HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D
ARTYKUŁY ARCHIWALNE
ROK 2015
ROK 2016
ROK 2017


Na pielgrzymim szlaku ...
Niedziela św. Krzysztofa. ...
100-lecie konsekracji ...
Na pielgrzymim szlaku ...
Pożegnanie ks. wikariusza ...
Lipcowe nabożeństwo fat ...
Pielgrzymi Pieszej Poz ...
U Jasnogórskiej Pani
Przed 100- leciem ...
Czerwcowe nabożeństwo fat ...
Oddaliśmy cześć Najśw ...
Zakończenie oktawy Boż...
Uroczystość Najświętszego ...
Odpust ku czci Trój ...
Jubileusz konsekracji ...
Dziękczynienie za 40 lat ...
Spotkanie z Matką Fat ...
Dni krzyżowe w nasz ...
3 Maja w naszej ...
Jubileusz konsekracji ...
Rozpoczęcie sezonu moto...
Niedziela Miłosierdzia Boż...
74 . TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA
Niedziela Miłosierdzia ...
Nasza mikstacka dro ...
Triduum Paschalne ...
Niedziela Palmowa Męki ...
Od św. Antoniego do św. ...
Przed 100-leciem kons ...
Już po raz dziesiąty ...
25 lutego – Niedziela „Ad ...
Nowenna miesięcy przed . ...
ŚRODA POPIELCOWA POCZ. ...
Światowy Dzień Chorego w ...
51. Tydzień Modlitw o Trze ...
Odpust ku czci św. Agaty ...
Święto Ofiarowania Pań ...
Dziękczynienie Jubilatów ...
Rocznica śmierci ks. kan ...
Dzieci z naszej parafii ...
Dzieci z Bożym błog ...
Darmowe aliasy i liczniki


Nowenna

20.05_10.2018r.

Uroczystości Odpustowe
w Diecezjalnym Sanktuarium
Św. Rocha w Mikstacie

16.08.2018r.

Dzień chorych i starszych
przy relikwiach bł. Hanny i św. Rocha

12.08.2018r.


Błogosławiona Hanno, święty Rochu
Uczcie nas pochylania się nad każdym
potrzebującym pomocy człowiekiem!


     Już po raz dziesiąty w programie uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha pojawił się dzień, w którym przed oblicze niebieskiego Patrona, zaproszone są osoby chore, starsze, niepełnosprawne, a także ich opiekunowie.            W tym roku spotkanie to odbyło się 12. sierpnia, w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą wspomnienie liturgiczne Świętego Rocha Wyznawcy. Rozpoczęło się ono Eucharystią, której przewodniczył ks. kan. Arkadiusz Hajdasz, kapelan Wojewódzkiego Szpitala ... czytaj »


Trwamy na Nowennie
przed odpustem św. Rocha

11.08.2018r.


„Święty Rochu, bądź przy nas i wspieraj nas…”

     W sobotni wieczór mikstaccy parafianie ponownie zgromadziliśmy się w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha, by trwać na Nowennie do niebliskiego Patrona przygotowującej nas do wielkich uroczystości odpustowych. Eucharystii przewodniczył ks. wikariusz Marcin Walczak, który modlił się w intencji próśb i podziękowań nowennowych. Wraz z nim przy ołtarzu stanął się kan. Zbigniew Mielcarek. Podczas tegorocznych przygotowań do odpustu kapłani z dekanatu mikstackiego pomagają nam odkryć głębię i piękno ośmiu błogosławieństw. W sobotę słowa rozważania ... czytaj »


Nowennowy czas…
Dzień trzeci i czwarty

09_10.08.2018r.


Święty Rochu, oręduj u Pana we wszystkich naszych potrzebach, które są zgodne z Jego wolą…

     Piękne duchowo są te przedodpustowe dni w naszym sanktuarium, wypełnione modlitwą, udziałem w Eucharystii, zasłuchaniem w słowo Boże i pochylaniem się nad głębią treści zawartej w błogosławieństwach wygłoszonych przez Jezusa na Górze.
     Trzeci dzień nowenny przypadł w czwartek. Eucharystię poprzedziła modlitwa różańcowa. Gromadzimy się na niej w każdy czwartek począwszy od 21. czerwca. To nasza nowenna ... czytaj »


Przygotowania do uroczystości odpustowych
w naszym sanktuarium.
II dzień nowenny

08.08.2018r.


„Święty Rochu, ucz nas w życiu codziennym właściwie zagospodarować daną i zadaną nam przestrzeń miłosierdzia”

     Uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha coraz bliżej. Parafianie i pielgrzymi przygotowują się do nich poprzez udział w Mszach św. podczas których głoszone są nauki. W tym roku rozważane są poszczególne błogosławieństwa. W refleksji nad nimi pomagają nam słowa kierowane do nas przez kapłanów z Dekanatu Mikstackiego. W drugim dniu przygotowań duchowych do uroczystości odpustowych ... czytaj »


Rozpoczęła się Nowenna
przed naszym wielkim odpustem…

07.08.2018r.


„Rochu Święty, dla Twej chwały
W gronośmy się zebrali się zebrali,
przed ten ołtarz, Twój wspaniały,
Byśmy wdzięczność oddali” ( z pieśni)


     W Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha 16 sierpnia odbędą się wielkie uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha połączone z obrzędem błogosławieństwa zwierząt.
     Jest już tradycją, że do uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha wierni przygotowują się poprzez udział we Mszy Świętej połączonej z Nowenną. Od ubiegłego roku w czas przygotowania do uroczystości odpustowych wpisują się głoszone codziennie ... czytaj »


Rozpoczęła się VII edycja Szkoły Świętego
Rocha w naszym sanktuarium

07.08.2018r.


     Uroczystości odpustowe ku czci świętego Rocha w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha coraz bliżej. Do tego ważnego dnia i młodsi i starsi parafianie starają się jak najlepiej przygotować.
     Już po raz siódmy kustosz sanktuarium ks. kan. Krzysztof Ordziniak zaprosił młodych na cykl spotkań nazwanych Szkołą Świętego Rocha. 7 . sierpnia o godzinie 10:00 zjawiło się blisko czterdzieści dzieci, które odpowiedziały na zaproszenie księdza kanonika i przybyły do sanktuarium, by wspólnie się modlić, śpiewać, bawić, ale także pogłębiać swoją wiedzę o Patronie – Świętym Rochu.
     Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą. Ksiądz kustosz zwrócił uwagę na staranne wykonywanie znaku krzyża. Wyjaśnił, że czyniąc go czcimy i wyznajemy wiarę w Trójce Świętą, która patronuje naszej farze. ... czytaj »


Ochrona dziedzictwa kulturowego

2014 - 2020 r.
Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Szlakiem zabytkowych kościołów obszarów Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu. Etap II.

Cel projektu: ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w szesnastu kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów.

Zaplanowane do realizacji działania projektu przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej, jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej.

Całkowita wartość projektu: 12 469 232,26
Dofinansowanie projektu z UE: 10 598 847,42


Postęp prac renowacyjnych

08.08.2018r.

Odpust w naszym sanktuarium tuż, tuż...
Szkoła Świętego Rocha, nowenna, godzinki

07.08.2018r.


     Święty Rochu, bądź przy nas I wspieraj nas…

     Uroczystości odpustowe w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha połączone z obrzędem błogosławieństwa zwierząt to jedno z najważniejszych wydarzeń w naszej wspólnocie. Do ważnych wydarzeń, uroczystości staramy się jak najlepiej przygotować. Więc jeśli uroczystości odpustowe, jeśli niebieski Patron naszego miasta Święty Roch jest dla nas tak ważny to już 7. sierpnia rozpoczniemy bezpośrednie duchowe przygotowania. Tak naprawdę zaczęły się one już 21-ego czerwca. Dlaczego właśnie wtedy? Od tego dnia do naszych uroczystości odpustowych pozostało dokładnie dziewięć tygodni. Od tego dnia ... czytaj »


Copyright (c) 2012 - 2018 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie