HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DOd św. Antoniego do św. Rocha
X. Plenerowa Droga Krzyżowa ulicami miasta

23.03.2018r.


     „(...) przylgnięcie do Chrystusa jest wymagającym wyborem. Jednak to nie sami niesiemy krzyż. Przed nami idzie On...” św. Jan Paweł II
     Już po raz dziesiąty przeżywaliśmy 23. marca Drogę Krzyżową ulicami miasta. Rozpoczęła się tradycyjnie o godz. 19:00 przy kapliczce Świętego Antoniego, która stoi w miejscu, w którym stał kiedyś krzyż wykonany przez Pawła Brylińskiego, upamiętniający ofiary epidemii. Kolejne stacje Drogi Krzyżowej wyznaczone zostały w różnych punktach miasta, ostatnia na Cmentarnym Wzgórzu przy Sanktuarium Świętego Rocha. Tutaj wśród krzyży oznaczających miejsce spoczynku naszych przodków rozważaliśmy ostatnią stację drogi krzyżowej Jezusa. Wyznaczona trasa Drogi Krzyżowej ma dla przeżywającej ją wspólnoty wymiar niezwykle głęboki i wymowny. Od stuleci mieszkańcy przychodzą na to wyjątkowe Wzgórze, by uczyć się od swego niebieskiego Patrona umiłowania krzyża i kroczenia z nim przez życie.
     Inicjatorem odprawianej od dziesięciu lat drogi krzyżowej ulicami miasta jest Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak proboszcz, a jednocześnie kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha.
     Oświetlona lampkami trasa drogi krzyżowej sprzyjała refleksji, modlitewnej zadumie, czuwaniu i podążaniu za krzyżem Jezusa.
     Podążanie za krzyżem Jezusa i rozważanie Jego męki i śmierci było świadectwem i wyznaniem wiary jej uczestników. Droga Krzyżowa ulicami miasta Mikstatu poprzedza dzień spowiedzi w parafii. Udział w drodze krzyżowej był więc okazją do rachunku sumienia. Zapewne pomocne w nim były rozważania poszczególnych stacji odczytywane przez ks. wikariusza Krzysztofa Lipińskiego. Padały w nich ważne pytania skłaniające do refleksji dotyczące między innymi umiejętności przebaczania, dostrzegania potrzeb bliźnich, umiejętności trwania przy Jezusie, sposobu przeżywania cierpienia. Droga Krzyżowa ulicami miasta od kapliczki Świętego Antoniego do Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha stała się okazją do refleksji nad miejscem i znaczeniem krzyża w naszym życiu. Przy pierwszej stacji krzyż na swoje ramiona wzięli harcerze, którzy całą drogę otaczali go rozświetlając ciemności niesionymi w rękach pochodniami. Między poszczególnymi stacjami krzyż nieśli ponadto przedstawiciele rejonów przez które przebiegała trasa Drogi Krzyżowej, dzieci, młodzież gimnazjalna, rodzice dzieci, które w tym roku po oraz pierwszy w przyjmą Pana Jezusa do swojego serca. Przy XII stacji krzyż wzięli na swoje ramiona ci, którzy odczuwali taką potrzebę. Zgodnie z tradycją przy przedostatniej stacji krzyż podjęli strażacy, którzy zabezpieczali trasę Mikstackiej Plenerowej Drogi Krzyżowej.
     Pomiędzy poszczególnymi stacjami odmawialiśmy tajemnice różańca, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, śpiewaliśmy pieśni wielkopostne. Modliliśmy się o dobrą spowiedź, ale także objęliśmy modlitwa naszych chorych parafian, którym stan zdrowia uniemożliwił udział w Drodze Krzyżowej. Modlitwie przewodniczył ks. proboszcz. Przy sanktuarium ks. proboszcz wraz z ks. wikariuszem udzielili zebranym błogosławieństwa. Przy śpiewie pieśni „Witaj Królowo…” uczestnicy nabożeństwa udali się na groby swoich bliskich, by tam w duchu wdzięczności za przekazaną wiarę zatrzymać się na chwilę modlitwy, a także postawić niesiony podczas Drogi Krzyżowej znicz, symbol pamięci.
     Liczny udział w Plenerowej Drodze Krzyżowej, pięknie oświetlona zniczami trasa to świadectwo naszej wiary. Świadectwo tak bardzo potrzebne współczesnemu człowiekowi. Może w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej. Może to właśnie nasz udział w tegorocznej drodze krzyżowej sprawi, że ktoś komu zabrakło czasu…, a może odwagi 23. marca A. D. 2018, ale będzie z nami za rok, by krocząc za krzyżem ulicami miasteczka rozważać Mękę i Śmierć naszego Pana...ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2018 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie