HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D
ARTYKUŁY ARCHIWALNE
ROK 2015


Misterium w wykonaniu naj ...
Plenerowe Drogi Krzyż ...
Dzień Chorych w naszej ...
Dziękczynienie za 65 lat ...
Parafialny Bal Charytatywny
Uczciliśmy Świętą Aga ...
Środa Popielcowa pocz ...
Relacja z rekolekcji w ...
I żyli razem długoooo…
Darmowe aliasy i liczniki


Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

26.05.2016r.

Dzień Matki

26.05.2016r.

Rocznice Święceń Kapłańskich

20.05.2016r.

Nabożeństwa Majowe

01_31.05.2016r.

Harcerze na uroczystościach w Gidlach

01.05.2016r.


     Szczególnie uroczysty przebieg miały w tym roku uroczystości odpustowe w Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej. Połączone były z obchodami 500- lecia objawienia się Matki Bożej Gidelskiej. W Gidlach czczona jest najmniejsza w świecie koronowana figura Maryi. Chociaż jest taka niewielka ( ma zaledwie 9 cm) , modlący się za przyczyną Matki Bożej Gidelskiej na przestrzeni wieków doświadczyli licznych łask.
     Tegoroczne uroczystościach Matki Bożej Gidelskiej odbyły się 1. maja i uczestniczyli w nich m. in. druhny i druhowie z 1. Szczepu Harcerskiego ZHP Ziemi Mikstackiej im. Powstańców Wlkp. wraz z drużynowymi, zaprzyjaźnieni z naszym Szczepem harcerze ze Świby i z Kępna. Do gidelskiego sanktuarium wyruszyliśmy z Mikstatu godz. 7:00. Na uroczystości zostaliśmy zaproszeni przez przeora Klasztoru Ojców Dominikanów w Gidlach O. Andrzeja Konopkę OP. czytaj »
Together With JEZUS

22.04.2016r.

O mikstackim Świętym Rochu w Szreniawie

15.04.2016r.


     Obchodzona w tym roku 1050- rocznica Chrztu Polski jest okazja do podejmowania licznych inicjatyw duszpasterskich, koncertów, ale także wystaw. Jedna z takich wystaw została zorganizowana w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie. Została ona zatytułowana: „Święty Izydor wołkami orze ... Święci patroni w życiu wsi polskiej”. Świeci patronowie odgrywali i odgrywają znaczącą rolę w życiu katolików. Na wystawie zaprezentowano postaci ponad 50 Świętych Patronów związanych w sposób szczególny z tymi, którzy związani są z pracą na roli. Święty Izydor jest patronem rolników, stąd tytuł wystawy. Oglądając wystawę, możemy prześledzić według czterech pór roku postacie Świętych, którym mieszkańcy wsi zawierzali ( i jeszcze w niektórych regionach zawierzają) sprawy związane z uprawą roli, hodowlą zwierząt, ale także z codziennym życiem. czytaj »
Niedziela Dobrego Pasterza
53. Światowy Dzień Modlitw o Powołania

17.04.2016r.


     ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je” J10,27

     W IV niedzielę wielkanocną, nazywaną także ze względu na czytaną Ewangelię, Niedzielą Dobrego Pasterza będziemy obchodzili 53. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W Polsce, Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego, który potrwa od 17. kwietnia do 24. kwietnia. Hasło tegorocznego Tygodnia nawiązuje do przeżywanego Nadzwyczajnego Roku Jubileuszu Miłosierdzia i zawiera się w słowach: „ Powołani do Miłosierdzia”.
     Z tej okazji papież Franciszek 29 listopada 2015 roku przygotował tekst orędzia na ten dzień. W Orędziu Papież zachęca nas do refleksji nad myślą: „Kościół matką powołań”. Papież Franciszek podkreśla rolę wspólnoty w dojrzewaniu i realizacji powołania. W orędziu czytamy m.in. „Powołanie Boże dokonuje się za pośrednictwem wspólnoty. Bóg powołuje nas do bycia częścią Kościoła, a po pewnym okresie dojrzewania w nim daje nam jakieś specyficzne powołanie. czytaj »
Święto Miłosierdzia Bożego
w naszej wspólnocie
Rozpoczęcie sezonu motocyklowego

03.04.2016r.


     3. kwietnia, w pierwszą niedzielę po Wielkanocy obchodziliśmy w Kościele Święto Miłosierdzia Bożego. W tym roku obchodzone ono było w czasie szczególnym Jubileuszu Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia. Przygotowania do tego Święta rozpoczęliśmy w Wielki Piątek odprawiając Nowennę przez dziewięć kolejnych dni Nowennę do Bożego Miłosierdzia. Bogaty w wydarzenia był ten wyjątkowy, jak wskazują zapiski Dzienniczku s. Faustyny dzień w naszej wspólnocie.
     O godz. 9:30 w kościele farnym sprawowana była Msza Święta za czcicieli Bożego Miłosierdzia z Mikstatu i Komorowa. Nie mogło oczywiście w tym dniu zabraknąć Koronki do Miłosierdzia Bożego. Tę odmówiliśmy przepełnieni wiarą i ufnością w obietnice złożone przez samego Jezusa s. Faustynie w naszym Sanktuarium o godz. 15:00. Polecaliśmy w niej naszych zmarłych, ale także nas samych. czytaj »
Pielgrzymka Kobiet do Sanktuarium
Św. Józefa w Kaliszu

02.04.2016r.


     2 kwietnia br. odbyła się już kolejna Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Kobiet Katolickich do świętego Józefa.
     Kult tegoż orędownika, Bożego wybrańca na strażnika Świętej Rodziny w Sanktuarium Kaliskim celebrują kobiety na swych corocznych spotkaniach nieprzerwanie od 8 kwietnia 1995 roku.
     Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem: „Przebaczenie i pojednanie w roku miłosierdzia”.
     Na modlitewne czuwanie przybyło wiele kobiet naszej Diecezji, w tym również z naszej Parafii Mikstackiej wraz z ks. proboszczem; oraz delegacje z Warszawy i Łodzi. Pielgrzymów powitał Ks. Prałat Adam Modliński – Duszpasterz Kobiet Diecezji Kaliskiej.
     Na początku myśl przewodnią przybliżył w swych rozważaniach ks. dr Jarosław Powąska, który na wygłoszonej konferencji formacyjnej pt.: „ Przebaczenie i pojednanie w budowaniu relacji z najbliższymi” , szczegółowo analizował kolejne etapy trudnej drogi dialogu z drugim człowiekiem, począwszy od bólu krzywdy, przez trudność przebaczenia aż po radość pojednania. czytaj »
Nasza mikstacka procesja do Emaus

27.03.2016r.


     „Tego samego dnia dwóch z nich szło do wsi zwanej Emaus, odległej od Jeruzalem sześćdziesiąt stadiów” Łk 24,13

     Mikstacka procesja do Emaus, to droga w którą od pokoleń wyruszamy, by tak jak dwaj uczniowie doświadczyć spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem. Procesja – pewna droga do przebycia, to także ofiarowany nam czas na refleksję zadumę, ale także czas dawania świadectwa i ogłaszania światu- radosnej nowiny: Pan zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Przyjęliśmy tę radosną wieść, wierzymy w zmartwychwstanie i nie powinniśmy tej radosnej nowiny zatrzymywać dla siebie. Więc tak jak nasi przodkowie przepełnieni wiarą o godz. 15:00 spotkaliśmy się w kościele farnym. Tu odmówiliśmy Nowennę przygotowującą nas do Święta Miłosierdzia. czytaj »
Święte Triduum Paschalne
w naszej wspólnocie parafialnej

24_26.03.2016r.


     Za nami bogate wydarzenia i mające niezwykle głęboką wymowę i znaczenia dla nas ludzi wierzących dni Świętego Triduum Paschalnego. To czas szczególny, do przeżycia, którego przygotowywaliśmy się w poprzez Wielki Post uczestnicząc w nabożeństwach pasyjnych. Triduum Paschalne – Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota to dni, które odmieniły los człowieka, dni dzięki, którym nasze życie nabrały nowego wymiaru. To dni szczególne, w których towarzyszyliśmy Jezusowi w Wieczerniku, trwaliśmy wraz z Nim w Ogrójcu, wyruszyliśmy z Nim i za Nim na Golgotę, czuwaliśmy przy Jego Grobie, a wszystko po to, by zobaczyć pusty Grób Jezusa usłyszeć radosną wieść „ Pan zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał”. To ważna dla nas wierzących prawda, bo jak pisze św. Paweł „A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (1 Kor 15,14). A więc nie jest próżna nasza wiara, nie jest daremne nauczanie. Czas Triduum Sacrum był dla nas czasem refleksji, zadumy, modlitewnego czuwania. Powróćmy więc jeszcze raz do tych szczególnych chwil… czytaj »
Niedziela Palmowa w naszej wspólnocie parafialnej

20.03.2016r.


     „Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze.. I wołali głośno: „Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach ( Łk 19, 36:38-39)

     „Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie” - wołał tłum podczas tryumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Potrzeba było jednak tylko kilku dni, by ten sam tłum wołał „ ukrzyżuj go, ukrzyżuj”.
     Niedziela Palmowa, rozpoczynająca Wielki Tydzień upamiętnia wjazd Jezusa do Jerozolimy, poprzedzający Jego mękę i śmierć na krzyżu. Niedziela Palmowa nazywana jest także Niedzielą Męki Pańskiej, gdyż w tym dniu w kościołach czytany jest jej opis. W tym dniu przynosimy do kościoła różne palmy, by je poświęcić. Palma jest symbolem odradzającego się życia. W naszej wspólnocie parafialnej poświęcenia palm odbywało się na wszystkich Mszach Świętych. czytaj »
Misterium Męki Pańskiej
w naszej wspólnocie parafialnej

18.03.2016r.


     Trudno sobie wyobrazić czas Wielkiego Postu bez nabożeństw pasyjnych. Od ośmiu lat w naszej parafii odprawiane są Plenerowe Drogi Krzyżowe. Jednak ta, którą dane nam było przeżyć 18. marca była „inna”.
     Tak jak to jest tradycją Plenerowa Droga Krzyżowa w Mikstacie odbywa się w piątek poprzedzający dzień sakramentu pokuty i pojednania w naszej parafii, w tym roku 18. marca. Tradycyjnie mikstacka Via Dolorosa rozpoczęła się o godz. 19:00 przy kapliczce św. Antoniego. To miejsce szczególne, tu stał kiedyś krzyż wykonany przez Pawła Brylińskiego upamiętniający miejsce pochówku ofiar epidemii cholery. Tak jak co roku naszą drogę zakończyliśmy przy Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha. Na czym polegała więc ta „inność” tegorocznej mikstackiej Via Dolorosa.
     Ks. Paweł wraz z młodzieżą przygotował Misterium Męki i Śmierci Pana Jezusa. Ksiądz Paweł odgrywał w nim postać Jezusa. czytaj »
Copyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie