HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DListopadowe spotkanie
w Szkole Świętego Rocha

19.11.2022r.


     19 listopada odbyło się kolejne spotkanie w Szkole Świętego Rocha. Rozpoczęło się tradycyjnie modlitwą, którą poprowadził Ks. Kustosz. Szybkimi krokami zbliża się nowy rok liturgiczny, nazywany także rokiem kościelnym. Rozpocznie się on w I niedzielę Adwentu. Podczas spotkania dzieciom wyjaśniono znaczenie słowa Adwent. Podjęto z uczestnikami spotkania rozmowę o tym, na co oni najbardziej oczekują. Odpowiedzi dzieci były naprawdę bardzo ciekawe. Jakie ? Tego nie zdradzimy, niech to pozostanie tajemnicą uczestników spotkania. Z okresem Adwenty związanych jest wiele tradycji i zwyczajów. Okazało się, że dzieci bardzo lubią uczestniczyć w roratach. Wyjaśniono dzieciom symbolikę świecy roratniej. W czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela wpisuje się przygotowanie wieńców adwentowych. Wyjaśniono dzieciom znaczenie i symbolikę gałązek sosnowych bądź świerkowych, z których go się wykonuje. Na wieńcu adwentowym umieszcza się cztery świece oznaczające cztery niedziele adwentowego czasu. W I niedzielę Adwentu zapalana jest „Świeca Proroka” nazywana także świecą nadziei. Symbolizuje ona proroków, którzy zapowiedzieli przyjście Mesjasza. Świeca zapalana w II niedzielę Adwentu upamiętnia miejsce narodzin Jezusa i nazywana jest „Świecą Betlejem” lub świecą pokoju. W kolejną niedzielę Adwentu na wieńcu zapalana jest „Świeca Pasterzy”, zwana świecą radości,. Przypomina pasterzy, którzy jako pierwsi ujrzeli Jezusa i ogłosili światu „radosną nowinę”. Ta trzecia świeca jest koloru różowego, taki też jest kolor szat w których kapłan sprawuje Eucharystię, a niedziela ta nazywana jest niedzielą radości. Czwarta świeca nazywana „Świecą Aniołów”, albo świecą miłości symbolizuje aniołów, którzy objawili się pasterzom w grocie betlejemskiej ogłaszając im narodziny Dzieciątka Jezus. Dzieci ze Szkoły Świętego Rocha podobnie jak w ubiegłym roku przygotują wieńce adwentowe i zapewne będą uczestniczyły w roratach lampionami.
     W drugiej części spotkania ksiądz kustosz opowiedział dzieciom o konferencji w Uniejowie dotyczącej niematerialnego dziedzictwa kulturowego, podczas której wygłosił referat … Rola Szkoły Świętego Rocha w Mikstacie w przekazie tradycji odpustowych - dotychczasowe doświadczenia i perspektywa na przyszłość. Ksiądz proboszcz opowiedział o tym co się dzieje na spotkaniach w Rochowej Szkole. Trzeba przyznać, że referat wywołał on w Uniejowie zainteresowania. Ksiądz Krzysztof pokazał dzieciom prezentację, którą zilustrował swój referat. Niektórzy uczestnicy spotkania na slajdach dostrzegli siebie i swoje prace. Była w Uniejowie z Księdzem maskotka Szkoły św. Rocha – Mysza. Ksiądz Kustosz powiedział dzieciom kilka słów o Spycimierzu i układanych tam na Boże Ciało dywanach kwietnych.
     5 listopada dzieci uczęszczające do Rochowej Szkoły były na spotkaniu w Ostrowie Wlkp. bł. Carlo Acutisem obecnym w znaku relikwii. W „ Opiekunie” jest obszerna relacja z tego wydarzenia, a na jednej w fotografii dostrzec można dzieci ze Szkoły Świętego Rocha. Ksiądz kustosz zapowiedział kolejne wyjazdy. Tym razem do kościołów, w których czczony jest św. Roch, pewnie wiosną … Był oczywiście czas na zabawę. Spotkanie zakończyło się modlitwą. Wykonane przez dzieci ze Szkoły Świętego Rocha wieńce adwentowe pokażemy niebawem. Wiemy, że będą piękne, bo pomysłów im nie brakuje.


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2022 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie