HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DMarcowe spotkanie
w Szkole Świętego Rocha

16.03.2022r.


Każdy może dziś do Rocha przyjść Jeśli tylko chce… Chcesz? Przyjdź… Zobacz…

     Za dziećmi z naszej parafii kolejne, marcowe spotkanie w Szkole Świętego Rocha. Rozpoczęło się modlitwą do naszego niebieskiego patrona. Na spotkanie Ks. Krzysztof przyniósł piękną drewnianą figurę św. Rocha. Był i inny Rochowy akcent podczas spotkania. Ksiądz Kustosz nawiedził sanktuarium w Trzebnicy. Znajduje się tam sarkofag św. Jadwigi Śląskiej oparty na figurach świętych. Jedna z nich przedstawia św. Rocha. Święta Jadwiga Śląska, podobnie jak nasz patron, posługiwała osobom biednym i chorym. Jest patronką pojednania polsko- niemieckiego, a także tych, którzy budują czy przeprowadzają renowacje kościołów. Warto zaznaczyć, że jej obraz znajduje się w naszym kościele parafialnym i w sanktuarium.
     Następnie Ksiądz Krzysztof przybliżył uczestnikom spotkania postać św. Kazimierza Królewicza i św. Dominika Savio, który patronuje ministrantom. Mimo że ich żyli krótko osiągnęli świętość i stanowią dla nas wzór do naśladowania.
     W dalszej części spotkania Ks. Kustosz wyjaśnił dzieciom istotę i znaczenie poszczególnych dni Wielkiego Tygodnia. Zwrócił uwagę dzieci na to, że przyjaciółmi Pana Jezusa byli mieszkający Betanii Marta, Maria i Łazarz. W naszym sanktuarium na suficie przedstawiona jest scena wskrzeszenia Łazarza.
     Ksiądz Krzysztof wyjaśnił dzieciom znaczenie i istotę Triduum Paschalnego. Podkreślił, że Wielki Czwartek jest dniem ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa, piątek dniem Męki i Śmierci Pana Jezusa. Wielka Sobota dniem adoracji Pana Jezusa złożonego w grobie. Nawiązując do odbywającego się błogosławienia potraw Ksiądz Kustosz wyjaśnił dzieciom co powinno i dlaczego powinno znaleźć się w koszyczku, z którym w Wielką Sobotę pójdą na tzw. Święconkę.
     Zachęcał dzieci do udziału w Triduum Paschalnym, a także będącej mikstacką tradycją procesji Emaus. Jak zaakcentował, uczestnicząc w niej, ogłosimy światu radosną wieść o Zmartwychwstaniu Chrystusa. Zaniesiemy ją także tym, których groby znajdują się wokół sanktuarium Chrystus zmartwychwstał i oni także zmartwychwstaną. Procesja Emaus jest elementem dziedzictwa kulturowego mikstackiej społeczności.
     Nie mogło podczas spotkania zabraknąć informacji o Niedzieli Palmowe, ponieważ z nią związane jest kolejne zadanie dla uczestników spotkań. Ksiądz zwrócił uwagę, że z niedzielą tą wiąże się tradycja przygotowywania palm. Nawiązuje ona do uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Dzieci mają przygotować dla siebie i dla swoich domowników palemki, z którymi w Niedzielę Palmową pójdą na Eucharystię, by zostały one pobłogosławione. Ksiądz Kustosz wyjaśnił dzieciom, że popiół, którym posypywane są głowy wiernych pochodzi ze spalonych, pobłogosławionych w Niedzielę Palmową gałązek. Dzieciom i dorosłym nie brakuje pomysłów i wyobraźni mamy więc nadzieję, że w Niedzielę Palmową zwaną także „Kwietną” lub „Wierzbną” będziemy mogli podziwiać piękne, własnoręcznie wykonane palemki.
     Podczas lutowego spotkania on - line mówiliśmy o krzyżu w życiu św. Rocha. Urodził się ze znamieniem w kształcie krzyża na piersiach. Po tym znaku został rozpoznany po śmierci. Dzieci ze Szkoły Świętego Rocha miały zastanowić się i narysować jej znak rozpoznawczy (logo).
     Zadania wykonali: Zuzia Działak, Małgosia Gabryś, Marysia Pyta, Stasiu Pyta, Zuzia Sobieraj, Jakub Stryjonek, Nadia Stryjonek, Eliza Szukalska, Kamil Szukalski, Zosia Wróbel. Autorzy prac otrzymali książeczki „Dzieci poznają Wielkanoc”. Mamy nadzieję, że pomogą im one w zrozumieniu i owocnym przeżyciu tych ważnych dni.

Link do prezentacji z pracami dzieci:
https://drive.google.com/file/d/1CCy8T2Dm_E11v3IU5fYzrA4WlmKdbeXz/view?usp=sharing
ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2022 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie