HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D
ARTYKUŁY ARCHIWALNE
Byliśmy na pielgrzymce u ...
Pielgrzymi Pieszej Poznańskiej ...
O. Łukasz Buzun Biskupem ...
Dziękowaliśmy Za Posługę ...
Uroczystość Najświętszego ...
Uroczystość Najświętszego Cia ...
Uroczystości Odpustowe Ku ...
Ks. Kustosz naszego Sankt ...
„Ziarno” w Mikstacie
Dni Krzyżowe W Naszej ...
Emeryci I Renciści Z Ostrz ...
Plenerowe Nabożeństwa ...
20 Rocznica Święceń Nasz ...
Setne Urodziny Naszej ...
Festyn w Parku Świę ...
Modliliśmy Się Za Druhów ...
Uroczystość Matki Bożej ...
Święto Miłosierdzia Bożego ...
Jak Przeżywaliśmy Triduum ...
Nasza Mikstacka Droga ...
Niedziela Palmowa Męki ...
Via Dolorosa ulicami Mik...
Podążaliśmy za krzyżem ...
Plenerowa Droga Krzy...
Środa Popielcowa pocz...
47. Tydzień Modlitw o Trzeź ...
Siostry Franciszkanki Rodziny ...
Dzień modlitwy i postu w ...
Święto Ofiarowania Pańskiego ...
61. Światowy Dzień Trędowatych
Tydzień Powszechnej Modlit...
Niedziela Chrztu Pańskiego


ROK 2013
ROK 2012


Darmowe aliasy i liczniki


Niedziela ze Świętym
Zygmuntem Szczęsnym Felińskim

21.09.2014r.


IV Tydzień Wychowania

14_20.09.2014r.


     Już po raz czwarty, w tygodniu, w którym w Kościele obchodzimy święto świętego Stanisława Kostki będziemy przeżywali Tydzień Wychowania. W tym roku będzie on obchodzony od 14- 20 września. Myśl przewodnia IV Tygodnia Wychowania będzie koncentrowała się wokół problematyki wychowania do prawdy. W tym roku, podobnie jak miało to miejsce w latach ubiegłych, został do wiernych skierowany List Pasterski Konferencji Episkopatu Polski na IV Tydzień Wychowania. Zanim jednak podejmiemy nad nim refleksje warto przypomnieć co stanowi istota wychowania według Świętego Jana Pawła II. Święty Jan Paweł II przemawiając w siedzibie ONZ w 1980 roku powiedział: „W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem. (...) dzieła wychowania człowieka nie dokonuje się przy pomocy (...) środków organizacyjno-materialnych (...) najważniejszy jest tu człowiek oraz jego moralny autorytet wynikający z prawdziwości zasad i zgodności z nimi jego czynów (...)”.
     Wychowanie ma pomagać człowiekowi w osiąganiu pełni dojrzałości w jego człowieczeństwie. Dokonuje się ono w sytuacji spotkania, a także poprzez świadectwo, autentyczność postawy i przykład wychowawcy. czytaj »
Byliśmy na odpuście ku czci
Matki Boskiej Kotłowskiej

08.09.2014r.


     8 września obchodziliśmy w kościele święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, nazywane także świętem Matki Bożej Siewnej. W tym dniu sąsiadująca z nami parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kotłowie przeżywała uroczystości odpustowe. Tradycyjnie już udaliśmy się na te uroczystości pod przewodnictwem naszych duszpasterzy Ks. Proboszcza Krzysztofa Ordziniaka i Ks. Wikariusza Pawła Gomółki. Część parafian wybrała się do Kotłowa z pieszą pielgrzymką, inni samochodami. Czas wędrowania wypełniony był śpiewem i modlitwą , którą poprowadził Ks. Paweł.
     Przy bramie prowadzącej do Sanktuarium Matki Boskiej Kotłowskiej pielgrzymów z naszej parafii, ale także z Chynowy i Kaliszkowic Kaliskich powitał kustosz tego miejsca Ks. Kan. Adam Kosmała. Sumę odpustową koncelebrowało pięciu kapłanów. Koncelebrze przewodniczył Ks. Prałat dr Sławomir Grześniak. Współcelebransami byli Ks. Kan. Edward Sieczka, pochodzący z parafii Ks. Piotr Skoczylas, posługujący przed laty jako wikariusz w kotłowskiej parafii Ks. Kan. Andrzej Grabański i nas proboszcz Ks. Kan. Krzysztof Ordzniak. czytaj »
Parafialne dziękczynienie za zbiory

31.08.2014r.


      „Ziemia plony już wydała, Bóg nam dał błogosławieństwo. Niech rozbrzmiewa Jego chwała w każdym czasie, w każdym miejscu. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie” (pieśń)

     Na przełomie sierpnia i września w wielu kościołach naszej Ojczyzny przezywamy uroczyste dziękczynienia za zebrane plony. Plony z pól zostały zebrane, są one znakiem Bożego błogosławieństwa. Bóg obdarzył swój lud, pozwolił zebrać z pól i ogrodów plon, nadszedł więc czas dziękczynienia.
     Przeżywaliśmy go także w naszej wspólnocie parafialnej. 31 sierpnia na Mszy Świętej sprawowanej o godz. 10:30 w kościele pw. Świętej Trójcy dziękowaliśmy za tegoroczne plony oraz prosiliśmy o błogosławieństwa Boże dla rolników, ogrodników, działkowiczów. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył Ks. Proboszcz, współkoncelebransami byli Ks. Kan. Grzegorz Klapa i Ks. Paweł Gomółka. czytaj »
Uroczystości odpustowe
ku czci Świętego Rocha
w naszym Sanktuarium

16.08.2014r.


      „ Weź w Twa opiekę tutaj przychodzących, I w tym kościele Ciebie wzywających Niech każdy skutek swych modłów odnosi, Gdy z wiarą prosi”( z pieśni)
     Bardzo wiele osób w tych sierpniowych dniach nawiedziło nasze piękne, zapewniające niezwykły klimat dla modlitewnej zadumy, położone wśród starych Diecezjalne Sanktuarium Świętego Rocha. Szczególnie tłoczno było tu 15 i 16 sierpnia w dni uroczystości odpustowych. Przybywali tu licznie zarówno parafianie jak i pielgrzymi.
Już 15 sierpnia przybyła do Sanktuarium wraz ze swoim duszpasterzem krajowym O. Jerzym Brusiło pielgrzymka      lekarzy i służb weterynaryjnych. Od wielu lat lekarze weterynarii uczestniczą w naszych uroczystościach odpustowych, bo to właśnie Święty Roch od 2001 roku jest ich patronem. Pielgrzymów przywitał w Sanktuarium Kustosz tego miejsca Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak. Mszę Świętą w intencji lekarzy, służb weterynaryjnych i ich rodzin o godz. 13:00 sprawował O. Jerzy Brusił, który wygłosił także słowo Boże.
     W homilii podkreślił niezwykły urok, niepowtarzalną atmosferę Sanktuarium. Nawiązując do czytań mszalnych zwrócił uwagę, że czytając księgę apokalipsy nie powinniśmy się lękać tego co nas czeka, gdyż jak powiedział: „ Apokalipsa jest księgą nadziei. To jest opis pokazujący nasze zmagania ze złem, ale i zwycięstwa nad złem i śmiercią. W dalszej części homilii O. Jerzy zwrócił uwagę na wyzwania, przed którymi staje weterynaria. czytaj »
Zakończyła się III edycja Szkoły
Świętego Rocha

14.08.2014r.


     14. sierpnia zakończyły się spotkania w ramach Szkoły Świętego Rocha A.D. 2014. To znak, że uroczystości odpustowe są tuż, tuż...Dlaczego? Bo założeniem tej niezwykłej Szkoły jest przygotowanie dzieci i młodzieży do uroczystości odpustowych ku czci Świętego Rocha w naszej wspólnocie parafialnej.
     Tradycyjnie już 7. sierpnia rozpoczynamy bezpośrednie przygotowania duchowe do uroczystości odpustowych Nowenną. Brakowało jednak propozycji skierowanych do młodych parafian, stąd w 2012 roku Kustosz Sanktuarium zaprosił młodych parafian na przedpołudniowe spotkania do Sanktuarium. Spotkania te łączą modlitwę, zabawę, śpiew i naukę. Stąd nazwane zostały „ Szkołą Świętego Rocha”.
     Co nasi młodzi parafianie robili w tej „Szkole”? Spotykali się codziennie o godzinie 10:00 w Sanktuarium. Spotkanie rozpoczynała modlitwa, wspólne odmawianie Nowenny. Tę część spotkania prowadził Ks. Kan. Krzysztof lub Ks. Paweł. W tej części spotkania był także czas na śpiew, a także poznawanie życia Świętego Rocha. Następnie uczestnicy byli dzieleni na dwie grupy, jedna miała zajęcia z języka angielskiego lub francuskiego, natomiast druga realizowała zadania wynikające z hasła dnia. czytaj »
Dzień osób chorych i starszych
w naszym Sanktuarium

10.08.2014r.


     „ Prędzej czy później cierpienie puka do naszych drzwi i nawet jeśli nie chcemy mu otworzyć, wkracza dramatycznie do naszego życia” św. Jan Paweł II

     Jest w programie naszych uroczystości odpustowych ku czci Świętego Rocha jedno ważne spotkanie. Można powiedzieć, że w pewnym sensie rozpoczyna ono wielkie świętowanie w naszej wspólnocie. Jakie? – to spotkanie osób chorych, dotkniętych cierpieniem, starszych w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha. Tradycyjnie już w niedzielę poprzedzającą uroczystości odpustowe to właśnie w ich intencji sprawowana jest przez Ks. Piotra Juszczaka, kapelana szpitali w Ostrowie Wielkopolskim .
     Dlaczego to spotkanie jest wyjątkowe? Bo dla wielu osób, przybycie na to tak ważne dla naszej wspólnoty Wzgórze związane jest z przezwyciężaniem bólu, słabości, jest po prostu wielkim wysiłkiem. Podejmują go, bo pragną stanąć we wspólnocie modlitwy przed ołtarzem niebieskiego Patron. To przecież ich Patron, więc chcą mu przedstawić swoje radości i troski, ofiarować swoje lęki, niepokoje. czytaj »
Uczestnicząc w Nowennie i Godzinkach
przygotujmy się do uroczystości odpustowych

07.08.2014r.


     „Na pamiątkę i z wdzięczności, przychodzimy do Ciebie, A ze serca głębokości, szczerze wielbimy Ciebie!”(pieśń)

     Jest takie miejsce w naszej wspólnocie parafialnej, z którym jesteśmy w sposób szczególny związani, to nasze Diecezjalne Sanktuarium Świętego Rocha. Jest taki dzień szczególny, uroczysty, przez wielu oczekiwany, to dzień uroczystości odpustowych ku czci patrona Sanktuarium, a od 2007 roku także naszego miasta. Do każdej większej uroczystości staramy się jak najlepiej przygotować, do odpustu także.
     Gdy wkraczamy w miesiąc sierpień to dla nas znak, że uroczystości odpustowe są już bardzo blisko. Tak, jak w słowach przytoczonej na początku pieśni, z sercami przepełnionymi wiarą, ale i wdzięcznością siódmego sierpnia rozpoczniemy Nowennę do Świętego Rocha, która ma nas przygotować duchowo do odpustu. Codziennie od tego dnia w Sanktuarium o godz.18:30 będzie sprawowana Msza Święta, a po niej nowenna. Udział w Nowennie będzie świadectwem naszej wiary, ale także pamięci i wdzięczności dla naszego niebieskiego Patrona. Wielokrotnie podkreślamy, że w różnych trudnych sytuacjach doświadczamy opieki i orędownictwa Świętego Rocha. Udział w nowennie będzie okazją do dziękczynienia, a mamy za co dziękować. czytaj »
Młodzi pielgrzymi z Raszkowa
nawiedzili nasze Sanktuarium

28.07.2014r.


     „czas letniego odpoczynku jest równocześnie czasem szczególnego spotkania z Panem w braterskiej wspólnocie rówieśników. Jakże cenne, jakże bardzo cenne są właśnie takie wakacje!” św. Jan Paweł II
     Przytoczone słowa oddają doskonale sytuację, która stało się udziałem młodych parafian z Raszkowa. Dla nich rzeczywiście wakacje, okazały się czasem cennym, przeżywanym z jednej strony we wspólnocie, z drugiej na spotkaniu z Bogiem.
     28 lipca około godziny 16-tej do naszego Sanktuarium przybyły dzieci ze scholii oraz przedstawiciele ministrantów z parafii pw. Podwyższenia Krzyża w Raszkowie. Odpoczywają w pobliskim Ośrodku Szkoleniowo- Rehabilitacyjnym Mikstat-Las. Mimo upału panującego na dworze przybyli, by nawiedzić nasze Sanktuarium. Ponieważ przybycie grupy zostało wcześniej zgłoszone przez opiekunów, oczekiwał na nią Kustosz naszego Sanktuarium, Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak. Jeszcze przed wejściem do Sanktuarium przywitał dzieci i ich opiekunów, a następnie opowiedział o genezie powstania kościoła na Cmentarnym Wzgórzu oraz o odbywającym się tu z okazji odpustu obrzędzie błogosławieństwa zwierząt.Ks. Krzysztof wyjaśnił dzieciom, dlaczego Mikstat nazywany jest czasem „małym Paryżem”. czytaj »
XV Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa

20-27.07.2014r.


     W dniach od 20- 27 lipca będziemy przeżywali już po raz XV Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Tegoroczny tydzień Świętego Krzysztofa będziemy przeżywali pod hasłem „Niesiemy Chrystusa na krańce świata”.
     Dlaczego Tydzień Świętego Krzysztofa? 25 lipca wspominamy Świętego Krzysztofa, który jest m.in. patronem kierowców, podróżnych, ale także flisaków, marynarzy, taksówkarzy, pielgrzymów, żeglarzy, transportowców, chorych. W tym czasie odbywa się poświęcenie pojazdów. W naszej wspólnocie parafialnej będzie ono miało miejsce w sobotę 19 lipca po Mszy Świętej wieczornej i w niedzielę 20 lipca, po każdej Mszy Świętej. W czasie poświęcenia pojazdów zostaną zebrane ofiary, które będą przeznaczone na zakup środków transportu dla misjonarzy posługujących w najodleglejszych zakątkach świata. Najróżniejsze pojazdy potrzebne są misjonarzom i misjonarkom, by zgodnie z hasłem tegorocznego Tygodnia Świętego Krzysztofa mogli nieść Chrystusa na krańce świata. MIVA - Polska, organizacja wspierająca misjonarzy w zakupie środków transportu zachęca kierowców, by za każdy bezpiecznie przejechany kilometr ofiarowali 1 grosz. czytaj »
Copyright (c) 2012 - 2014 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie