HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DIntencje - Mszy św. 14.08.- 21.08.2022 r.

„Ponieważ Cię Bóg dał nam za Patrona, niechaj nas zawsze strzeże Twa obrona” XX Niedziela Zwykła

  8 00  - 1/ śp. Maria, Ignacy Kasprzak.
            2/ śp. Krzysztof Krzemiński – z intencji pogrzebowych.
            3/ śp. Janina Machoł – z intencji pogrzebowych.
            (Święta Trójca)

10 30  - 1/ Za Parafian.
            2/ śp. Zygmunt Mojka – z intencji pogrzebowych.
            (Święta Trójca)

18 00  - śp. Józef Krawczyk (12r.), Marianna, Stanisława, Roch Kuberscy,
                Helena i Idzi Kuberscy, Alina, Józef Klusak.
            (Święta Trójca) Poniedziałek - Wniebowzięcie NMP

  8 00  - 1/ śp. Bonifacy (42r.), Janina (4r.), Andrzej, Włodzimierz Rusieccy.
            2/ śp. Józef Kołodziejczak – z intencji pogrzebowych.
            (Święta Trójca)

10 30  - 1/ śp. Maria Binkowska (38r.), Krystyna Binkowska
            2/ śp. Szczepan Mądry, Tadeusz, Maria Matys.
            (Święta Trójca)

13 00  - W intencji lekarzy i służb weterynaryjnych.
            (Sanktuarium)

18 00  - śp. Marianna, Kazimierz Strzelec, zmarłych z rodziny Strzelców i Helewskich.
            (Święta Trójca) Wtorek - ODPUST ŚWIĘTEGO ROCHA

00 00  - 1/ Intencje własne kapłanów.
            2/ śp. Ks. Kazimierz Mądry, O. Andrzej Grzesiak,
                Ks. Zbigniew Mielcarek, Ks. Rafał Kowalczyk, Ks. Jerzy Rasiak.
            (Sanktuarium)

  6 00  - 1/ W intencji Rocha VerleYen i Jego rodziców o zdrowie
                i Błogosławieństwo Boże.
            2/ śp. Roch Karolewski – z intencji pogrzebowych.
            (Sanktuarium)

  7 00  - śp. Piotr Roguszny - z intencji pogrzebowych.
            (Święta Trójca)

  8 00  - W intencji Gospodarzy o Boże Błogosławieństwo w pracy i inwentarzu.
            (Sanktuarium)

11 00  - W intencji Pielgrzymów, Gospodarzy o Boże Błogosławieństwo
            w pracy i inwentarzu .
            (Sanktuarium)

18 00  - W intencji małych dzieci o Boże Błogosławieństwo i opiekę Świętego Rocha.
            (Sanktuarium) Środa - Św. Jacka

  7 00  - śp. Wiktoria (r.), Józef Wróbel.
            (Święta Trójca)

18 30  - 1/ śp. Kazimierz (13r.), Helena, Tadeusz, Stanisław, Grzegorz,
                Krzysztof Mucha.
            2/ śp. Marian Szukalski – z intencji pogrzebowych.
            3/ śp. Kazimiera Frycia – z intencji pogrzebowych
            (Święta Trójca) Czwartek

  7 00  - śp. Julian, Paweł, Rafał Siankiewicz, rodziców obu stron.

18 30  - 1/ śp. Maria Pajączkowska (1r.) – z intencji pogrzebowych.
            2/ śp. Kazimierz Wietecki – z intencji pogrzebowych.
            3/ śp. Bogdan Dąbrowski – z intencji pogrzebowych
            (Święta Trójca) Piątek

  7 00  - śp. Zenon Słowiński - z intencji pogrzebowych

18 30  - 1/ śp. Łukasz Zdziebkowski (2r.).
            2/ śp. Józefa, Jan, Joanna, Ludwik, Cecylia, Franciszek, Halina, Jan Jaźwiec.
            3/ śp. Wiesława Zaremba – z intencji pogrzebowych
            (Święta Trójca) Sobota - Bernarda OP

  8 00  - 1/ śp. Hieronim Nowak.
            2/ śp. Małgorzata Grzesiak, zmarłych z rodziny.
            3/ śp. Grażyna Mechlińska – z intencji pogrzebowych.
            (Święta Trójca)

15 00  - Ślubna Mateusza I Edyty.
            (Święta Trójca)

18 00  - Za Parafian.
            (Święta Trójca) XXI Niedziela Zwykła

  8 00  - 1/ śp. Joanna, Zbigniew Ostrowicz, ich rodziców, Tadeusz Doktór.
            2/ śp. Jolanta Golicka – z intencji pogrzebowych.
            (Święta Trójca)

10 30  - 1/ Dziękczynna za tegoroczne zbiory w intencji rolników,
                ogrodników, sadowników.
            2/ śp. Aleksandra Ławniczak, zmarłi rodzice, Waldemar Dera.
            (Święta Trójca)

18 00  - W intencji dobrodziejów sanktuarium i uroczystości odpustowych .
            (sanktuarium)


Copyright (c) 2012 - 2022 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie