HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DNiedziela Chrztu Pańskiego z
Zespołem Tańca Ludowego „Swojacy”

10.01.2022r.


„Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”(Łk,3,22)

     10 stycznia obchodziliśmy Święto Chrztu Pańskiego. Tak niedawno przeżywaliśmy Boże Narodzenie, objawienie się Bożej Dzieciny Mędrcom ze Wschodu. Dziś stajemy się świadkami chrztu Jezusa w Jordanie. Jezus nie jest już dzieckiem, ale dorosłym mężczyzną który staje wśród tych, którzy oczekują na chrzest z wody udzielany im przez Jana, tego, który został posłany, by nawoływać do nawrócenia i prostowania dróg ludzkiego życia.
     Wsłuchując się w słowa Ewangelii w święto Chrztu Pańskiego staliśmy się świadkami wyznania miłości Ojca do Syna i przedstawienia nam przez Boga Ojca Syna: „ Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
     Święto Chrztu Pańskiego ma jeszcze jeden ważny wymiar. Jest zaproszeniem dla każdego z nas do refleksji nad wielkim darem, który otrzymaliśmy od Pana darem chrztu, w którym zostaliśmy obmyci z grzechu pierworodnego i staliśmy się dziećmi Bożymi. Przez chrzest zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła.
     Do tej refleksji zachęcał w słowie skierowanym do zebranych w naszym parafialnym kościele ks. kanonik Krzysztof. Pytał, czy wiemy gdzie i kiedy zostaliśmy ochrzczeni? Czy przy chcielnicy w naszej światyni, czy może to miejsce znajduje się w odległym zakątku naszego kraju? Czy pamiętamy o zobowiązaniach wynikających z przyjęcia chrztu świetego. Jednym z nich jest dawanie świadectwa wiary. Ksiądz proboszcz zachęcał, byśmy zatrzymali się na chwilę przy chrzcielnicy i podziękowali Bogu za ten wielki dar - Sakrament Chrztu, ale także za rodziców i rodziców chrzestnych, którzy przynieśli nas kiedyś do kościoła i poprosili w naszym imieniu o jego udzielenie.
     W niedzielę Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia w roku liturgicznym, a rozpoczyna okres zwykły.
     Z okresem Bożego Narodzenia kojarzą się nam kolędy i pastorałki. Ich melodyjność sprawia, że chętnieje śpiewamy i słuchamy. Okzało się, że można je pięknie zaśpiewać, ale i zatańczyć, o czym mogli się przekonać ci, którzy przybyli do naszej światyni, by obejrzeć spektakl pt. „Chwalmy Pana tańcem – kolędy i pastorałki w formie tanecznej” w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego „Swojacy” z Moszczanki w gminie Raszków. Zespół w przepięknych, barwnych strojach wykonał kolędy w rytmach góralskich, krakowskich, poloneza. Członkowie Zespołu zachęcali zebranych do wspónego śpiewu kolęd i pastorałek W naszej świątyni usłyszeliśmy i obejrzeliśmy pięknie zatańczone m.in. następujące kolędy i pastorałki: „Cicha noc”, „Bóg się rodzi”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „ W żłobie leży”, „Wśród nocnej ciszy”, „Jezus malusieńki”. Wielu z nas oczekuje co roku na białe Boże Narodzenie. W zimowy klimat wprowadziła nas pastorałka zaśpiewana i pięknie zatańczona przez najmłodszych członków zespołu „Swojacy”. Dzięki młodym artystom mogliśmy się przekanać, że kolędy i pastorałki można nie tylko zaśpiewać, ale jeszcze dodatkowo pokreślić ich niesamowity klimat pięknymi układami choreograficznymi. Kierownikiem artystycznym zespołu jest pani Jolanta Marszał, a choreografię do spektaklu opracował pan Dariusz Jezierski z Poznania.
     Występ młodych artystów został nagrodzony gromkimi brawami. Słowa podziękowania skierował do członków zespołu i ich opiekunki ks. proboszcz Krzysztof, inicjator wystawienia spektaklu w mikstackim kościele. Była to prawdziwa uczta duchowa, a ks. proboszcz już zaprosił młodych artystów na nasze uroczystości odpustowe.

ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2022 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie