HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D
ARTYKUŁY ARCHIWALNE
ROK 2015
ROK 2016
ROK 2017


Spotkanie z Matką Fat ...
Dni krzyżowe w nasz ...
3 Maja w naszej ...
Jubileusz konsekracji ...
Rozpoczęcie sezonu moto...
Niedziela Miłosierdzia Boż...
74 . TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA
Niedziela Miłosierdzia ...
Nasza mikstacka dro ...
Triduum Paschalne ...
Niedziela Palmowa Męki ...
Od św. Antoniego do św. ...
Przed 100-leciem kons ...
Już po raz dziesiąty ...
25 lutego – Niedziela „Ad ...
Nowenna miesięcy przed . ...
ŚRODA POPIELCOWA POCZ. ...
Światowy Dzień Chorego w ...
51. Tydzień Modlitw o Trze ...
Odpust ku czci św. Agaty ...
Święto Ofiarowania Pań ...
Dziękczynienie Jubilatów ...
Rocznica śmierci ks. kan ...
Dzieci z naszej parafii ...
Dzieci z Bożym błog ...
Darmowe aliasy i liczniki


Nowenna

20.05_10.2018r.

Dzień Ojca

23.06.2018r.

Czerwcowe nabożeństwo fatimskie
w naszej parafii.

13.06.2018r.


„Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon…
Różaniec, pokuta i umartwienie,
Są naszym ratunkiem i ocaleniem”( z pieśni)


     13. czerwca 1917 roku miało miejsce drugie objawienie fatimskie. Dokładnie sto jeden lat po tym wydarzeniu zebraliśmy się w kościele farnym na nabożeństwo fatimskie. Czerwcowemu różańcowi fatimskiemu przewodniczył ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Na środku kościoła stała pięknie przyozdobiona figura Pani Fatimskiej. U jej stóp pojawili się pastuszkowie. W postaci te wcieliło się troje dzieci z naszej parafii, które po zakończeniu trzeciej tajemnicy różańca rozniosły zebranym w kościele światło odpalane od świecy stojącej przy figurze. ... czytaj »


Oddaliśmy cześć
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

08.06.2018r.


„W Sercu Twoim racz nas obmyć, do Serca Twojego racz nas przytulić, w Twym Sercu na wieki racz nas zachować!” (z pieśni)

     8-go czerwca przeżywaliśmy w Kościele uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To jeden z ważnych dla naszej wspólnoty parafialnej dni. Dlaczego? Mikstat znany jest jako miasto szczególnego kultu świętego Rocha, niewielu natomiast wie, że jest poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Uroczystość ta gromadzi zawsze na Eucharystii liczną rzeszę wiernych. Tak było i w tym roku. ... czytaj »


Zakończenie oktawy Bożego Ciała
u św. Rocha

07.06.2018r.


„Pan zstąpił z nieba pod postacią chleba;
Cichy, bez chwały, daje się nam cały;
Padnijmy na kolana, uczcijmy niebios Pana,
Z miłością, z czułością wiernych sług!”


     7. czerwca, osiem dni po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej przeżywaliśmy Eucharystię i procesję kończącą tzw. oktawę. Jest tradycją, że odbywa się ona na cmentarzu, przy Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha.
     Przez kolejnych osiem dni rano i wieczorem odbywały się wokoło kościoła farnego bądź sanktuarium procesje z Najświętszym Sakramentem. To wyraz naszej wiary, ale także wierności tradycji naszych przodków ... czytaj »


Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Pańskiej w mikstackiej parafii

31.05.2018r.


„Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba…
Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana.
Przed twoim Bogiem zginaj kolana!”( z pieśni)


     31. maja obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Jest to dzień wyjątkowy w życiu Kościoła, ale także w życiu każdej wspólnoty parafialnej. . W tym szczególnym dniu Jezus ukryty pod postacią chleba w Najświętszym Sakramencie opuszcza kościół, by przemierzając ulice miast, miasteczek, wiosek zobaczyć, jak się powodzi Jego dzieciom.
     W mikstackiej wspólnocie parafialnej uroczysta suma, po której ulicami miasta wyruszyła procesja ... czytaj »


Odpust ku czci Trójcy Przenajświętszej
w naszej parafii

27.05.2018r.


Ojcu, Synowi i Duchowi prawdy,
Który miłości darem jest i dawcą
Chwała niech będzie, cześć i uwielbienie
Teraz i zawsze. Amen.


     27-ego maja przeżywaliśmy w Kościele uroczystość Trójcy Przenajświętszej. To ważny dzień dla naszej wspólnoty parafialnej, gdyż to właśnie ona od stuleci patronuje kolejnym kościołom farnym. Był to więc dla nas dzień odpustu parafialnego. Przeżywaliśmy go w okresie przygotowań do obchodów 100-lecia konsekracji naszej fary.
     Czas świętowania rozpoczęliśmy uroczystymi nieszporami w sobotni wieczór.
     Suma odpustowa odprawiona została w niedzielę ... czytaj »


Ochrona dziedzictwa kulturowego

2014 - 2020 r.
Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Szlakiem zabytkowych kościołów obszarów Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu. Etap II.

Cel projektu: ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w szesnastu kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów.

Zaplanowane do realizacji działania projektu przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej, jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej.

Całkowita wartość projektu: 12 469 232,26
Dofinansowanie projektu z UE: 10 598 847,42


Życzenia

27.05.2018r.

Jubileusz konsekracji naszej fary coraz bliżej…
IV. Miesiąc Nowenny
do Trójcy Przenajświętszej

20.04.2018r.


     „Ojcu, Synowi i Duchowi prawdy, Który miłości darem jest i dawcą Chwała niech będzie, cześć i uwielbienie Teraz i zawsze. Amen.”

     Przed naszą wspólnotą parafialną wielki czas świętowania – Jubileusz 100- lecia konsekracji kościoła farnego pw. Świętej Trójcy. Do ważnych wydarzeń staramy się jak najlepiej przygotować, także duchowo. W mikstackim wieczerniku od lutego – 20- każdego miesiąca odprawiane jest specjalne nabożeństwo do Trójcy Świętej. Dlaczego właśnie dwudziestego? Tego dnia, przed stu laty, w październiku Abp gnieźnieński i poznański Edmund Dalbor konsekrował mikstacką farę.
     Majowa, czwarta już Nowenna ... czytaj »


Dziękczynienie za 40 lat Kapłaństwa
Ks. Kan. Grzegorza Klapy

19.05.2018r.


Boże powołałeś Go
Boże Ty wezwałeś Go
Ty posłałeś Go
By głosił słowa Twe


     Pan kiedyś stanął na brzegu życia Ks. Kan. Grzegorza Klapy, wypowiedział Jego imię i zaprosił, by poszedł za Nim. Ksiądz Kanonik odpowiedział Jezusowi swoje tak. Dzięki temu my możemy od czterech lat korzystać z Jego posługi i cieszyć się Jego obecnością wśród nas.
     W sobotę, 19-ego maja, w przededniu 40- rocznicy Święceń Kapłańskich Ks. Kan. Grzegorz sprawował w mikstackim wieczerniku Mszę Świętą dziękczynną za dar i łaskę powołania. Przy ołtarzu wraz z Jubilatem stanął Ks. Kan. Krzysztofa Ordziniak ... czytaj »


Copyright (c) 2012 - 2018 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie