HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D
ARTYKUŁY ARCHIWALNE
ROK 2015
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
ROK 2019
ROK 2020


Rekolekcje, rekolekcje ...
Listopadowa Rochowa Sze ...
Modliliśmy się o pomy ...
Kolejny etap prac ren ...
Uroczystość Wszystkich Św ...
Marsz Świętych prze ...
Nowa pamiątka z nasze ...
Październikowa Rochowa ...
Październikowe spotkanie z ...
Posługa ks. Adama Zel ...
Siostry Franciszkanki Rodz ...
Delegacja z województwa wa ...
Adoracja Najświętszego Sakra ...
Wrześniowa Rochowa Szes ...
Stanęliśmy pod Krzyżem
Wrześniowe spotkanie z ...
Na odpuście u Pani Kotło ...
Już po odpuście ku czci ...
Zakończyła się X edycja ...
Przygotowania do uroczy...
Przygotowania do uroczy...
Przygotowania do uroczystości ...
Dzień Chorych w nasz ...
Rozpoczęliśmy przygotowania ...
Odpust tuż… tuż… ...
Lipcowa Rochowa Sze ...
XXII Ogólnopolski Tydz ...
55. rocznica święceń ...
Czerwcowa Rochowa Sze ...
Intronizacja relikwii ...
Uroczystość Najświętszego ...
Zakończenie oktawy Bożego ...
Trójca Święta uczczona ...
Święto Jezusa Chrystusa ...
Majowa Rochowa Sze ...
Majowe spotkanie z ...
Dni Krzyżowe w nasz ...
Dzień Strażaka w nasz ...
Święte Triduum Pas ...
Rochowe Szesnastki
Niedziela Ad Gentes
XXIX Światowy Dzień ...
Uczciliśmy św. Agatę
ŚWIĘTO OFIAROWANIA ...
Biskup Damian Bryl ...


Dzień Babci i Dziadka

21_22.01.2022r.


Kolejna Rochowa Szesnastka,
tym razem wyjazdowa …

16.01.2022r.


„Do szopy, hej pasterze,
Do szopy, bo tam cud,
Syn Boży w żłobie leży,
By zbawić ludzki ród”(z kolędy)


     Od grudnia 2020 roku, 16 każdego miesiąca dzieci z naszej parafii spotykają się na tzw. Rochowych Szesnastkach. Styczniowa Rochowa Szesnastka przypadła w niedzielę. Zaproponowałem dzieciom i ich rodzicom wspólny wyjazd do Warty. Tam w kościele o.o Bernardynów budowana jest jedna z największych ruchomych szopek w Polsce. Czas podróży minął nam bardzo ... czytaj »


Niedziela Chrztu Pańskiego z
Zespołem Tańca Ludowego „Swojacy”

10.01.2022r.


„Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”(Łk,3,22)

     10 stycznia obchodziliśmy Święto Chrztu Pańskiego. Tak niedawno przeżywaliśmy Boże Narodzenie, objawienie się Bożej Dzieciny Mędrcom ze Wschodu. Dziś stajemy się świadkami chrztu Jezusa w Jordanie. Jezus nie jest już dzieckiem, ale dorosłym mężczyzną który staje wśród tych, którzy oczekują na chrzest z wody udzielany im przez Jana, tego, który został posłany, by nawoływać do nawrócenia i prostowania dróg ludzkiego życia. ... czytaj »


Nasze parafialne Betlejem

04.01.2022r.


„Pójdźmy wszyscy do stajenki,
do Jezusa i Panienki
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego”
(kolęda)


     Tegoroczne Święta upłynęły po raz kolejny w cieniu epidemii. Mimo to, adwent i Boże Narodzenia były czasem naszego czuwania, by jak pasterze udać się do naszego parafialnego Betlejem - kościoła, gdzie tak jak nasi przodkowie z sercami przepełnionymi radością powitaliśmy maleńkiego Jezusa narodzonego Syna Bożego uczestnicząc w Mszy Świętej pasterskiej, która ze względu na obostrzenie epidemiologiczne sprawowana była dwukrotnie o godz. 22:15 i 24:00.
     Z okresem Bożego Narodzenia związany jest zwyczaj budowania ... czytaj »


Uroczystości pogrzebowe
śp. ks. kan. Jerzego Rasiaka - Syna
naszej parafii

30.12.2021r.


"Spoczywaj w pokoju dobry kapłanie, przyjacielu, Boga, człowieka, stron rodzinnych, prawdy, dobra i piękna. Przyjacielu mądrości i radości" ( z homilii bpa I. Deca)

     23 grudnia w przededniu wigilii Bożego Narodzenia Pan powołał do radości wiecznej ks. kan. Jerzego Rasiaka pochodzącego z naszej wspólnoty, kapłana, który przez ponad 55 lat posługiwał w archidiecezji wrocławskiej. Jeszcze tak niedawno, bo w lipcu 2021 roku dzieliliśmy z ks. kan. Jerzym radość jubileuszu 55-lecia kapłaństwa. Wielu z nas z niedowierzaniem przyjęła informację o ... czytaj »


Życzenia

24.12.2021r.


Modlitwa za Zmarłego Kapłana

24.12.2021r.


Zakończenie rorat
w naszej wspólnocie parafialnej

23.12.2021r.


     Pan jest blisko, naprawdę blisko. Przed nami jedyna, niepowtarzalna noc, noc Narodzenia Pana. To szczególny czas. Staraliśmy się jak najlepiej na to niezwykłe spotkanie z Bożą Dzieciną przygotować. Tegoroczny Adwent rozpoczął się 28 listopada Był to czas czuwania prostowania życiowych dróg i oczekiwania na przyjście Pana. W tym okresie w kościołach w całej Polsce odprawiana jest Msza Święta ku czci Najświętszej Maryi Panny- roraty. W kościele w tym czasie płonęła przy ołtarzu dodatkowa świeca tzw. roratka, symbolizująca Maryję. Mroki świątyni rozpraszały lampiony, z którymi dzieci tak chętnie, mimo epidemii koronawirusa przychodziły na roraty. Warto zauważyć bardzo liczny udział dzieci w tegorocznych roratach. ... czytaj »


Modlitwa za Zmarłego Kapłana

19.12.2021r.


Grudniowa Rochowa Szesnastka

16.12.2021r.


     Za dziećmi z naszej parafii kolejna Rochowa Szesnastka. Tym razem odbyła się w salce kominkowej po Mszy św. roratniej. Spotkanie przebiegało w klimacie bliskich już Świąt Bożego Narodzenia. Podczas listopadowego spotkania rozmawialiśmy o tradycjach i zwyczajach związanych z okresem Adwentu i Bożego Narodzenia. Z Bożym Narodzeniem jest związany zwyczaj obdarowywania się prezentami. Czy muszą być one drogie? Okazuje się, że wcale nie potrzeba pieniędzy, by obdarować naszych bliskich. Na początku spotkania ksiądz kustosz rozmawiał z dziećmi, o tym co możemy dać innym jeśli nie mamy pieniędzy. Rozmowa ta nawiązywała do prac plastycznych przygotowanych ... czytaj »


Wsparcie Dla Amelki

07.11.2021r.


Ochrona dziedzictwa kulturowego

2014 - 2020 r.
Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Szlakiem zabytkowych kościołów obszarów Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu. Etap II.

Cel projektu: ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w szesnastu kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów.

Zaplanowane do realizacji działania projektu przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej, jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej.

Całkowita wartość projektu: 12 469 232,26
Dofinansowanie projektu z UE: 10 598 847,42

Copyright (c) 2012 - 2022 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie