HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DTydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

11.02.2024r.


     Już po raz 57. przeżywać będziemy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W tym roku przebiega on pod hasłem: „Trzeźwość polską racją stanu”. Autorem tych słów jest bł. kard. Stefan Wyszyński. Rozpoczyna się tradycyjnie w ostatnią niedzielę karnawału i potrwa od 11. do 17 lutego. Celem Tygodnia jest włączenie wiernych w nurt przebłagania Boga za pijaństwo i inne grzechy, a także wyproszenie łaski przemiany dla tych, którzy poniżają swoją godność przez trwanie w nałogach. Jest to czas refleksji, modlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nadużywają napojów alkoholowych, ale także ich rodzin.
     Każdy dzień Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu ma przypisaną konkretną intencję modlitewną. Niedziela będzie dniem modlitwy przebłagalnej za grzechy nietrzeźwości popełniane w naszej Ojczyźnie oraz próśb o nawrócenie osób zniewolonych nałogami. Z kolei poniedziałek będzie dniem modlitwy o rozwój Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. We wtorkowej modlitwie polecane będą osoby stanowiące prawo i rządzący, aby ich przykład i działania wspierały trzeźwość Polaków. W środę modlitwą objęci zostaną rodzice. Będziemy prosić, aby rodziców, aby praktykowali trzeźwość i z miłości do swoich dzieci podejmowali decyzję o dobrowolnej abstynencji. Czwartek w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość będzie dniem, w którym polecani będą duszpasterze. Będziemy modlić się, aby gorliwie troszczyli się o trzeźwość osobistą, społeczną i narodową. Jak wspomniano hasłem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu są słowa bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Piątek będzie dniem modlitwy o rychłą kanonizację bł. kard. Stefana Wyszyńskiego – wielkiego apostoła trzeźwości. W ostatnim dniu Tygodnia prosić będziemy, by Polacy pozostali wierni nauczania św. Jana Pawła II, który swoim życiem i nauczaniem ukazywał nam, czym jest prawdziwa wolność.
     Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy słowach listu przewodniczącego zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych ks. bpa Tadeusza Bronakowskiego na niedzielę rozpoczynającą 57 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Czytamy w nim . m.in., że „nietrzeźwość to jeden z największych problemów w naszej Ojczyźnie. Nałogi to swoisty trąd, który niszczy zdrowie fizyczne i duchowe Polaków. Powodują one ogromne cierpienia zarówno tych, którzy są nimi dotknięci, jak również ich bliskich”. Hierarcha zwrócił uwagę na dramat dzieci w rodzinach nadużywających alkohol.
     Czasami stawiamy sobie pytanie jakie działania możemy podjąć na rzecz trzeźwości naszego społeczeństwa. We wspomnianym liście hierarcha wskazuje: „. Orężem w tej walce jest gorliwa modlitwa, a także świadectwo życia bez nałogów. Skutecznym środkiem jest też dobrowolna abstynencja od alkoholu. Właśnie Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu jest dobrym czasem, aby podjąć taką decyzję z miłości do Boga i bliźnich”. Nawiązując do słów nauczania bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego ks. bp Bronakowski przypomniał, że w braku trzeźwości dostrzegał on źródła takich problemów jak: brak solidności w pracy, brak wrażliwości na ludzką niedolę, nieuczciwość.
     Przed nami okres Wielkiego Postu, szczególny czas podejmowania różnych postanowień. Może pokażmy przykładem swego życia, że można zachować abstynencję, żyć w trzeźwości, po to, by być naprawdę człowiekiem wolnym. Nie można być człowiekiem prawdziwie wolnym wewnętrznie nie żyjąc w trzeźwości.Copyright (c) 2012 - 2024 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie