HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D
ARTYKUŁY ARCHIWALNE
Zakończyła się III edycj ...
Dzień osób chorych i sta ...
Uczestnicząc w Nowennie i ...
Młodzi pielgrzymi z Ras ...
XV Ogólnopolski Tydzień Św ...
Byliśmy na pielgrzymce u ...
Pielgrzymi Pieszej Poznańskiej ...
O. Łukasz Buzun Biskupem ...
Dziękowaliśmy Za Posługę ...
Uroczystość Najświętszego ...
Uroczystość Najświętszego Cia ...
Uroczystości Odpustowe Ku ...
Ks. Kustosz naszego Sankt ...
„Ziarno” w Mikstacie
Dni Krzyżowe W Naszej ...
Emeryci I Renciści Z Ostrz ...
Plenerowe Nabożeństwa ...
20 Rocznica Święceń Nasz ...
Setne Urodziny Naszej ...
Festyn w Parku Świę ...
Modliliśmy Się Za Druhów ...
Uroczystość Matki Bożej ...
Święto Miłosierdzia Bożego ...
Jak Przeżywaliśmy Triduum ...
Nasza Mikstacka Droga ...
Niedziela Palmowa Męki ...
Via Dolorosa ulicami Mik...
Podążaliśmy za krzyżem ...
Plenerowa Droga Krzy...
Środa Popielcowa pocz...
47. Tydzień Modlitw o Trzeź ...
Siostry Franciszkanki Rodziny ...
Dzień modlitwy i postu w ...
Święto Ofiarowania Pańskiego ...
61. Światowy Dzień Trędowatych
Tydzień Powszechnej Modlit...
Niedziela Chrztu Pańskiego


ROK 2013
ROK 2012


Darmowe aliasy i liczniki


Rekolekcje Adwentowe

18_21.12.2014r.


Roraty - 2014

07.12.2014r.


11 listopada w Święto Odzyskania
Niepodległości modliliśmy się za Ojczyznę

11.11.2014r.


„Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!” (z pieśni)


     11 listopada obchodziliśmy 96. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Z tej okazji w naszym parafialnym wieczerniku o godz. 10:30 sprawowana była uroczysta Msza Święta. Główny celebrans Ks. Proboszcz Krzysztof Ordziniak modlił się o pomyślność i Boże błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, zaś współcelebrans Ks. Wikariusz Paweł Gomółka polecał Bogu zmarłych członków Związku Kombatantów.
     Przed kościołem harcerze przypinali udającym się na tę Mszę Świętą kotyliony w naszych barwach narodowych. Przed rozpoczęciem Mszy Świętej wprowadzono do świątyni poczty sztandarowe i delegacje.
     Na początku Mszy Świętej młodzież z Publicznego Gimnazjum Jana Pawła II zaprezentowała program słowno- muzyczny przypominający najważniejsze fakty historyczne, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Zostały one zilustrowane prezentacja multimedialną. czytaj »
XIV Dzień Papieski

12.10.2014r.


     W niedzielę 12 października, obchodziliśmy w naszej parafii XIV Dzień Papieski pod hasłem „Świętymi bądźcie”. Z tej okazji młodzież wraz z ks. Pawłem i Siostrami zorganizowali Wieczór Wspomnień o Janie Pawle II. Tego wieczoru w naszym Kościele panował klimat skupienia, któremu towarzyszyła oprawa muzyczna i piękna dekoracja kościoła. Wieczór przepełniony był poezją Jana Pawła II, filmami przypominającymi ważne chwile z Jego życia oraz wspólną modlitwą. Każdy uczestnik spotkania otrzymała pamiątkowy obrazem z modlitwą o wstawiennictwo naszego wielkiego Rodaka.
     Mamy nadzieję, iż to kulturalne wydarzenie było nie tylko miło spędzonym czasem, ale wzbudziło w nas refleksję i pozwoliło zatrzymać się na chwilę nad słowem i myślą naszego Rodaka, było naszym hołdem i wyrazem pamięci. czytaj »
Październik Miesiącem Różańca

1_31.10.2014r.


     „Zawitaj, Królowo Różańca świętego, Jedyna nadziejo człowieka grzesznego! Zawitaj, bez zmazy lilijo,Matko Różańcowa, Maryjo!”( pieśń)
     Kolejny październik w naszym życiu, szczególny miesiąc, miesiąc różańca. W kościołach zabrzmią słowa pieśni: „Zawitaj, Królowo Różańca świętego, jedyna nadziejo człowieka grzesznego”. Czy włączymy się w ten śpiew? W naszej wspólnocie nabożeństwo różańcowe: dla dzieci: od poniedziałku do piątku godz. 16:30; dla starszych poniedziałek godz. 17:30 – Sanktuarium, wtorek- sobota godz. 17:30 - kościół pw. Świętej Trójcy, niedziela godz. 16:00 - Sanktuarium.
     Czy znajdziemy czas, by uklęknąć wziąć do ręki różaniec i przesuwając jego paciorki rozważać tajemnice radosne, bolesne, chwalebne, światła.
     Rozważając poszczególne tajemnice pięćdziesiąt razy pozdrawiamy Maryję „Zdrowaś bądź Panno Maryja, Jezusowa Matko miła” zagłębiamy się w życie Jezusa i Jego Matki. Przedziwna, mająca niezwykłą moc modlitwa, bo do jej odmawiania w czasie objawień zachęcała i o nią nieustannie prosiła sama Matka Boża. Modlitwa tak prosta, a niosąca taką głębię treści. czytaj »
Niedziela ze Świętym Zygmuntem Szczęsnym
Felińskim w naszej parafii

21.09.2014r.


„Święty Zygmuncie Szczęsny, szczęśliwy jesteś już z Bogiem.
Patrzysz na ziemię, na dzieci swoim troskliwym okiem.
Czuwaj nad nami z nieba i wstawiaj się u Ojca,
Abyśmy w dobrym wzrastali i wierni byli do końca”. ( z pieśni)


     21 września przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej „Niedzielę ze Zygmuntem Szczęsnym Felińskim”. Dlaczego właśnie „ Niedziela ze Świętym Zygmuntem Szczęsnym Felińskim”. 17 wrzesnia w liturgii Kościoła obchodzone było Jego wspomnienie. Natomiast w mikstackiej parafii ta wyjątkowa „Niedziela” była związana z z ważnym wydarzeniem, uroczystym wprowadzeniem relikwii Świętego Arcybiskupa Szczęsnego Felińskiego do naszej świątyni. Dlaczego właśnie relikwie tego wielkiego Polaka, Arcybiskupa zostały wprowadzone do naszej parafii? Bo to właśnie Abp Zygmunt Szczęsny Feliński założył Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, które od dziewięćdziesięciu trzech lat posługują w duchu prostoty i pokory w naszej wspólnocie parafialnej. Duchowe Córki Św. Abpa Zygmunta to wielki dar dla naszej parafii. W niedzielę 21 września przybyły do Mikstatu, dzielić z nami radość wprowadzenia relikwii, ale także przybliżyć postać i dzieło swego Założyciela. W czasie wszystkich Mszy Świętych sprawowanych w tym dniu w kościele farnym i w Sanktuarium Siostry z Junioratu Wieczystego zaprezentowały piękny program słowno- muzyczny dzięki któremu nie tylko poznaliśmy wiele faktów z życia Świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. czytaj »
Tornistry i przybory szkolne
pierwszoklasistów pobłogosławione

14.09.2014r.


     W niedzielę, 14 września we Mszy Świętej o godz. 11.00 uczestniczyli pierwszoklasiści wraz ze swoimi rodzicami. Niedawno rozpoczęli nowy etap w swoim życiu, okres nauki szkolnej. Co prawda, w intencji o Boże błogosławieństwo dla uczniów i nauczycieli rozpoczynających nowy rok szkolny i katechetyczny sprawowana była Msza Święta pierwszego września, jednak dziś uczniowie klas I przybyli do kościoła z tornistrami i przyborami szkolnymi. Po Mszy Świętej Ks. Wikariusz Paweł odmówił specjalną modlitwę i pobłogosławił przyniesione przez pierwszoklasistów tornistry z przyborami. Następnie Ks. Proboszcz wraz z Ks. Wikariuszem przekazali każdemu dziecku wypaloną na sklejce postać naszego Patrona Świętego Rocha. Ks. Kan. Krzysztof zachęcał rodziców, by dzieci ustawiły ją sobie na biurku, przy którym będą odrabiały lekcje. czytaj »
IV Tydzień Wychowania

14_20.09.2014r.


     Już po raz czwarty, w tygodniu, w którym w Kościele obchodzimy święto świętego Stanisława Kostki będziemy przeżywali Tydzień Wychowania. W tym roku będzie on obchodzony od 14- 20 września. Myśl przewodnia IV Tygodnia Wychowania będzie koncentrowała się wokół problematyki wychowania do prawdy. W tym roku, podobnie jak miało to miejsce w latach ubiegłych, został do wiernych skierowany List Pasterski Konferencji Episkopatu Polski na IV Tydzień Wychowania. Zanim jednak podejmiemy nad nim refleksje warto przypomnieć co stanowi istota wychowania według Świętego Jana Pawła II. Święty Jan Paweł II przemawiając w siedzibie ONZ w 1980 roku powiedział: „W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem. (...) dzieła wychowania człowieka nie dokonuje się przy pomocy (...) środków organizacyjno-materialnych (...) najważniejszy jest tu człowiek oraz jego moralny autorytet wynikający z prawdziwości zasad i zgodności z nimi jego czynów (...)”.
     Wychowanie ma pomagać człowiekowi w osiąganiu pełni dojrzałości w jego człowieczeństwie. Dokonuje się ono w sytuacji spotkania, a także poprzez świadectwo, autentyczność postawy i przykład wychowawcy. czytaj »
Byliśmy na odpuście ku czci
Matki Boskiej Kotłowskiej

08.09.2014r.


     8 września obchodziliśmy w kościele święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, nazywane także świętem Matki Bożej Siewnej. W tym dniu sąsiadująca z nami parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kotłowie przeżywała uroczystości odpustowe. Tradycyjnie już udaliśmy się na te uroczystości pod przewodnictwem naszych duszpasterzy Ks. Proboszcza Krzysztofa Ordziniaka i Ks. Wikariusza Pawła Gomółki. Część parafian wybrała się do Kotłowa z pieszą pielgrzymką, inni samochodami. Czas wędrowania wypełniony był śpiewem i modlitwą , którą poprowadził Ks. Paweł.
     Przy bramie prowadzącej do Sanktuarium Matki Boskiej Kotłowskiej pielgrzymów z naszej parafii, ale także z Chynowy i Kaliszkowic Kaliskich powitał kustosz tego miejsca Ks. Kan. Adam Kosmała. Sumę odpustową koncelebrowało pięciu kapłanów. Koncelebrze przewodniczył Ks. Prałat dr Sławomir Grześniak. Współcelebransami byli Ks. Kan. Edward Sieczka, pochodzący z parafii Ks. Piotr Skoczylas, posługujący przed laty jako wikariusz w kotłowskiej parafii Ks. Kan. Andrzej Grabański i nas proboszcz Ks. Kan. Krzysztof Ordzniak. czytaj »
Dziękowaliśmy Matce i Królowej
za nawiedzenie rodzin naszej parafii

06.09.2014r.


     „Madonno, Czarna Madonno, Jak dobrze Twym dzieckiem być! O, pozwól, Czarna Madonno, W ramiona Twoje się skryć!”
     6 września o godz. 18:00 zebraliśmy się w naszym parafialnym kościele, by podziękować Maryi za ten wyjątkowy czas, który od 29 czerwca 2012 roku był ofiarowany naszym rodzinom. Mszę Świętą dziękczynną sprawował Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak. Na początku Mszy Świętej podkreślił, że Maryja przez 25 miesięcy odwiedzała rodziny naszej wspólnoty, dlatego trzeba za ten czas podziękować.
     Czas nawiedzenia rodzin, niezwykły czas, w którym mogliśmy na 24 godziny zaprosić Matkę i Królową w wizerunku Jasnogórskim do naszych domów.
     Zanim jednak ten czas nastąpił, 11 września Matka Boża w Obrazie Nawiedzenia przybyła do Kalisza, by w Cudownym Wizerunku Nawiedzenia wyruszyć do wszystkich parafii naszej diecezji. Witali Matkę Bożą w znaku Obrazu Nawiedzenia licznie zgromadzeni na placu przed Bazyliką Świętego Józefa jej Oblubieńca wierni z wszystkich zakątków naszej diecezji, którzy zaprosili Ją do swoich parafii. czytaj »
Parafialne dziękczynienie za zbiory

31.08.2014r.


      „Ziemia plony już wydała, Bóg nam dał błogosławieństwo. Niech rozbrzmiewa Jego chwała w każdym czasie, w każdym miejscu. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie” (pieśń)

     Na przełomie sierpnia i września w wielu kościołach naszej Ojczyzny przezywamy uroczyste dziękczynienia za zebrane plony. Plony z pól zostały zebrane, są one znakiem Bożego błogosławieństwa. Bóg obdarzył swój lud, pozwolił zebrać z pól i ogrodów plon, nadszedł więc czas dziękczynienia.
     Przeżywaliśmy go także w naszej wspólnocie parafialnej. 31 sierpnia na Mszy Świętej sprawowanej o godz. 10:30 w kościele pw. Świętej Trójcy dziękowaliśmy za tegoroczne plony oraz prosiliśmy o błogosławieństwa Boże dla rolników, ogrodników, działkowiczów. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył Ks. Proboszcz, współkoncelebransami byli Ks. Kan. Grzegorz Klapa i Ks. Paweł Gomółka. czytaj »
Uroczystości odpustowe
ku czci Świętego Rocha
w naszym Sanktuarium

16.08.2014r.


      „ Weź w Twa opiekę tutaj przychodzących, I w tym kościele Ciebie wzywających Niech każdy skutek swych modłów odnosi, Gdy z wiarą prosi”( z pieśni)
     Bardzo wiele osób w tych sierpniowych dniach nawiedziło nasze piękne, zapewniające niezwykły klimat dla modlitewnej zadumy, położone wśród starych Diecezjalne Sanktuarium Świętego Rocha. Szczególnie tłoczno było tu 15 i 16 sierpnia w dni uroczystości odpustowych. Przybywali tu licznie zarówno parafianie jak i pielgrzymi.
Już 15 sierpnia przybyła do Sanktuarium wraz ze swoim duszpasterzem krajowym O. Jerzym Brusiło pielgrzymka      lekarzy i służb weterynaryjnych. Od wielu lat lekarze weterynarii uczestniczą w naszych uroczystościach odpustowych, bo to właśnie Święty Roch od 2001 roku jest ich patronem. Pielgrzymów przywitał w Sanktuarium Kustosz tego miejsca Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak. Mszę Świętą w intencji lekarzy, służb weterynaryjnych i ich rodzin o godz. 13:00 sprawował O. Jerzy Brusił, który wygłosił także słowo Boże.
     W homilii podkreślił niezwykły urok, niepowtarzalną atmosferę Sanktuarium. Nawiązując do czytań mszalnych zwrócił uwagę, że czytając księgę apokalipsy nie powinniśmy się lękać tego co nas czeka, gdyż jak powiedział: „ Apokalipsa jest księgą nadziei. To jest opis pokazujący nasze zmagania ze złem, ale i zwycięstwa nad złem i śmiercią. W dalszej części homilii O. Jerzy zwrócił uwagę na wyzwania, przed którymi staje weterynaria. czytaj »
Copyright (c) 2012 - 2014 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie