HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DIV Królewski Orszak przeszedł ulicami Mikstatu

06.01.2024r.


„Mędrcy świata monarchowie
Gdzie spiesznie dążycie
Powiedzcież nam Trzej Królowie
Chcecie widzieć Dziecię”


     6. stycznia obchodziliśmy w Kościele uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywaną w także świętem Trzech Króli, czasami świętem Epifanii. Epifania oznacza objawienie się, ukazanie. Jest to jedno z najstarszych świąt obchodzonych w Kościele katolickim związanych z narodzinami Zbawiciela. Jezus objawia się jak śpiewamy w pieśni, mędrcom, poganom, którzy przybyli ze Wschodu. W dawnej Polsce święto Trzech Króli było nazywane także szczodrym dniem.
     W tym dniu w wielu zakątkach świata na ulice miast, miasteczek, wiosek wyruszają Orszaki Trzech Króli. Trasy, które przemierzają są znacznie krótsze, niż ta, którą przebyli Mędrcy ze Wschodu. Kim byli? Zapewne ludźmi bardzo pokornymi, wytrwale zmierzającymi do celu, a także dociekliwymi, szukającymi prawdy, potrafiącymi odczytywać znaki czasu. Nie lękali się trudnych wyzwań. Dlaczego? Szukali prawdy, chcieli znaleźć w swoim życiu Boga. Osiągnęli cel swej wędrówki. Znaleźli Dziecię, o którym tyle czytali, słyszeli. Ich pokora i otwarte serca sprawiły, że w tym Maleńkim Dziecięciu, narodzonym w tak ubogich warunkach dostrzegli Zbawiciela.
     Radośnie i wyjątkowo kolorowo było na ulicach Mikstatu w uroczystość Objawienia Pańskiego zwłaszcza w okolicach kościoła pw. Świętej Trójcy . To świadectwo wiary Trzech Króli zgromadziło tak wiele osób w zielonych, niebieskich bądź czerwonych koronach, którzy postanowili tak jak kiedyś Mędrcy ze Wschodu wyruszyć w drogę, by dotrzeć do stajenki i w małym Dzieciątku złożonym w ubogim żłobie dostrzec wyczekiwanego Syna Bożego. Orszak Trzech Króli odbył się w Mikstacie po raz czwarty. Do udziału w nim zaproszeni zostali wierni z sąsiednich parafii, które należą do dekanatu mikstackiego. Koordynacją przygotowań do orszaku zajął się ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Dla uczestników zostały przygotowane korony w niebieskim, czerwonym, zielonym kolorze, śpiewniki. Na ten dekanalny Orszak przybyli ze swoimi duszpasterzami wierni z parafii w Chynowej, Kaliszkowic Kaliskich, Kotłowa, Przedborowa i Mikstatu. Każdy z duszpasterzy miał w nim do spełnienia określoną rolę. Orszak Trzech Króli AD 2024 przebiegał pod hasłem „ W jasełkach leży”. W postać króla europejskiego Kacpra wcielił się ks.Łukasz Ograbek, proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Kotłowie. Ks. kan. Przemysław Talaga proboszcz parafii pw. Świętego Wawrzyńca w Chynowej wcielił się w postać króla afrykańskiego Baltazara. Na czele orszaku azjatyckiego stał król Melchior -ks. Szymon Grzeszkiewicz- proboszcz parafii w Kaliszkowicach Kaliskich. Orszak wyruszył o godz. 14:00 z kościoła farnego pw. Świętej Trójcy w Mikstacie, a zakończył się na parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy. W kościele uczestnicy orszaku powitali Trzech Króli. Uroczyste fanfary ogłosiły nadejście Trzech Króli. Następnie ze śpiewem kolęd za proporcem orszakowym i chorągwiami poszczególnych królestw niesionymi przez harcerzy uczestnicy przeszli ulicami miasta na parking przy urzędzie miasta i gminy. Tu oczekiwała na uczestników orszaku Święta Rodzina. Tu zaprezentowana została scenka pokłon Trzech Króli Jezusowi, Maryi i Józefowi oraz złożenie Bożej Dziecinie darów mających symboliczną wymowę: złota, kadzidła i mirry. Następnie uczestnicy Orszaku obejrzeli piękne i mające głębokie przesłanie jasełka przygotowane dzieci ze świetlicy prowadzonej przez Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi. Jakie było przesłanie końcowe: należy darować urazy i przebaczać, bo i nam wiele przebaczono. Występ dzieci został nagrodzony gromkimi oklaskami. W postacie królów wcielili się kapłani, którzy udzielili wszystkim zebranym błogosławieństwa. Potem był czas na gorącą zupę i słodkości. Nie mogło ich zabraknąć, wszak Orszak Trzech Króli to czas radosnego świętowania. Świętowanie to ma oczywiście przede wszystkim wymiar religijny, jest okazją do refleksji nad tym czy „gwiazda” za którą podążamy doprowadzi nas tak jak Mędrców ze Wschodu skutecznie do Jezusa. To radosny czas świętowania narodzenia Pana, doskonała okazja do pogłębienia wiedzy religijnej.
     Życzmy sobie, by betlejemska gwiazda rozświetla drogi naszego życia i tak jak Mędrców ze Wschodu prowadziła nas skutecznie do Jezusa.


Link do finału jasełek:
https://drive.google.com/file/d/1lpN6MfAqFUGACOlSzs3jJVsRa2c4evJu/view?usp=sharing


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2024 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie