HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DBiuro ParafialneKancelaria czynna codziennie po wieczornej mszy świętej.

Wymagane dokument:

Chrzest święty

Akt urodzenia dziecka
Dokument zawierający pełne dane rodziców
Dane rodziców chrzestnych

Sakrament eucharystii

Jeśli sakrament chrztu został przyjęty w innej parafii- należy przedstawić świadectwo chrztu.
Dziecko powinno z wynikiem pozytywnym ukończyć katechezę przygotowującą do przyjęcia sakramentu Pierwszej Komunii.

Sakrament małżeństwa

Metryka chrztu (ważna 6 miesięcy).
Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego.
Zaświadczenie z poradni małżeńskiej.
Metryka zgonu współmałżonka (dotyczy owdowiałych).
Dowody osobiste.
Zaświadczenie o przyjętym sakramencie bierzmowania.
Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (gdy głoszone były poza parafią).
W przypadku niepełnoletnich narzeczonych należy ukazać pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego wystawioną przez rodziców.

Pogrzeb

Karta zgonu.

Copyright (c) 2012 - 2017 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie