HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D
ARTYKUŁY ARCHIWALNE
ROK 2015
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
ROK 2019
ROK 2020
ROK 2021


Niedziela Palmowa ...
XIII Droga Krzyżowa ...
Ks. Bp Senior Teofil ...
Uroczystość Zwiastowania ...
Marcowe spotkanie w Szko...
55. Tydzień Modlitw o ...
Uczciliśmy św. Aga...
Kolejna Rochowa Szes...
Niedziela Chrztu Pań ...
Nasze parafialne Bet ...


Dzień Matki

26.05.2022r.


Życzenia

20.05.2022r.


Majowe spotkanie z Panią Fatimską

13.05.2022r.


„Matko Boża, Matko Fatimska,
dziękujemy, że przyszłaś z orędziem,
że Swą troską ogarniasz cały świat,
i wypraszasz nam miłosierdzie” ( z pieśni)

     W piątkowy wieczór 13. maja, nasz parafialny wieczernik wypełnił się o godz. 20:00 wiernymi, którzy przybyli na pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie. Dokładnie w dniu, w którym przed 105. laty Maryja objawiła się Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi w Fatimie przyszliśmy, by rozpocząć tegoroczne nabożeństwa fatimskie. Będziemy się na nich gromadzić każdego 13.do października. Majowemu nabożeństwu fatimskiemu przewodniczył ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Przy pięknie ozdobionej wiosennymi tulipanami figurze Matki Bożej ... czytaj »


Nabożeństwa Majowe

01.05.2022r.


Święty Florian uczczony – Msza św.
w intencji strażaków

04.05.2022r.


„Święty Florianie, patronie nasz,
święty Florianie, patronie nasz,
Módl się, módl się za nami!”(z pieśni)


     4. maja w Kościół wspomina świętego Floriana, patrona strażaków, kominiarzy, hutników, kowali. W tym dniu na godz. 18:00 ze swoim sztandarem przyszli do naszej świątyni druhowie strażacy, by prosić swego patrona świętego Floriana o Boże błogosławieństwo dla siebie i swoich bliskich, o potrzebne łaski w służbie Bogu i bliźnim. W tej intencji sprawował Mszę św. ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Wraz z nim przy ołtarzu stanęli ks. kan. Andrzej ... czytaj »


UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ
KRÓLOWEJ POLSKI – MODLITWA
ZA OJCZYZNĘ

03.05.2022r.


„Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Miej w opiece naród cały,
Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!” (z pieśni)


     Na początku miesiąca poświęconego Maryi, 3 maja obchodzimy Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, a także rocznicę uchwalenia Konstytucji w 1791 roku. To dla Polaków wielkie święto zarówno religijna, jak i narodowe.
     Polacy ukochali Maryję, wybrali Ją sobie na Królową i do niej od stuleci zanoszą z dziecięcą ufnością swoje radości i troski. Polacy zawierzyli Maryi swoje ... czytaj »


3 Maja

03.05.2022r.
Niedziela Miłosierdzia w naszej
parafii - rozpoczęcie sezonu
motocyklowego

24.04.2022r.


     Niedziela Miłosierdzia Bożego była bogata w wydarzenia w mikstackiej parafii. O godz. 10:30 i 16:00 w kościele farnym sprawowana była Msza św. w intencji czcicieli Bożego Miłosierdzia. Tu o godz. 15:00 pod przewodnictwem ks. kan. Krzysztofa Ordziniaka odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Po koronce mieliśmy okazję przeżyć 14 spotkań ze Zmartwychwstałym Panem odprawiając nabożeństwo Drogi Światła.
     Po raz IX w Święto Miłosierdzia Bożego odbyło się rozpoczęcie sezony motocyklowego u Świętego Rocha. O godz. 13:00 na parkingu przy Diecezjalnym sanktuarium Świętego Rocha ks. kan. Krzysztof sprawował Mszę św. w intencji poruszających się ... czytaj »


Życzenia

24.04.2022r.


Nasza mikstacka droga do Emaus

17.04.2022r.


„Tego samego dnia dwóch z nich szło do wsi zwanej Emaus, odległej od Jeruzalem sześćdziesiąt stadiów” (Łk 24,13)

     W uroczystość zmartwychwstania Pańskiego, po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, wyruszyliśmy w procesji do Emaus. Niestety, nie do tego w Ziemi Świętej, chociaż zapewne wielu by pragnęło tam być w tych dniach. Procesja Emaus to droga wiodąca z kościoła farnego do Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha. Nawiązuje ona w swoim wymiarze duchowym do drogi, w którą wybrali się uczniowie Jezusa. Uczniowie Jezusa mieli do pokonania ... czytaj »


Kwietniowe spotkanie
w Szkole Świętego Rocha

16.04.2022r.


„Każdy może do Rochowej Szkoły przyjść, Jeśli tylko chce…”

     W kwietniu w zasadzie odbyły się dwa spotkania uczęszczających do Szkoły Świętego Rocha. Pierwsze z nich w Niedziele Palmową po Mszy Świętej. Osoby, które uczestniczyły w tym dnia we Mszy świętej o godz. 10:30 zapewne zauważyły, że część dzieci przygotowała naprawdę piękne i duże palmy. Byli to uczestnicy spotkań w Szkole Świętego Rocha. Po Eucharystii zgromadziły się na chwilę przy zakrystii. Nie zabrakło słów uznania ze strony księdza Kustosza za wykonanie zadania. Był i drobny upominek na zbliżające się Święta Zmartwychwstania Pańskiego. ... czytaj »


Triduum Paschalne w naszej parafii

14_16.04.2021r.


     Za nami Święte Triduum Paschalne i Powróćmy do tych niezwykle ważnych i wyjątkowych dni, mających niezwykle głęboką wymowę i znaczenie dla naszego zbawienia. Jak napisał św. Paweł „A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (1 Kor 15,14). My wierzymy, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, więc nasza wiara nie jest daremna, więc chcieliśmy się jak najlepiej przygotować do radosnego świętowania zmartwychwstania Pana. Czyniliśmy to poprzez udział w nabożeństwach pasyjnych, ale także poprzez przeżywanie Triduum Paschalnego, starając się głębiej zrozumieć jego sens. Był to dla nas szczególny czas refleksji i zadumy, pochylania się ... czytaj »


Ochrona dziedzictwa kulturowego

2014 - 2020 r.
Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Szlakiem zabytkowych kościołów obszarów Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu. Etap II.

Cel projektu: ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w szesnastu kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów.

Zaplanowane do realizacji działania projektu przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej, jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej.

Całkowita wartość projektu: 12 469 232,26
Dofinansowanie projektu z UE: 10 598 847,42

Copyright (c) 2012 - 2022 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie