HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D
ARTYKUŁY ARCHIWALNE
Nasze Parafialne Bet ...


ROK 2014
ROK 2013
ROK 2012


Darmowe aliasy i liczniki


Światowy Dzień Życia Konsekrowanego
w Roku Życia Konsekrowanego

02.02.2015r.


     2 lutego w Święto Ofiarowania Pańskiego będziemy obchodzili Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W tym roku będzie on przeżywany w czasie szczególnym, w Roku Życia Konsekrowanego. Rozpoczął się w I niedzielę Adwentu, 30 listopada 2014 roku i potrwa do 2 lutego 2016 roku. Jest to szczególny czas, w którym mamy skierować nasze myśli, naszą uwagę na posługę osób konsekrowanych.
     Jest to także szczególny czas łaski dla samych osób konsekrowanych. List, który papież Franciszek przygotował z okazji Roku Życia Konsekrowanego podzielony został na trzy części. W pierwszej Papież Franciszek wskazał na cele ogłoszenia Roku Życia Konsekrowanego. W drugiej wskazuje na związane z tym Rokiem oczekiwania, w trzeciej na perspektywy Roku Życia Konsekrowanego. czytaj »
Dzień Babci i Dziadka

21_22.01.2015 r.


     „Niech dziadkowie nigdy z żadnego powodu nie będą wyłączeni z rodziny. Są skarbem, którego nie możemy odebrać nowym pokoleniom, zwłaszcza ich świadectwa wiary” Benedykt XVI

     21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, a 22 Dzień Dziadka. Dwa niezwykłe słowa Babcia i Dziadek, osoby tak ważne w życiu każdego z nas. Trudno słowami wyrazić miłość i wdzięczność, którą do nich czujemy.
     Więc niech w tych dniach nie zabraknie modlitwy w Ich intencji. Jeśli są wśród nas prośmy, aby Pan obficie obdarzał Ich swoimi łaskami, niech obdarzy zdrowiem.
     Życzymy Im dużo sił, cierpliwości dla wnuków, niech uśmiech stale gości na Ich twarzach, niech cieszą się szacunkiem swoich bliskich. Niech obok naszej modlitwy popłyną do Babć i Dziadków najpiękniejsze słowa KOCHAMY I DZIĘKUJEMY!
     A jeśli nie ma Ich już wśród nas, prośmy Pana, aby obdarzył Ich radością życia wiecznego. czytaj »
Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan

18_25.01.2015 r.


     W dniach od 18 do 25 stycznia będziemy przeżywali Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Dlaczego powszechnej, bo włączają się do niej chrześcijanie różnych wyznań. Hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zostało zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana, a konkretnie z opisu spotkania Jezusa z Samarytanką przy studni. Brzmi ono „ Jezus rzekło Samarytanki: Daj mi pić”( J 4,7).
     Materiały na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan zostały przygotowane przez chrześcijan należących do różnych organizacji ekumenicznych w Brazylii.
     Czym ma być dla nas ten Tydzień? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy we wspomnianych materiałach. Możemy tam między innymi przeczytać: „Spotkanie Jezusa z Samarytanką zachęca nas do spróbowania wody z innej studni, a także do ofiarowania czegoś z siebie. W różnorodności wzbogacamy się nawzajem. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest uprzywilejowanym czasem modlitwy, spotkania i dialogu. Jest to możliwość poznania bogactwa i wartości znajdujących się w innych i proszenia Boga o dar jedności”. czytaj »
„ A my do Betlejem”
Jasełka w wykonaniu najmłodszych

11.01.2015r.


     Trudno wyobrazić sobie wieczerzę wigilijną bez łamania się opłatkiem, wspólnego spotkania przy stole, życzeń. Trudno wyobrazić sobie okres Bożego Narodzenia beż żłóbka, kolęd, kolędników, jasełek. Wprowadzają nas one w niezwykły klimat, atmosferę betlejemskiej stajenki, przypominają o wydarzeniach sprzed ponad dwóch tysięcy lat. W niedzielę 11 stycznia przeżywaliśmy Święto Chrztu Pańskiego, który jednocześnie kończy w Kościele okres Bożego Narodzenia. Właśnie na ten dzień Dyrekcja i Grono Pedagogiczne wraz ze społecznością uczniowską zaprosiło mieszkańców na jasełka w wykonaniu uczniów klas I-III, przygotowane pod kierunkiem S . Ewy. Siostrę w przygotowaniach do jasełek wspierały Wychowawczynie wspomnianych klas.
     Około godziny 15:00 trybuny hali sportowej zaczęły się wypełniać osobami, które skorzystały z zaproszenia i w sposób miły i przyjemny chciały spędzić to wietrzne popołudnie. Na początku wszystkich przybyłych przywitała Pani Barbara Ilska- dyrektor szkoły. czytaj »
Święto Chrztu Pańskiego

11.01.2015 r.


     „Przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie” (Mk 1, 9-10)
     W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego obchodzimy Święto Chrztu Pańskiego. W tym roku przypada ono 11 stycznia.
     Tak niedawno obchodziliśmy Święta Bożego Narodzenia. Potem Uroczystość Objawienia się Bożej Dzieciny Mędrcom ze Wschodu. Wsłuchując się w słowa Ewangelii przeznaczonej na to Święto przenosimy się nad Jordan. To tam spotykamy Jezusa, który nie jest już dzieckiem, ale dorosłym mężczyzną. Przygotowuje się do swej publicznej działalności, by następnie przez tajemnice paschalną. Jezus przychodzi do Jan, który przygotowywał dla Niego drogę, by podobnie jak wielu jego rodaków ochrzcić się. To tu nad Jordanem Jan wskazuje na Jezusa jako tego, który będzie chrzcił Duchem Świętym. Tu nad Jordanem słyszymy słowa wyznania miłości Ojca do Syna „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
     Przed kilku, kilkunastu, a może, kilkudziesięciu laty nasi rodzice wraz z rodzicami chrzestnymi przynieśli nas do kościoła, by prosić dla nas o Sakrament Chrztu. Otrzymaliśmy go w imię Trójcy Świętej, a wraz z nim łaskę wiary. Wtedy zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła. Staliśmy się dziećmi Bożymi . czytaj »
Kolędnicy Misyjni 2015

06.01.2015r.


„ Panie ta gwiazda, co Mędrców wiodła do Chrystusowej kołyski,
Niech nas do Twego prowadzi źródła, światowe przyćmi połyski” ( z kolędy)


     W uroczystość Objawienia Pańskiego ulicami wielu miast i miasteczek przeszły Orszaki Trzech Króli. Uroczystość Objawienia Pańskiego to czas radosnego świętowania, ale także głoszenia Dobrej Nowiny, że w Betlejem narodziło się długo oczekiwane Dziecię. Odnaleźli je mędrcy ze Wschodu i w tym małym Dziecięciu, narodzonym w ubogich warunkach dostrzegli Boga. Tej radosnej nowiny nie pozostawili dla siebie, głosili ją spotykanym ludziom.
     Tę radosną wieść zanieśli do wielu domów także młodzi kolędnicy z naszej parafii, którzy wraz z Siostrą Ewą przemierzali w mroźny wtorkowy wieczór ulice miasta . Wśród kolędników byli królowie, aniołowie, święty Józef i oczywiście Maryja z Dzieciątkiem na ręku. Nie zabrakło także kolędnika z gwiazdą betlejemską, za którą przed ponad dwoma tysiącami lat podążali Trzej Królowie niosąc dary Nowonarodzonemu. Śpiew kolęd i radosne przesłanie płynące z betlejemskiej stajenki usłyszeli ci, których odwiedzili młodzi kolędnicy. Nie zabrakło oczywiście życzeń noworocznych. czytaj »
Uroczystość Objawienia Pańskiego

06.01.2015r.


     „A oto gwiazda,(...) szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. (...)Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon”( Mt 2, 9b,11).
     6 stycznia obchodzimy w Kościele uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywaną w naszym kraju świętem Trzech Króli, czasami świętem Epifanii. Epifania oznacza objawienie się, ukazanie. Jest to jedno z najstarszych świąt obchodzonych w Kościele katolickim związanych z narodzinami Zbawiciela. Jezus objawia się jak śpiewamy w pieśni, mędrcom, poganom, którzy przybyli ze Wschodu. W dawnej Polsce święto Trzech Króli było nazywane także szczodrym dniem. Jak możemy usłyszeć w Ewangelii przeznaczonej na tę uroczystość mędrcy, gdy znaleźli Dziecię i Maryję oddali Mu pokłon i złożyli dary. Na pamiątkę tego dnia, w którym mędrcy znaleźli Dziecię i złożyli Mu dary w wieczór poprzedzający uroczystość rozdawano prezenty nazywane „szczodrakami”. czytaj »
Prayer Meeting

01.01.2015r.


Copyright (c) 2012 - 2015 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie