HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DOdpust ku czci Trójcy Świętej.
50 lat kapłaństwa ks. kan. Grzegorza Ignora

12.06.2022r.


„Gościu najmilszy, Boże jeden w Trójcy,daj nam Cię kochać i spełniać Twą wolę. Byśmy na wieki zjednoczeni z Tobą wielbili Ciebie”( z pieśni)

     Bogata w wydarzenia była niedziela Trójcy Przenajświętszej w naszej parafii. W tym dniu dzieci z klasy IV podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 10:30 przeżywały rocznicę Komunii św. Mikstacka fara jest pod wezwaniem Świętej Trójcy. Był to więc także dzień odpustu parafialnego. Podczas uroczystej sumy dzieci, które w uroczystość Zesłania Ducha Świętego przyjęły do swoich serc Pana Jezusa kończyły swój „ biały tydzień”.
     Był to także dzień wielkiego dziękczynienia za 50 lat Kapłaństwa syna mikstackiej parafii ks. kan. Grzegorza Ignora, który przewodniczył sumie odpustowej. Na początku Eucharystiiks. Kan. Krzysztof przypomniał, że to właśnie podczas uroczystości odpustowych neoprezbiterzy sprawowali swoje Msze św. prymicyjne. Tak było i w przypadku ks. kan. Grzegorza Ignora, który na obrazku prymicyjnym umieścił słowa: „Miłością bratnią z głębi prostego serca Bracia – Siostry kochajmy jedni drugich”. Po 50 laty stanął przy ołtarzu w tej samej świątyni, by wyrazić swoją wdzięczność Bogu i spotkanym na kapłańskiej drodze ludziom. Ksiądz proboszcz podziękował Jubilatowi za to, że mimo, iż przebywa już na emeryturze, na ile pozwalają Mu siły i zdrowie angażuje się w posługę w parafii.
     Na początku homilii słowa podziękowania skierował Jubilat do Sióstr, które przed prymicjami otworzyły dla niego swój dom. Następnie ks. kan. wspomniał dzień prymicji, który rozpoczął się Mszą św. Ksiądz kan. wspomniał ówczesnego proboszcza mikstackiej parafii ks. kan. Bernarda Langkaua, który jak podkreślił „ był człowiekiem prawego ducha i małych życiowych oczekiwań, człowiekiem pracy”. Kontynuując celebrans podkreślił, że po wielu latach w tym samym kościele staje, by podziękować za kapłaństwo. Zaznaczył, że odprawia trochę inaczej niż wówczas, gdyż jako powiedział „ dziś wszystko jest trochę inaczej, po nowemu. Nie wszystko co stare ludziom pasuje, ale trzeba się z tym pogodzić”. Kontynuując ks. Jubilat przywołał słowa „czas ucieka …” i zaznaczył, że nie dodaje wieczność czeka, bo każdy z nas chciałby żyć jak najdłużej. Jednocześnie podkreślił, że w dniu parafialnego odpustu Bóg pozwolił nam się spotkać, by wysłuchać Jego orędzia w którym mówi do nas: miłość Boga, łaska Jezusa Chrystusa, jedność w Duchu Świętym niech nas ożywia, umacnia i prowadzi. Nawiązując do Listu św. Pawła do Koryntian wskazał motywy jego napisania. Wymienił wśród nich: chęć przekonania wiernych o swojej obecności i działaniu oraz ukazania swojej duszy. Kaznodzieja zaznaczył, że według biblistów 2list św. Pawła do Koryntian jest najbardziej osobistym pismem apostołów do swoich wiernych. Celebrans podkreślił, że odnosząc się do słów św. Pawła chcemy uwielbić Boga w Trzech Osobach. Kaznodzieja wyjaśnił, że tajemnica Trójcy Świętej była odsłaniana wiernym od początku, ale stopniowo. Zaznaczył, że początkowo w kalendarzu liturgicznym nie było tego święta, bo cała liturgia była ukierunkowana na Boga. Przywołał św. Atanazego żyjącego w III wieku, który zostawił nam świadectwo wiary kościoła tamtych czasów „ Wierzymy, że wyznawana w Ojcu, Synu i Duchu Świętym Trójca jest święta, doskonała i nie ma w niej nic obcego lub pochodzącego z zewnątrz. Trójca w swej naturze jest tożsama, niepodzielna, jedna w działaniu”. W X wieku zaczęto w Niemczech i Francji obchodzić święto Trójcy Przenajświętszej. W 1334 roku papież Jan XII zatwierdził uroczystość Najświętszej Trójcy w całym Kościele i nakazał ją obchodzić w niedziele po święcie Zesłania Ducha Świętego. Kaznodzieja podkreślił, że tajemnica Trójcy Świętej to największa tajemnica naszej wiary. Wchodzi ona w życie każdego człowieka. Życie chrześcijanina rozpoczyna się z Trójcą Świętą. W imię Trójcy Świętej przyjmujemy chrzest. Jubilat podkreślił, że nasze życie jest tajemnicą Boga, gdyż nie wiemy ile lat dane nam jest dane przeżyć, a kończy się kiedy stajemy przed Bożym majestatem. Zaznaczył, że czas od narodzin do śmierci wypełniony jest naszymi spowiedziami, przyjmowaniem Komunii św., naszymi modlitwami. Jubilat zachęcał, byśmy wierzyli, że Bóg jest w tych sytuacjach zawsze z nami. Kontynuując celebrans zwrócił uwagę na rolę świadectwa w naszym życiu. Ks. kanonik przywołał postać Alexisa Carella lekarza, noblisty, który widząc cud uzdrowienia w Lourdes nawrócił się. Kończąc homilię ks. kanonik powiedział: „W Kościele jest miejsce dla każdego człowieka. Granicą Kościoła jest miłość Boga i bliźniego. Chciejmy zapamiętać, że każdy człowiek może tę granicę, to spotkanie z Bogiem przekroczyć, poznać fundamenty Kościoła, uzyskać wiarę i spokój sumienia i powiedzieć: ja wierzę. Amen”.
     Jubileusze są czasem wspomnień, wybrzmiały one w czasie homilii, są czasem dziękczynienia, tym wielkim dziękczynieniem była Eucharystia, ale i czasem życzeń. Wiele ciepłych i świadczących o życzliwości dla Jubilata zostało wypowiedzianych na zakończenie Eucharystii. Życzenia ks. kan. Grzegorzowi złożyły m.in. dzieci, ministranci, Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, przedstawiciele koleżanek i kolegów z rocznika maturalnego, Parafialny Zespół Caritas. Następnie odbyła się procesja eucharystyczna, którą poprowadził ks. kan. Przemysław Talaga. Przed końcowym błogosławieństwem wybrzmiało „Te deum”, bo jak nie dziękować nie uwielbiać Bogu za dar powołania, za pół wieku posługi kapłańskiej syna naszej mikstackiej parafii. Jak nie dziękować Bogu za to, że Święta Trójca od stuleci patronuje naszej parafii.
     Pieśnią „Boże coś Polskę” zakończyła się uroczysta suma, którą uświetnili swoją obecnością kapłani z dekanatu mikstackiego, a także chór parafialny prowadzony przez s. Beatę Czop.
     Księdzu Jubilatowi życzymy obfitości Bożych łask, zdrowia i sił na dalsze lata. Niech Pan, który Cię wybrał, powołał i prowadził swoimi drogami przez pół wieku strzeże Cię i pozwoli się cieszyć owocami kapłańskiej posługi. Niech Maryja Matka Najwyższego Kapłana otula Ks. Kanonika płaszczem swej macierzyńskiej opieki.

Link do homilii wygłoszonej przez ks. kan. Grzegorza Ignora
https://drive.google.com/file/d/1zSkqzbq4zxu8UVzTkj9YP3sirQS3DjF2/view?usp=sharingZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2022 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie