HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DNiedziela św. Krzysztofa.
Imieniny Ks. Proboszcza
i błogosławieństwo pojazdów

22.07.2018r.


     „Święty Krzysztofie, dźwigający Tego, który ciężar grzechów świata nosił, Módl się za nami”

     25 lipca przypada wspomnienia Świętego Krzysztofa, patrona kierowców, żeglarzy, podróżników, flisaków, marynarzy, taksówkarzy, pielgrzymów, żeglarzy, transportowców, chorych. Święty Krzysztof jest także patronem naszego Księdza Proboszcza. Z tej okazji, w niedzielę 22 lipca o godz. 10:30 sprawowana była Msza święta w intencji Solenizanta. Prosiliśmy w niej o Boże błogosławieństwo, zdrowie i siły potrzebne do sprawowania kapłańskiej posługi w naszej parafii. Przy ołtarzu stanęli ks. kan. Krzysztof Ordziniak, ks. kan. Grzegorz Klapa, ks. kan. Zbigniew Mielcarek, ks. kan. Jerzy Rasiak, ks. Rafał Kowalczyk. Koncelebrze przewodniczył ks. kan. Grzegorz Klapa. Główny celebrans i kapłani pochodzący z naszej wspólnoty modlili się w intencji ks. Proboszcza.
     Homilię w czasie tej Mszy Świętej wygłosił Ks. Kan. Krzysztof. Nawiązując do słów Ewangelii zwrócił uwagę na potrzebę odpoczynku. Jest on- jak podkreślił- potrzebny każdemu człowiekowi, gdyż przyroda także „odpoczywa”. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że na odpoczynek należy zasłużyć uczciwą pracą. Ks. proboszcz podkreślając, iż po pracy należy się odpoczynek powiedział: „ Człowiek bowiem nie jest stworzony tylko do pracy, lecz także do odpoczynku, modlitwy, zastanawiania się nad sobą, zajęcia swoim hobby”. Kontynuując zaakcentował, że o zmęczeniu i odpoczynku mówi także Ewangelia. Jezus wskazuje uczniom, by po głoszeniu Dobrej Nowiny udali się na odpoczynek, na pustynię. Człowiek także potrzebuje odpoczynku, wytchnienia, czasami w samotności, w ciszy. Są jednak okoliczności, które sprawiają, że trzeba z dłuższego odpoczynku zrezygnować. Tak uczynił Jezus, tak uczynili apostołowie, gdy pojawił się tłum ludzi oczekujących na ich słowa. Ważne miejsce w życiu człowieka oprócz pracy i odpoczynku powinna zajmować modlitwa. Modlitwa, jak zaakcentował kapłan jest darem Boga. To dzięki niej poznajemy sens naszego życia. Kończąc ks. kan. Krzysztof powiedział: Czas wakacji i urlopów jest dla każdego człowieka szansą na odpoczynek. Kiedy jesteśmy zrelaksowani, wtedy o wiele łatwiej rozmawiamy z Bogiem i człowiekiem”. W słowach skierowanych do zebranych w mikstackim wieczerniku kaznodzieja zwrócił uwagę na trzy ważne wymiary życia ludzkiego pracę, odpoczynek, modlitwę. Na pytanie, jakie miejsce zajmują w naszym życiu musimy odpowiedzieć sobie sami. Być może i nam na ten czas refleksji potrzebne jest pozostawienie codziennych spraw i obowiązków.
     Modlitwa to najpiękniejszy dar dla drugiego człowieka. Ofiarowaliśmy ją ks. proboszczowi. Po Mszy Świętej nadszedł czas na życzenia dla Solenizanta. Z życzeniami pospieszyły delegacje dzieci naszej parafii, Liturgicznej Służby Ołtarza, rady parafialnej, zespołu charytatywnego, zespołu muzycznego, chóru, Wspólnoty Dorosłych. W imieniu kapłanów życzenia ks. kan. Krzysztofowi złożył ks. kan. Grzegorz. Wiele życzliwych słów zostało wypowiedziane w to niedzielne przedpołudnie. Były życzenia Bożego błogosławieństwa, opieki Maryi, orędownictwa św. O. Pio. Nie zabrakło w życzeniach „ Rochowego ” akcentu. Ks. kan. Krzysztof sprawuje posługę Kustosza Diecezjalnego Sanktuarium św. Rocha. Poszukując nieustannie nowych form Jego kultu. Były więc życzenia, by św. Roch wspierał swym orędownictwem u Pana podejmowane działania, zwłaszcza dzieło renowacji naszej fary. Uroczystość uświetniło chór i zespół muzyczny.
     22. lipca rozpoczął się XIX Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. U jego progu w wielu miejscach w Polsce błogosławi się pojazdy. W naszej wspólnocie parafialnej odbyło się ono po wszystkich Mszach Świętych przy kościele pw. Świętej Trójcy oraz na parkingu przy Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha.
     W czasie poświęcenia pojazdów zebrano ofiary, które zostaną przekazane organizacji MIVA Polska wspierającej polskich misjonarzy w zakupie środków transportu potrzebnych w czasie głoszenia Dobrej Nowiny w różnych zakątkach świata. Kierowcy otrzymali zawieszki ze św. Krzysztofem i modlitwą o bezpieczną podróż.


Link do homilii wygłoszonej podczas Mszy św.
https://soundcloud.com/user-839605259/kazanie-ks-krzysztof-220718
ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2018 Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie