HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D
ARTYKUŁY ARCHIWALNE
ROK 2015
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
ROK 2019
ROK 2020
ROK 2021
ROK 2022


Za nami Niedziela Pal ...
Już po raz czternasty ...
Światowy Dzień Chore ...
Święta Agata uczcz ...
III Królewski Orszak ...


Uroczystości Odpustowe Ku Czci
Trójcy Przenajświętszej

04.06.2023r.


Dzień Matki

26.05.2023r.


Życzenia

18.05.2023r.


Nabożeństwa Majowe

1_31.05.2023r.


Nabożeństwa Majowe

1_31.05.2023r.


Jubileusz 60 –lecia ślubów zakonnych
Siostry Heleny

14.05.2023r.


„ Całym Sercem moim będę
chwalić Ciebie Panie”
(Ps 9,2)


     Jubileusze są zawsze okazją do dziękczynienia. Takim wielkim dziękczynieniem za dar życia i powołania s. Heleny Południuk była Msza św. sprawowana 14 maja o 10:30 w mikstackim wieczerniku. Sprawowałem ją w intencji s. Heleny z okazji Jubileuszu 60 –lecia złożenia Ślubów Zakonnych w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.
     W homilii podkreśliłem, że dziękujemy Panu Bogu za błogosławieństwo, które objawia się w życiu s. Heleny. Zaakcentowałem, że Siostra ... czytaj »


Majowe spotkanie z Panią Fatimską

13.05.2023r.


„Fatimska nasza Pani, potężna Twa przyczyna, Orędowniczko nasza, nadziejo Ty jedyna. Bądź z nami w każdy czas i nie opuszczaj nas” ( z pieśni)

     W sobotni wieczór 13. maja, nasz kościół parafialny wypełnił się o godz. 20:00 wiernymi, którzy przybyli na pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie. W dniu, w którym przed 106. laty Maryja objawiła się pastuszkom w Fatimie przyszliśmy do naszego parafialnego wieczernika, by rozpocząć tegoroczne nabożeństwa fatimskie. Będziemy się na nich gromadzić każdego 13-go do października. Przychodzących do świątyni witała pięknie przyozdobiona ustawiona w nawie głównej figura Pani Fatimskiej. ... czytaj »


Wystawa „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” w mikstackiej farze

08_16.05.2023r.


„Poświęcenie, służba i miłość należą do podstawowego słownictwa zrozumiałego dla wszystkich. Można na nich zbudować «gramatykę życia” ( św. Jan Paweł II)

     W dniach od 8 do 16 maja w kościele pw. Świętej Trójcy w Mikstacie można oglądać wystawę „ Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”. Plansze wystawowe zostały przygotowane przez Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w 2018 roku. W tym roku przypadały dwa ważne jubileusze 70 lat od objęcie stolicy prymasowskiej przez bpa lubelskiego Stefana ... czytaj »


Szkoła św. Rocha na otwarciu wystawy

29.04.2023r.


„Strzeżcie tych wartości i tego dziedzictwa, które stanowią o waszej tożsamości” (św. Jan Paweł II)

     29 kwietnia w Poznaniu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Tradycje od pokoleń. Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce”. Została ona zorganizowane z okazji jubileuszu powstania 20 –lecia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz jubileuszu 10-lecia Krajowej listy niematerialnego dziedzictw kulturowego. Wystawa została przygotowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, można ją obejrzeć na dziedzińcu Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu, ... czytaj »


Nasza parafialna droga do Emaus

09.04.2023r.


„Tego samego dnia dwóch z nich szło do wsi zwanej Emaus, odległej od Jeruzalem sześćdziesiąt stadiów” (Łk 24,13)

     Nasza Mikstacka droga do Emaus jest znacznie krótsza niż ta, w którą wybrali się dwaj uczniowie Jezusa. Przemierzają ją mikstaccy parafianie od pokoleń, prowadzi nas ona z kościoła farnego pw. Trójcy Świętej na Wzgórze do Sanktuarium Świętego Rocha.
     W Sanktuarium Świętego Rocha nie ma procesji rezurekcyjnej w czasie, której ogłaszana jest światu radosna nowina o zmartwychwstaniu Chrystusa. Co roku o godz. 15:00 w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego wyruszamy z kościoła Trójcy Świętej w procesji ... czytaj »


Wielka Sobota i Wigilia
Zmartwychwstania w naszej parafii

08.04.2023r.


„Już Zbawiciel, Jezus żyje
On, co za nas życie dał
Już Go grobu moc nie kryje
Jak powiedział, zmartwychwstał”
( z pieśni)


     Wielka sobota jest w kościele czasem ciszy i zadumy. W tym dniu tradycyjnie już odbyło się błogosławienie pokarmów w naszym kościele parafialnym, u Sióstr oraz w wielu miejscach na terenie naszej parafii, głównie przy kapliczkach. W Wielką Sobotę nadal trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Wiele osób przychodziło do kościoła, ... czytaj »


Wielki Piątek w naszej parafii

07.04.2023r.


„Kto u stóp krzyża swą duszę zniża,
Na tego spojrzy łaskawie.
Jezus, Zbawiciel i Odkupiciel
Da pomoc Boską w wszej sprawie”
( z pieśni)


     Wielki Piątek jest kontynuacją Świętego Triduum Paschalnego. Jest dniem męki i śmierci Pana Jezusa. Od samego rana rozpoczęła się w naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu. Jest to dzień refleksji i zadumy i taka atmosfera panowała w naszej świątyni. Co jakiś czas otwierały się i zamykały drzwi naszego kościoła. ... czytaj »


Wielki Czwartek w naszej parafii

06.04.2023r.


„Ludu kapłański, ludu królewski,
Zgromadzenie święte,
ludu Boży,
Śpiewaj Twemu Panu!”
( z pieśni)


     Wielki Czwartek rozpoczyna Święte Triduum Paschalne. Jest dniem ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Był to dzień dziękczynienia za wielki dar, który pozostawił nam Pan. Eucharystia jest dziękczynieniem, centrum naszego chrześcijańskiego życia. Mszy Wieczerzy Pańskiej przewodniczył ks. kanonik Krzysztof Ordziniak. Przy ołtarzu stanęli ... czytaj »


Ochrona dziedzictwa kulturowego

2014 - 2020 r.
Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Szlakiem zabytkowych kościołów obszarów Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu. Etap II.

Cel projektu: ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w szesnastu kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów.

Zaplanowane do realizacji działania projektu przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej, jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej.

Całkowita wartość projektu: 12 469 232,26
Dofinansowanie projektu z UE: 10 598 847,42

Copyright (c) 2012 - 2023 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie