HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DJubileusz konsekracji naszej fary coraz bliżej…
IV. Miesiąc Nowenny
do Trójcy Przenajświętszej

20.04.2018r.


     „Ojcu, Synowi i Duchowi prawdy, Który miłości darem jest i dawcą Chwała niech będzie, cześć i uwielbienie Teraz i zawsze. Amen.”

     Przed naszą wspólnotą parafialną wielki czas świętowania – Jubileusz 100- lecia konsekracji kościoła farnego pw. Świętej Trójcy. Do ważnych wydarzeń staramy się jak najlepiej przygotować, także duchowo. W mikstackim wieczerniku od lutego – 20- każdego miesiąca odprawiane jest specjalne nabożeństwo do Trójcy Świętej. Dlaczego właśnie dwudziestego? Tego dnia, przed stu laty, w październiku Abp gnieźnieński i poznański Edmund Dalbor konsekrował mikstacką farę.
     Majowa, czwarta już Nowenna Miesięcy do Trójcy Świętej przypadła w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. To ważny dzień dla naszej wspólnoty. Jest już tradycją, że właśnie w tym dniu odbywa się uroczystość I Komunii Świętej. Szczególna modlitwą otoczyliśmy dzieci przeżywające to wyjątkowe spotkanie z Jezusem, a także ich rodziców, rodziców chrzestnych. Podczas tej niedzielnej Nowenny dziękowaliśmy w sposób szczególny za miłość Jezusa do Ojca Iza wypełnienie Jego woli w dziele odkupienia świata od grzechu, piekła i szatana. Ku niebu popłynęło modlitewne błaganie: „Odkupicielu rodzaju ludzkiego, dzięki Twoim zasługom ześlij swojemu ludowi łaskę nawrócenia i szczerego żalu za grzechy”. Wyjątkowego znaczenia nabrały te słowa w tonącym w bieli kwiatów kościele, pięknie udekorowanym na uroczystość pełnego pierwszego uczestnictwa we Mszy Świętej 41 dzieci z naszej parafii. Ks. kan. Krzysztof Ordziniak zachęcał, byśmy powrócili wspomnienia do naszego dnia I Komunii Świętej, przypomnieli sobie jej datę.
     Tym razem po modlitwie czwartej części nowenny odmówiona została modlitwa rodziców za dzieci do Trójcy Świętej. Prosiliśmy Boga Ojca, aby strzegł życia i zdrowia dzieci, by rosły na chwałę Bożą i były radością dla swoich rodziców. Ku Synowi Bożemu popłynęła prośba, by strzegł wiary dzieci i udzielił im łaski wierności. Ducha Świętego prosiliśmy o światło w wypełnianiu obowiązków i służbie Bogu i bliźnim.
     Modlitwę tę przekazał ks. kanonik rodzicom dzieci pierwszokomunijnych. Zawierzając swoje dzieci Bogu w Trójcy Jedynemu prosili: Boże, wspieraj nas, rodziców, abyśmy słowem trafiali do serc dzieci, a słowo swoje popierali dobrym przykładem życia. Pomóż nam czuwać nad dziećmi i szukać ich dobra . Wzbudzaj i podtrzymuj w nas ducha wiary i spraw, niech razem z dziećmi naszymi oglądamy kiedyś Ciebie, Boga Trójjedynego. Amen”.
     Przed nami, w najbliższą niedzielę, uroczystości odpustowe ku czci Trójcy Przenajświętszej. Za nami majowe Nowenna Miesięcy… 20. czerwca kolejna. Uroczystości Jubileuszowe coraz bliżej…Copyright (c) 2012 - 2018 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie