HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DByliśmy na odpuście
u Pani Kotłowskiej – Matki Pojednania

08.09.2022r.


„Matko Kotłowska, Matko pojednania
Przy sercu swoim zjednocz nas.
Uproś nam łaskę zgody i wytrwania
Przy Bogu w każdej próby czas”( z pieśni)


     8 września obchodziliśmy w kościele święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, nazywane także świętem Matki Bożej Siewnej. W tym dniu parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kotłowie przeżywała uroczystości odpustowe. Wierni tradycji i wierze naszych przodków udaliśmy się na te uroczystości pod przewodnictwem ks. proboszcza Krzysztofa Ordziniaka. Część parafian wybrała się do Kotłowa z pieszą pielgrzymką. Zanim o godz. 10:30 z chorągwiami i feretronami wyruszyliśmy na pielgrzymi szlak ks. kan. Krzysztof odczytał modlitwę i udzielił błogosławieństwa. Czas wędrowania wypełniony był śpiewem i modlitwą, którą poprowadził ks. kan. Krzysztof.
     Nad bezpieczeństwem podążających do Kotłowa pielgrzymów czuwali do ich wejścia na ścieżkę rowerową strażacy, którzy kierowali ruchem.
     W bramie wejściowej powitał nas Kustosz Sanktuarium ks. Łukasz Ograbek. Następnie wraz z pielgrzymami z parafii z Chynowy przekroczyliśmy progi sanktuarium.
     Sumę odpustową w intencji parafian i pielgrzymów sprawował i homilię wygłosił ks. kan. Sławomir Kostrzewa. Współcelebransami byli: ks. kan. Andrzej Grabański, ks. kan. Przemysław Talaga, ks. Piotr Skoczylas, ks. Łukasz Urban i nasz proboszcz ks. kan. Krzysztof Ordziniak.
     Na początku Mszy św. został odsłonięty obraz Matki Bożej Kotłowskiej. W homilii ks. kan. Sławomir Kostrzewa zaznaczył, że przybywamy do tego kościoła na urodziny Maryi, naszej Mamy dzięki której, tak wiele dobra wydarzyło się w świecie. Dzięki Jej „tak” wypowiedzianego Bogu przyszedł na świat Jezus, który przyniósł nam zbawienie. Kaznodzieja podkreślił, że ten dzień jest okazją do dziękczynienia Bogu także za nasze mamy i dostrzeżenie ich wkładu w nasze wychowanie, obecność, bo gdyby one nie urodziły się nie byłoby nas na świecie. Kaznodzieja zaznaczył, że o ile nasze życie zależy od życia naszych mam, to od życia Maryi zależy nasze życie wieczne. Jednocześnie zaakcentował, że tylko od nas zależy co zrobimy z łaskami, które nam wysłużył Jezus Chrystus, Jej Syn. Celebrans podkreślił, że Maryja cały czas wskazuje nam na swojego Syna mówiąc szanujcie Go, nie lekceważcie, słuchajcie Go. Zaznaczył, że w Piśmie św. mamy zapisanych niewiele słów wypowiedzianych przez Maryję. Wskazał na znaczenie słów „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Kontynuując wskazał, że każde święto maryjne jest okazją do tego, by postawić sobie pytanie: jakie miejsce zajmuje w moim serc Chrystus?
     Zwrócił uwagę słuchaczy, że słuchanie Jezusa i liczenie się z Jego wolą to najpiękniejszy prezent jaki możemy ofiarować Maryi. Zaznaczył, że Maryja jest naszą Mamą, a każda matka cieszy się, gdy jej dziecko jest czyste, schludne. Podkreślił, że każdy z nas ma swoją księgę życia, do której gdy staniemy przed Bogiem nie będzie można już niczego dopisać ani niczego z niej wykreślić. Wskazał, jak ważne jest korzystanie z sakramentów, zwłaszcza sakramentu pokuty, nasza modlitwa, udział we Mszy św. Kaznodzieja zaakcentował, że szatan ma plan wobec każdego z nas. Chce nas wyrwać naszej Matce. Kontynuując ks.kan. Sławomir skoncentrował swoją uwagę na dwóch sposobach zawłaszczania dusz ludzkich w czasach współczesnych. Pierwszym, wskazanym przez celebransa jest materializm, który niszczy relację człowieka z Bogiem i bliźnimi. Powoduje, że sprawy duchowe przestają być ważne, brakuje na nie czasu. Materializm powoduje, że człowiek dąży do tego, by coraz więcej posiadać różnych dóbr. Drugim sposobem zawłaszczania dusz ludzkich przez szatana, na którym skoncentrował się celebrans, są niezgoda i podziały. Kontynuując kaznodzieja udzielił wskazówek, co należy robić, aby nie dać dostępu złemu do naszych dusz. Podkreślił, że aby przeciwdziałać podziałom i niezgodzie należy patrzeć na swoje życie z perspektywy wieczności. Kaznodzieja zachęcał zebranych do codziennego rachunku sumienia, który uwrażliwia człowieka na to co dobrego, ale i pomaga dostrzec co złego było w danym dniu. Podkreślił, że nigdy nie wiemy kiedy zakończy się nasze życie, więc należy nauczyć się stawiać sobie pytanie, co by się stało z moją duszą, gdyby zakończyło się ono już dziś, w tej chwili. Celebrans zaznaczył, że warto uświadomić sobie, że życie na ziemi jest przygotowaniem do życia wiecznego. W dalszej części homilii ks. kan. Sławomir podkreślił, że ci, którzy zawierzyli swoje życie Maryi będą przemieniali oblicze ziemi, starając się ją naśladować. Kaznodzieja zachęcał do codziennego oddawania siebie, swoich trudów Maryi, do cierpliwości, do przebaczania. Podzielił się świadectwem wielu nawróceń, które są owocem modlitwy osób zawierzonych Maryi. W dalszej części homilii celebrans nawiązując do krytyki Kościoła, kapłanów, ludzi wierzących wyjaśnił istotę świętości Kościoła. Podkreślił, że jest on święty, bo jest w nim obecny Jezus Chrystus. Kaznodzieja zachęcał, byśmy zmieniali swoje życie ze względu na Boga, byśmy wprowadzili w życie to, o co Maryja prosiła w tak wielu miejscach, czyli modlitwę i pokutę. Będzie to droga ocalenia, odbudowy Kościoła.
     Celebrans zwrócił uwagę, że duma i upór nigdy nie pomogą człowiekowi dojść do Chrystusa, który jest miłością i przebaczeniem. Nie pozwolą się zbliżyć człowiekowi do bliźnich.
     Kończąc kaznodzieja zwrócił uwagę na potrzebę modlitwy za siebie, za bliźnich, na konieczność przemiany naszego życia. Wskazał na potrzebę modlitwy o skromność i uległość takie jak miała Maryja, ale także o pragnienie miłości do Jezusa, takiej która przemieni nasze życia. Ks. kan. Sławomir zaakcentował, że są to najpiękniejsze prezenty, które możemy złożyć Maryi.
     Jak już wspomniano Święto Narodzenia Najświętszej Maryi nazywane jest świętem Matki Bożej Siewnej, stąd główny celebrans pobłogosławił ziarna zbóż i nasion.
     Po Mszy św. została odmówiona Litania do Matki Bożej, a następnie procesja z Najświętszym Sakramentem wyruszyła ścieżkami wiodącymi wśród grobów tych, którzy kiedyś tak jak my dziś, oddawali kiedyś cześć Matce Boskiej Kotłowskiej. Po końcowym błogosławieństwie odśpiewana została pieśń „ Boże coś Polskę”.
     Piękny duchowo był ten czas spędzony na urodzinach u Maryi pięknie przyozdobionej kwiatami, ale i otoczonej kochającymi ją sercami.ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2022 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie