HOME
Wprowadzenie
Kościół przed renowacją
Opis Prac 24.06.16
Renowacja 24.06.16
Opis Prac 13.07.16
Renowacja 13.07.16
Opis Prac 22.07.16
Renowacja 22.07.16
Opis Prac 25.09.16
Renowacja 25.09.16
Opis Prac 07.10.16
Renowacja 07.10.16
Opis Prac 13.11.16
Renowacja 13.11.16
Opis Prac 29.04.17
Renowacja 29.04.17
Opis Prac 03.06.17
Renowacja 03.06.17
Opis Prac 13.08.17
Renowacja 13.08.17
Opis Prac 30.12.17
Renowacja 30.12.17
   
Renowacja 08.08.18
Opis Prac 27.09.18
Renowacja 27.09.18
Opis Prac 28.03.19
Renowacja 28.03.19
Opis Prac 27.10.20
Renowacja 27.10.20
Opis Prac 07.11.21
Renowacja 07.11.21
Opis Prac 16.10.22
Renowacja 16.10.22
Opis Prac 10.05.24
Renowacja 10.05.24
Opis Prac 15.07.24
Renowacja 15.07.24

Trwają prace konserwatorskie … Tym razem przy kopule

10.05.2024r.


     W kwietniu po raz kolejny stanęły rusztowanie w naszym kościele. Pojawiła się też foliowa zasłona. Po pracach renowacyjnych w prezbiterium, przy ołtarzach bocznych, nawie od strony północnej i innych elementach naszej fary nadszedł czas na kolejny etap prac prac konserwatorsko – renowacyjnych. Tym razem przy kopule. Wiele osób nawiedzających mikstacką farę zwraca uwagę na jej piękno. Zachwyca, ale upływ czasu odcisnął na niej swoje piętno, więc stad podjęte pracy, by była jeszcze piękniejsza. By tak się stało potrzebne jest podjęcie szeregu prac.
     W kopule znajduje się malowidło platfonowe „Adoracja Najświętszej Maryi Panny przez św. Stanisława Kostkę”. Ze względu na naturalne zabrudzenia wymaga podjęcia prac konserwatorskich polegających na oczyszczeniu powierzchni oraz profilaktycznej konsolidacji warstw. W toku trwających prac zostaną także uzupełnione ubytki podłoża. Wykonany zostanie także retusz i rekonstrukcja polichromii. Tak jak podczas wcześniej przeprowadzanych praca w naszym kościele i tu z detali architektoniczne zostaną usunięte przemalowania i wtórne złocenia. Dzięki temu zostaną one przygotowane do wykonania nowych złoceń. Konieczne jest także oczyszczenie i usunięcie nawarstwień malowidła ornamentalnego na bębnie kopuły. Przeprowadzone zostaną prace mające na celu impregnację, podklejenie odspojeń oraz uzupełnienie ubytków podłoża. W płaszczyznach gładkich konieczne jest usuniecie wtórnych powłok malarskich, a następnie impregnacja tynków i nałożenie nowej malatury.
     Podczas prowadzonych obecnie zadań konserwatorsko-restauracyjnych podjęte zostaną także prace przy malowidle św. Łukasza w kartuszu na pendentywie. Tu podobnie jak w przypadku malowidła na kopule zostanie przeprowadzona impregnacja, uzupełnieniu ubytków oraz retusz polichromii. Uzupełnione zostaną także ubytki w elementach rzeźbiarskich oraz wykonane nowe złocenia.
     N pendentywie znajdują się rzeźby dwóch aniołów. Zostaną one oczyszczone oraz zostaną z nich usunięte nawarstwienia. Te prace umożliwią uzupełnienia ubytków oraz wykonanie nowych złoceń i założenie powłoki malarskiej. Zatem zakres rozpoczętych prac jest bardzo szeroki. Ich realizacja z pewnością przyczyni się do tego, że po ich zakończeniu będziemy mogli podziwiać malowidło platfonowe w kopule, które zapewne tak jak inne elementy poddane już pracom renowacyjno- konserwatorskich nabrały kolorytu i cieszą nasze oczy.
     Tak jak przy wcześniejszych pracach zajrzymy co pewien czas, by pokazać, co się dzieje za foliową zasłoną…
     Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki ofiarom materialnym składanym przez parafian oraz dofinansowaniu pozyskanemu z Rządowego Programu Odbudowy zabytków ”Polski ład dla kultury”.

Podajemy nr konta bankowego obsługującego tę ważną inwestycję:
29 9584 1063 2009 0900 1456 0001
Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Trójcy
Mikstat, ul. Grabowska 1
Z dopiskiem: Darowizna na renowację Kościoła w Mikstacie.
Za modlitewne i finansowe wsparcie dzieła renowacji mikstackiej świątyni
mówimy z serca płynące:
BÓG ZAPŁAĆ!
Wszystkich ofiarodawców obejmujemy swoją modlitewną pamięcią!
Zachęcamy do zajrzenia do galerii

Galeria nr1. Stan zachowania kopuły
Galeria nr 2. Trwają prace przy kopule


Copyright (c) 2012 - 2024 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie