HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DDziękczynienie za 40 lat Kapłaństwa
Ks. Kan. Grzegorza Klapy

19.05.2018r.


Boże powołałeś Go
Boże Ty wezwałeś Go
Ty posłałeś Go
By głosił słowa Twe


     Pan kiedyś stanął na brzegu życia Ks. Kan. Grzegorza Klapy, wypowiedział Jego imię i zaprosił, by poszedł za Nim. Ksiądz Kanonik odpowiedział Jezusowi swoje tak. Dzięki temu my możemy od czterech lat korzystać z Jego posługi i cieszyć się Jego obecnością wśród nas.
     W sobotę, 19-ego maja, w przededniu 40- rocznicy Święceń Kapłańskich Ks. Kan. Grzegorz sprawował w mikstackim wieczerniku Mszę Świętą dziękczynną za dar i łaskę powołania. Przy ołtarzu wraz z Jubilatem stanął Ks. Kan. Krzysztofa Ordziniak.
     Rozpoczynając Eucharystię Ks. Kan. Grzegorz wrócił wspomnieniami do dnia 20 maja 1978 roku, kiedy w Katedrze poznańskiej, przed Kopią Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na zakończenie peregrynacji wraz z kolegami z roku z rąk biskupa Mariana Przykuckiego przyjął święcenia kapłańskie.
     Kontynuując Ks. Kanonik powiedział: „ Dziś –w wigilię Zesłania Ducha Świętego – pragnę na Ołtarzu Pana złożyć podziękowanie za otrzymane łaski, a zarazem prosząc o zdrowie, siły i dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Szamotuł Pani i wstawiennictwo Św. Ojca Pio w dalszej posłudze kapłańskiej.
     Ks. kan. Krzysztof Ordziniak odczytał życzenia Ks. Biskupa Ordynariusza Edwarda Janiaka skierowane do Księdza Jubilata.
     Homilię podczas Eucharystii wygłosił ks. kan. Krzysztof. Zwracając się do Księdza Jubilata i zebranych w świątyni kaznodzieja zwrócił uwagę, iż kapłan powołany jest między innymi do tego, by stawiać czoła przeszkodom, które utrudniają człowiekowi dostęp do Boga i Kościoła. Powinien to czynić – jak podkreślił kaznodzieja nawet za cenę skrócenia swego życia. Kontynuując rozważanie ks. proboszcz podkreślił, że Kościół zachęca do przeżywania rocznic, jubileuszy, gdyż stanowią one z jednej strony okazje do dziękczynienia, ale także do powrotu do przeszłości. Kaznodzieja przypomniał najważniejsze momenty z życia i posługi Księdza Jubilata, w tym dzień świeceń kapłańskich. Przywołał słowa umieszczone przez Ks. Kan. Grzegorza na obrazku prymicyjnym. Brzmiały one: „ Sam, nic nie jestem – sam nic nie mogę. Lecz z Tobą wszystko. Przez Ciebie wszystko i Wszystko w Tobie!” -S. Nulla. W dalszej części homilii przypomniane zostały miejsca posługi Jubilata. Jako wikariusz ks. Grzegorz posługiwał w parafii św. Marcina w Poznaniu, w Wałkowie, Kościanie, Pniewach, Wielichowie, Kostrzynie Wlkp. Opalenicy.
      7 listopada 1990 roku został mianowany proboszczem w Słupi pod Bralinem i Bałdowicach. 26 września 1992 przez ponad dwadzieścia lat sprawował posługę proboszcza w Kaliszkowicach Kaliskich. Mamy więc za co Panu Bogu i Jubilatowi dziękować.
     Ks. Bp Stanisław Napierała nadając Jubilatowi godność kanonicką napisał: „Pragnę dać wyraz uznania i wdzięczności dla wkładu księdza w początki budowania diecezji kaliskiej przez ofiarną posługę kapłańską i duszpasterską w parafii Słupia Sycowska i przede wszystkim w parafii Kaliszkowice Kaliskie”. Ze względu na stan zdrowia Jubilat przeszedł na wcześniejszą emeryturę i od września 2013 roku mieszka w parafii mikstackiej.
     Kontynuując homilię kaznodzieja zwrócił uwagę na trzy podstawowe wymiary posługi duszpasterskiej. Powiedział m.in. „Każdy kapłan posłany do pracy duszpasterskiej pełni trzy główne posługi: głosi słowo Boże – naucza prawd wiary, sprawuje święte sakramenty i troszczy się o biednych i chorych”. Nie zabrakło w rozważaniu słów podziękowań za modlitwę i wspierania materialne kapłanów. Wskazano także, że każdy kapłan jest człowiekiem, jest chrześcijaninem, który: wierzy, jak ci, których prowadzi do wiary, spowiada się, jak ci, których rozgrzesza, przyjmuje Komunię św., jak ci, którym ją podaje; słucha Słowa Bożego, jak ci, którym je głosi”. Jak podkreślono, kapłana wyróżnia zadanie i prawo, które zostało mu powierzone: występowanie w imieniu Chrystusa. Stąd, jak podkreślił kaznodzieja los kapłana we współczesnym świecie jest losem Boga. Z brakiem szacunku dla Boga ściśle związany jest brak szacunku dla kapłanów.
     Kończąc homilię ks. proboszcz Krzysztof skierował słowa podziękowania dla Księdza Jubilata za wszystko dobro, które czyni dla naszej wspólnoty, za współpracę, za każde dobre słowo, życzliwy gest, ale szczególnie za posługę w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Nie zabrakło także słów zapewnienia o modlitwie, bo to najpiękniejszy dar.
     W czasie uroczystości 40-lecia Kapłaństwa nie mogło oczywiście zabraknąć życzeń. Złożyli je Księdzu Kanonikowi m. in. przedstawiciele:, ministrantów, Eucharystycznego Ruchu Młodych, zespołu charytatywnego, rady ekonomicznej, scholi , Wspólnoty Dorosłych, a także czciciele Miłosierdzia Bożego.
     Słowa życzeń skierował do Jubilata także ks. kan. Zbigniew Mielcarek, posługujący w misji polskiej w Niemczech, a pochodzący z naszej mikstackiej parafii.
     Po nich słowa podziękowania popłynęły najpierw ku Bogu za Sakrament Kapłaństwa z ust Ks. Jubilata. Rodzicom dziękował za dar życia, wychowanie i wspieranie w każdej chwili życia. Były słowa wdzięczności skierowane do rodzeństwa. Nie zabrakło słów podziękowań dla kapłanów, których Pan postawił na drogach ziemskiego pielgrzymowania Księdza Jubilata, ale także Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Były słowa podziękowania dla parafian za życzliwość i modlitwę. Za te modlitwę Ks. Kan. w sposób szczególny podziękował Dzieciom Warszawy. Wiele tych słów wdzięczności wypowiedział w ten sobotni wieczór Ks. Jubilat, nie sposób wszystkie przytoczyć.
     Piękne chwile dane nam było przeżyć w ten sobotni majowy wieczór w mikstackim wieczerniku. Wraz z Księdzem Kanonikiem Grzegorzem dziękowaliśmy Panu Bogu za 40- lat Jego Kapłaństwa. Zapewne ku niebu popłynęły także słowa dziękczynienia Panu Bogu za to, że postawił na drogach naszego ziemskiego pielgrzymowania właśnie Tego Kapłana. To modlitewne spotkanie stało się okazją do podziękowania Księdzu Jubilatowi za Jego wielkie świadectwo wiary i służby ludziom, mimo doświadczanego krzyża choroby. Potrzebujemy takich świadków wiary, potrzebuje ich współczesny świat…

      Na dalsze lata posługi – Szczęść Boże, Księże Kanoniku Grzegorzu!


Pliki dźwiękowe:
https://drive.google.com/file/d/1Gm0Ollk2jWa5wTVKxNNTnBztceiWUqB2/view?usp=sharing
Wprowadzenie do Eucharystii ks. kan. Grzegorz

https://drive.google.com/file/d/1Gm0Ollk2jWa5wTVKxNNTnBztceiWUqB2/view?usp=sharing
Życzenia dla ks. kan. Grzegorza

https://drive.google.com/file/d/19txQTvj5q7rrKaUyOFppvYNynppb7Mfb/view?usp=sharing
Życzenia ks. kan. Z Mielcarka

https://drive.google.com/file/d/1AjRiuLs-XCIETKXMFPiJl3Z7bqC0-i2w/view?usp=sharing
Homilia ks. kan. K. Ordziniaka

https://drive.google.com/file/d/1sC461DW_oD5oC7Neb45O9evinB6f1aUb/view?usp=sharing
Słowa ks. kan. Grzegorza na zakończenie Eucharystii
ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2018 Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie