HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DMIKSTACKA PROCESJA EMAUS

31.03.2024r.


„Tego samego dnia dwóch z nich szło do wsi zwanej Emaus, odległej od Jeruzalem sześćdziesiąt stadiów” (Łk 24,13)

     Trasa mikstackiej procesji Emaus jest znacznie krótsza niż ta, w którą wybrali się dwaj uczniowie Jezusa. Oni mieli około 12 km, my niecały kilometr. Przemierzają ją mieszkańcy parafii od pokoleń, prowadzi nas ona z kościoła farnego pw. Świętej Trójcy na Wzgórze do Sanktuarium Świętego Rocha. Niemniej wymiar przebytej drogi jest podobny.
     W Sanktuarium Świętego Rocha nie ma procesji rezurekcyjnej w czasie, której ogłaszana jest światu radosna nowina o zmartwychwstaniu Chrystusa. Natomiast przepełnieni radością i wiarą w zmartwychwstanie Chrystusa, co roku o godz. 15:00 po koronce do miłosierdzia Bożego w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego wyrusza wyruszają mikstaccy parafianie z kościoła Trójcy Świętej w procesja z figurą Chrystusa Zmartwychwstałego, z paschałem, chorągwiami i feretronami do Sanktuarium. Idąc w procesji ogłaszamy światu radosną nowinę, że Pan zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Tę radosna wieść zanosimy także naszym zmarłym spoczywającym na cmentarzu. Podczas procesji odprawione zostało nabożeństwo Drogi Światła czyli 14 spotkań ze Zmartwychwstałym Panem. Rozważania poszczególnych spotkań odczytywali ks. kan. Krzysztof Ordziniak, syn naszej parafii ks. Mateusz Puchała oraz s. Beata Czop. Kiedy procesja dotarła do sanktuarium płonęło 14 lampek symbolizujących te spotkania.
     Udział w procesji był naszym świadectwem i wyzwanie wiary oraz wierność tradycji przodków.
     Nasza droga do Emaus była także okazją do refleksji. Jak bardzo podobni jesteśmy do uczniów zdążających do Emaus. Jak często zdarza się, że podobnie jak oni, nie rozpoznajemy Chrystusa. My także jak uczniowie z Emaus mogliśmy rozpoznać Zmartwychwstałego Pana przy łamaniu chleba.
     O godzinie 16:00 była bowiem sprawowana Msza Święta. Koncelebrze przewodniczył ks. Mateusz Puchała, współcelebransem był ks. kan. Krzysztof Ordziniak. W słowie skierowanym do wiernych Ks. kanonik podkreślił, że trwając przy Jezusie w wieczerniku, na Drodze krzyżowej, stając z Maryją pod krzyżem i nad Jego grobem uwierzyliśmy, że On zmartwychwstał i ta wiara zmieniła perspektywę naszego życia. Pytał, co z tymi, którzy pozostają martwi, bo nie usłyszeli, bądź nie uwierzyli? Ksiądz proboszcz zaakcentował, że jest to pytanie, które powinno się zrodzić w naszych sercach. Podkreślił, że są obok nas ludzie, którym trudno jest uwierzyć, albo nie czują takiej potrzeby. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że po to otrzymaliśmy dar wiary, byśmy ją głosili i świadczyli o niej naszym życiem. Kontynuując ks. proboszcz przywołał świadectwo życia Glorii Strauss, która zmarła mając 11 lat na raka. Jej choroba sprawiła, że wiele osób modliło się o zdrowie dla niej, czasami powróciło do modlitwy po wielu latach. Po jej śmierci zaczęły napływać świadectwa o tym, jak choroba Glorii zmieniła życie wielu ludzi. Rodzina założyła organizację wspierającą tych, którzy, doświadczają ciężkiej choroby bliskich. Kaznodzieja wskazał, że świadectwo życia jakie mamy składać, musi obejmować, zarówno Wielki Piątek, jak i poranek wielkanocny. „Nie da się dotrzeć do pustego grobu na skróty, szybciej i łatwiej. Ten kto pozostaje na Kalwarii spóźnia się na spotkanie ze zmartwychwstałym. Ten kto odrzuca krzyż nie będzie w stanie rozpoznać Zmartwychwstałego” – dodał ks. kanonik. Zachęcał, byśmy biegli do pustego grobu niosąc swój krzyż. Będziemy wtedy świadkami dla tych, którzy są obok nas zasmakują Ewangelii życia i będziemy razem świętować, bo Pan Jezus umarł i zmartwychwstał za wszystkich.
     Jezus zastawił dla nas stół i zaprosił na ucztę. Wielu przyjęło zaproszenie i przyjęło Komunię św.
     Mikstacka droga do Emaus A. D. 2024 była doskonałą okazją, by głosić spotykanym ludziom radosną wieść: Jezus żyje, zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał! Wielu bowiem jej jeszcze nie usłyszało, a jak mogliśmy usłyszeć w homilii, Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla wszystkich i za wszystkich.


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2024 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie