HOME
Wprowadzenie
Kościół przed renowacją
Opis Prac 24.06.16
Renowacja 24.06.16
Opis Prac 13.07.16
Renowacja 13.07.16
Opis Prac 22.07.16
Renowacja 22.07.16
Opis Prac 25.09.16
Renowacja 25.09.16
Opis Prac 07.10.16
Renowacja 07.10.16
Opis Prac 13.11.16
Renowacja 13.11.16
Opis Prac 29.04.17
Renowacja 29.04.17
Opis Prac 03.06.17
Renowacja 03.06.17
Opis Prac 13.08.17
Renowacja 13.08.17
Opis Prac 30.12.17
Renowacja 30.12.17
   
Renowacja 08.08.18
Opis Prac 27.09.18
Renowacja 27.09.18
Opis Prac 28.03.19
Renowacja 28.03.19
Opis Prac 27.10.20
Renowacja 27.10.20
Opis Prac 07.11.21
Renowacja 07.11.21
Opis Prac 16.10.22
Renowacja 16.10.22Przed nami wielkie wyzwanie
renowacje kościoła pw. Świętej Trójcy

     Mikstacka wspólnota parafialna stoi przed wielkim wyzwaniem- podjęciem dzieła renowacji kościoła farnego pw. Świętej Trójcy. Przed ponad stu laty nasi przodkowie w ciągu czternastu miesięcy, wznieśli na chwałę Bożą tę piękną świątynię. Gdy patrzymy na tę imponującą budowle zadajemy sobie niejednokrotnie pytanie: jak to było możliwe. A jednak, okazuje się, że było można…
     Przez ponad sto lat kolejne pokolenia oddawały i oddają część Bogu w tej budzącej podziw nawiedzających ją wiernych z różnych stron kraju świątyni. Na przestrzeni wieku w kościele przeprowadzane były mniejsze i większe prace remontowe.
     Zdecydowana większość elementów wystroju architektonicznego wnętrza kościoła oraz witraże powstały w 1914 roku. Obrazy ołtarzowe i rzeźby zostały wykonane w latach 1914 1-1917, zaś prospekt organowy w 1939. Malowidła ścienne zostały wykonane 1964 roku. Wtedy także zostały przemalowane ściany i detale architektoniczne.
     Po raz kolejny prace malarskie prowadzone były w kościele od września 1985 do stycznie 1986 roku.
     Od tego czasu minęło więc trzydzieści lat i nadeszła pora na kolejną, tym razem bardziej kompleksową, gruntowną renowację kościoła. Żeby można było zacząć myśleć o renowacji wnętrza świątyni konieczna była wymiana poszycia dachowego.. Stanowiła ona jeden z etapów przygotowawczych do kolejnej wielkiej inwestycji - tej która jest właśnie przed nami malowania i wykonania prac konserwatorskich.
     W 2015 roku zostały przeprowadzone badania konserwatorskie oraz przygotowano program prac konserwatorskich elementów wystroju wnętrza świątyni pw. Świętej Trójcy w Mikstacie.

     W wyniku tych badań został program prac konserwatorskich.

Zwrócono w nim uwagę na:

• potrzebę wykonania izolacji termicznej sklepień co zapobiegnie przedwczesnym zniszczeniom ich powierzchni. Wykonanie prac ociepleniowych umożliwi przystąpienie do prac malarskich. Malowanie ścian poprzedzone ma być ściągnięciem wszystkich powłok, którymi pokryty jest tynk. Konieczne będzie także wzmocnienie podłoża. Według wskazań konserwatora dobór kolorystyki farb powinien być dokonany przez dyplomowanego konserwatora zabytków specjalizującego się w tego typu pracach.
• konieczność wykonania prac oczyszczeniowych na polichromowanej kopule oraz uzupełnienie ubytków. Prace te wymagają zastosowania specjalistycznych preparatów
• poważne uszkodzenia malowideł w kartuszach na sklepieniach nawy, prezbiterium i transeptu. W związku z tym konieczny będzie ich demontaż, oczyszczenia i zabezpieczenie. Część z nich była przemalowywana, stąd konserwator zabytków w planach prac zwrócił uwagę na konieczność usunięcia przemalowań. Po wykonaniu rekonstrukcji malowidła powrócą na pierwotne miejsca.
• założenia umocnień na detale sztukateryjne złocone i srebrzone oraz konieczność ich oczyszczenia. W niektórych przypadkach konieczne będzie usuniecie przemalowań i wtórnych złoceń, a także sklejenie rozłamanych elementów rzeźb i ornamentów
• potrzebę uzupełnienia ubytków rzeźb gipsowych i ornamentów
• wykonanie nowych złoceń złotem płatkowym

Prace przy ołtarzach będą polegały na:

• oczyszczenie powierzchni płaskich, gzymsów
• usunięcie przemalowań
• uzupełnienie ubytków
• oczyszczeniu i wypolerowaniu elementów wykonanych techniką barwionego stiuku ( kolumny, cokół)

     Niektóre obrazy olejne w ołtarzach bocznych zostały przemalowane. Prace konserwatorskie będą polegały na ich demontażu, oczyszczeniu powierzchni, usunięciu przemalowań, uzupełnieniu ubytków, wykonaniu rekonstrukcji i retuszy warstwy malarskiej

• rzeźby znajdujące się w ołtarzach zostaną oczyszczone, ewentualne przemalowania usunięte, a ubytki uzupełnione. Zostaną także wykonane nowe złocenia

     Podobne prace zostaną wykonane przy ambonie, chrzcielnicy i rzeźbach znajdujących się w świątyni.
     Przeprowadzone badania konserwatorskie ujawniły szereg niewidocznych „ gołym” okiem uszkodzeń obrazów, rzeźb, ornamentów. Pokazały, że podjęcie prac renowacyjnych jest konieczne.
     Ten w skrócie zaprezentowany zakres działań renowacyjnych pokazuje ogrom prac, które powinny być w najbliższym czasie podjęte w naszym parafialnym wieczerniku. Podjęcie tych prac wymaga zastosowanie najwyższej klasy materiałów i zatrudnienia przy nich specjalistów.
     Bogactwo zdobień, złocenia, konieczność doprowadzenia do stanu pierwotnego wielu obrazów i ornamentów sprawia, że koszt renowacji świątyni jest bardzo duży.
     Wielkimi krokami zbliżamy się do 100- lecia konsekracji naszego kościoła. Pięknym darem i dziękczynieniem byłoby odnowienie na ten jubileusz naszej świątyni, która po zakończeniu prac renowacyjnych będzie cieszyła nasze oczy swym kolorytem. Będzie zapewne tak piękna jak nigdy dotąd w swej ponad stuletniej historii. A wszystko to na chwałę Bożą. Bo jak nasi przodkowie napisali nad bramą wejściową do kościoła „ Zaiste Dom to Boży i brama niebios”.
     Zdajemy sobie sprawę z tego, że parafii z własnych środków trudno będzie sprostać temu wyzwaniu. Dlatego zwracamy się do wszystkich, którzy pragną się włączyć w dzieło renowacji mikstackiej świątyni o dokonywanie wpłat na specjalnie otwarte w tym celu konto można zabrać przygotowane druczki wpłaty.

Podajemy również nr konta bankowego obsługującego tę ważną inwestycję:
29 9584 1063 2009 0900 1456 0001
Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Trójcy
Mikstat, ul. Grabowska 1
Z dopiskiem: Darowizna na renowację Kościoła w Mikstacie.
Za modlitewne i finansowe wsparcie dzieła renowacji mikstackiej świątyni
mówimy z serca płynące:
BÓG ZAPŁAĆ!
Wszystkich ofiarodawców obejmujemy swoją modlitewną pamięcią!

     Zapraszamy do galerii zdjęć ukazujących stan obecny kościoła. W miarę postępu prac renowacyjnych zamieszczane będą zdjęcia pokazujące zmiany w naszym kościele. O postępach pracach renowacyjnych będą zamieszczane informacje w zakładce: Renowacja kościoła pw. Świętej Trójcy.

Copyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie