HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D
ARTYKUŁY ARCHIWALNE
ROK 2015
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
ROK 2019
ROK 2020
ROK 2021
ROK 2022
ROK 2023


Zespół folklorystyczny ...
50 lat działalności ...
IV Królewski Orszak ...
Mikstackie Betlejem


Informacja o zamieszczeniu
zapytania ofertowego

29.03.2024r.


Zapytanie ofertowe na prace konserwatorsko restauratorskie w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Mikstacie i zamieszczenie linku z dokumentacją.

http://bip.mikstat.pl/wiadomosci/8175/wiadomosc/744524/zapytanie_ofertowe_
na_prace_konserwtorsko__restauratorskie_w_kos

Święte Triduum Paschalne
w naszej parafii

28_30.03.2024r.


     Za nami Święte Triduum Paschalne i Niedziela Zmartwychwstania. Powróćmy do tych niezwykle ważnych i wyjątkowych dni, mających niezwykle głęboką wymowę i znaczenie dla naszego zbawienia. Jak napisał św. Paweł „A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (1 Kor 15,14). My wierzymy, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, więc nasza wiara nie jest daremna, więc chcieliśmy się jak najlepiej przygotować do radosnego świętowania zmartwychwstania Pana. Czyniliśmy to poprzez udział w nabożeństwach pasyjnych, ale także poprzez przeżywanie Triduum Paschalnego, ... czytaj »


MIKSTACKA PROCESJA EMAUS

31.03.2024r.


„Tego samego dnia dwóch z nich szło do wsi zwanej Emaus, odległej od Jeruzalem sześćdziesiąt stadiów” (Łk 24,13)

     Trasa mikstackiej procesji Emaus jest znacznie krótsza niż ta, w którą wybrali się dwaj uczniowie Jezusa. Oni mieli około 12 km, my niecały kilometr. Przemierzają ją mieszkańcy parafii od pokoleń, prowadzi nas ona z kościoła farnego pw. Świętej Trójcy na Wzgórze do Sanktuarium Świętego Rocha. Niemniej wymiar przebytej drogi jest podobny.
     W Sanktuarium Świętego Rocha nie ma procesji ... czytaj »


Życzenia

28.03.2024r.


Życzenia

28.03.2024r.


Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
w naszej parafii

24.03.2024r.


"Hosanna. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach".(Mk11,9b-10)

     24 marca przeżywamy kolejną w naszym życiu Niedzielę Palmową, nazywaną także ze względu na odczytywaną w tym dni Ewangelię, niedzielą Męki Pańskiej. Dawniej niedziela ta nazywana była także niedzielą kwietną, bądź wierzbną. Upamiętnia ona triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Witał Go wiwatujący tłum, krzyczący hosanna, rzucający pod nogi gałązki palmowe i oliwne. Jednak już za kilka dni ... czytaj »


XV. Droga krzyżowa ulicami Mikstatu

22.03.2024r.


„Za ten krzyż i Twoje łzy,
Za przelane krople krwi,
Za otwarte nieba drzwi,
Jezu dziękuję Ci”(z pieśni)


     Za nami XV Droga krzyżowa ulicami miasta, poprzedzająca tradycyjnie dzień sakramentu pokuty i pojednania w naszej wspólnocie parafialnej. W tym roku przeżywaliśmy ją 22 marca. Jej trasa prowadzi uliczkami miasta od kapliczki św. Antoniego do Diecezjalnego Sanktuarium św. Rocha. Stanowi doskonałą okazję do refleksji nad naszym życiem, może być pomocna w rachunku sumienia, ... czytaj »


Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

11.02.2024r.


     Już po raz 57. przeżywać będziemy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W tym roku przebiega on pod hasłem: „Trzeźwość polską racją stanu”. Autorem tych słów jest bł. kard. Stefan Wyszyński. Rozpoczyna się tradycyjnie w ostatnią niedzielę karnawału i potrwa od 11. do 17 lutego. Celem Tygodnia jest włączenie wiernych w nurt przebłagania Boga za pijaństwo i inne grzechy, a także wyproszenie łaski przemiany dla tych, którzy poniżają swoją godność przez trwanie w nałogach. Jest to czas refleksji, modlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nadużywają napojów alkoholowych, ale także ich rodzin.
     Każdy dzień Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu ma przypisaną konkretną intencję modlitewną. Niedziela będzie dniem modlitwy przebłagalnej za grzechy nietrzeźwości popełniane w naszej Ojczyźnie oraz próśb o nawrócenie osób zniewolonych nałogami. Z kolei poniedziałek będzie dniem ... czytaj »


Święta Agata uczczona w naszej parafii

04.02.2024r.


„Panie Jezu Chryste, Ty przenikasz serce moje, Ty znasz moje życzenia, do Ciebie chcę należeć ze wszystkim, czym jestem i co posiadam.”(z modlitwy św. Agaty).

     W niedzielę, 4 lutego przezywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej uroczystości odpustowe ku czci św. Agaty dziewicy i męczennicy. Chociaż jej wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 5 lutego, jest ju ż tradycją, że uroczysta suma opustowa ku jej czci sprawowana jest w niedzielę. Od 18 lat sprawują ją kapłani z Domu Księży Emerytów im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. W tym roku ... czytaj »


I w Rzymie błogosławi się zwierzęta…

01.02.2024r.


„Bóg, który stworzył zwierzęta na ziemi i czuwa nad całym światem, niech nas strzeże swoim błogosławieństwem i zawsze zachowuje w ojcowskiej opiece” (zakończenie obrzędu błogosławieństwa)

     Przyzwyczailiśmy się do obecności mniejszych i większych zwierząt przy naszym Diecezjalnym Sanktuarium 16 sierpnia we wspomnienie św. Rocha. W tym dniu odbywa się u nas podczas odpustu ku czci św. Rocha obrzęd błogosławieństwa zwierząt. Nikogo więc nie dziwi, kiedy podczas Mszy świętej sprawowanej o godz. 8:00 przy ... czytaj »


Ochrona dziedzictwa kulturowego

2014 - 2020 r.
Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Szlakiem zabytkowych kościołów obszarów Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu. Etap II.

Cel projektu: ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w szesnastu kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów.

Zaplanowane do realizacji działania projektu przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej, jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej.

Całkowita wartość projektu: 12 469 232,26
Dofinansowanie projektu z UE: 10 598 847,42

Copyright (c) 2012 - 2024 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie