HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D

Niedziela - XXX Zwykła

26.10.2014 r.


1. Nabożeństwa różańcowe: codziennie w naszym kościele dla dzieci od poniedziałku do piątku godz. 16.30 Dorośli o godz. 17.30. Wszystkich Parafian zapraszam na tę modlitwę zgromadzonego wokół Maryi Kościoła w sposób szczególny w tym tygodniu:

Wtorek Mieszkańcy Mikstatu
Środa Mieszkańcy Mikstatu Pustkowia
Czwartek Mieszkańcy Komorowa
Piątek Mieszkańcy Mikstatu


W piątek na ostatnie nabożeństwo różańcowe proszę aby dzieci przyniosły podpisane plansze. Ostatni tydzień nabożeństw różańcowych
2. W piątek okazja do sakramentu pokuty od godz. 16.30.
3. Uroczystość Wszystkich Świętych 01. 11. - sobota
- Msza Św. o godz. 8.00, 10.30.
- Na cmentarzu Msza św. o godz. 14.00 - procesja i modlitwy za zmarłych.
- Na Różaniec za zmarłych o godz. 19.00 na cmentarz zaprasza Ks. Wikariusz Paweł z młodzieżą
4.Przypominam, że tak jak na czas odpustu nastąpiła zmiana organizacji ruchu przy cmentarzu . Podobnie będzie teraz od 31.10 – do 02.11. włącznie. Wjeżdżamy na parking przy cmentarzu i ulicę Cmentarną od ulicy Krakowskiej. Wracamy ulicą Cmentarną w kierunku Młyńskiej i w dół ul. Młyńską lub Św. Rocha. Proszę Wszystkich o stosowanie się do znaków - niech to nam wszystkim usprawni przemieszczanie się przy cmentarzu.
5. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - Dzień Zaduszny- niedziela - Msze św. jak w niedzielę tj 8.00, 9.30, 11.00 i w sanktuarium po różańcu ok. 16.30.
6.Odpust za zmarłych:
Wierni, którzy nawiedzą kościół w Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Wszystkich Wiernych zmarłych, mogą dostąpić odpustu zupełnego, który można ofiarować za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz. W czasie nawiedzenia należy odmówić: Ojcze nasz, Wierzę oraz przystąpić do spowiedzi i Komunii Św. i odmówić dowolna modlitwę w intencji Ojca Świętego.
Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać odpust za dusze w czyśćcu cierpiące. Odpust jest zupełny od 1 – 8 listopada.
7. W tych dniach listopadowych w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar Ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.
8. Kończymy różańcowy październik, ale nie rozstajemy się z różańcem. Z początkiem listopada w szczególny sposób wspominamy naszych zmarłych. Różaniec za zmarłych od niedzieli codziennie w dni powszednie o godz. 17.15 ! A w niedzielę o g. 16.00.
9. Serdeczne podziękowania:
- Tym, którzy włączyli się w zbiórkę obuwia pod hasłem: Butów oddawanie, pozytywne działanie
- trzem rodzinom za dary serca na probostwo.
10. W tym tygodniu swoje spotkania mają:
- we wtorek godz. 19.30 Krąg Biblijny – salka obok probostwa
- w czwartek o godz. 19.00 - Młodzież grająca i śpiewająca chętni do tworzenia
zespołu młodzieżowego – salka kominkowa
- w czwartek o godz. 20.00 osoby borykające się z problemem alkoholu;
- w piątek godz. 15.00 – Czciciele Bożego Miłosierdzia
- w piątek o godz. 19.30 młodzież
11. Zapraszamy na bezpłatny kurs komputerowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Zajęcia przeznaczone SA dla osób w wieku 25-64 lat. Zapisy we wtorek o godz. 17.00 w Publiczny, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mikstacie.
12. Polecam prasę katolicką: Opiekun,- informacje z naszej diecezji i naszej parafii; Gość Niedzielny, Małym Gość,
13. Szanownym Solenizantkom i Solenizantom, Jubilatom miesiąca listopada serdeczne życzenia: błogosławieństwa Bożego, zdrowia i wszelkiej pomyślności!
14. W celu umożliwienia oddawania należnej czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego cmentarza pragnę przypomnieć o podstawowych zasadach:
- W myśl ustawy z 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych należy po upływie 20 lat wnieść opłatę w celu przedłużenia miejsca grzebalnego. Troska o przedłużenie opłaty należy do bliskich osoby pochowanej w grobie.
- Na terenie cmentarza zakazuje się bez zezwolenia administratora; prac kamieniarskich, ustawianie ławek, itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy, sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów.
- Wszelkie prace kamieniarskie lub budowlane na cmentarzu wymagają stosownych zezwoleń oraz wcześniejszego zaaprobowania projektu przez administratora.
- utrzymanie czystości na cmentarzu, będące wyrazem miłości bliźniego oraz naszej kultury, jest wspólnym zadaniem wszystkich, którzy opiekują się grobami oraz zarządcy cmentarza. Prosimy o sprzątanie nie tylko własnych grobów, ale także w sąsiedztwie, gdy są to np. puste miejsca a nie podrzucanie śmieci sąsiadom lub za płot. Gorąco prosimy jeśli wyrzucamy śmieci na cmentarzu, to gorąco prosimy, by je solidnie posegregować. Foliowe worki wrzucone n przyczepkę to nie kompost – one się nie rozłożą. Śmieci z worka należy na przyczepkę wysypać, pozostałości wrzucić do kontenera. Nie należy do wielkiej przyjemności przewracanie cudzych śmieci, by je po kimś segregować. Z góry dziękujemy za zrozumienie.
- Niestety i na naszym cmentarzu zdarzają się „hieny cmentarne”, które okradają groby zmarłych. Jeśli zauważymy taka osobę proszę bezwzględnie i zawsze, natychmiast zgłosić to na policję.
Pełny tekst regulaminu cmentarza na stronie internetowej parafii: www.parafia-mikstat.pl
15.Wszystkim szanownym Gościom i Parafianom życzę dobrej niedzieli i całego tygodnia, który daje nam Bóg. Szczęść Boże!


Proboszcz
Ks. Kan. Krzysztof OrdziniakCopyright (c) 2012 - 2014 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie