HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DSpotkanie z Matką Fatimską w naszej parafii

13.05.2018r.


„Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon,
Zjawienie Maryi ogłasza nam on.
Ave, Ave, Ave Maryja!
Ave, Ave, Ave Maryja!” ( z pieśni)


     W niedzielny wieczór 13. maja, nasz kościół parafialny wypełnił się o godz. 20:00 wiernymi, którzy przybyli na pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie. Od listopada do kwietnia spotykaliśmy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca na modlitwie różańcowej w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha. Była to nasza odpowiedź na zachętę do częstej modlitwy różańcowej. Dokładnie w dniu, w którym przed 101. laty Maryja objawiła się pastuszkom w Fatimie przyszliśmy do naszego parafialnego wieczernika, by rozpocząć tegoroczne nabożeństwa fatimskie. Będziemy się na nich gromadzić każdego 13-go do października. Majowemu nabożeństwu fatimskiemu przewodniczył ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Przy pięknie ozdobionej kwiatami figurze Matki Bożej Fatimskiej ustawionej w środkowej nawie ołtarza pojawili się trzej pastuszkowie. W postacie te wcieliło się troje dzieci z naszej parafii, które po zakończeniu trzeciej tajemnicy różańca rozniosły zebranym w kościele światło odpalane od świecy stojącej przy Pani Fatimskiej. Na początku ks. proboszcz przybliżył nam okoliczności i treść objawienia przekazanego Hiacyncie, Łucji i Franciszkowi. W słowie wprowadzającym ks. kanonik skierował do licznie zebranych wiernych słowa zachęty do częstej lektury Pisma Świętego. Powiedział: „ Otwierajmy Pismo Święte, by szukać w nim odpowiedzi na pytania: dlaczego mam kochać, cierpieć, poświęcać się dla innych”. Zanim rozpoczęliśmy różaniec był czas na przedstawienia w cichości serca naszych intencji, z którymi przyszliśmy na modlitewne spotkanie. W sposób szczególny polecaliśmy dzieci z naszej parafii, które w najbliższą niedzielę (20.05) po raz pierwszy przyjmą Pana Jezusa do swego serca. Modlitwą objęliśmy ich rodziców, chrzestnych, dziadków. Rozważaliśmy tajemnice chwalebne różańca. Kontemplacja każdej tajemnicy zakończone było postanowieniem. W pierwszej tajemnicy rozważaliśmy Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Postanowienie, które wybrzmiało po rozważeniu tej tajemnicy zachęcało nas do ożywienia w sobie życia nadprzyrodzonego poprzez częste korzystanie z sakramentów świętych. W drugiej tajemnicy rozważaliśmy Wniebowstąpienie Jezusa. W niedzielę obchodziliśmy akurat uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, a obraz ukazujący tę scenę znajduje się w naszym sanktuarium. Ważne dla naszego duchowego rozwoju postanowienie wybrzmiało po rozważaniu drugiej tajemnicy chwalebnej. Zachęcało ono do unikania najmniejszego grzechu i zgadzania się zawsze z wolą Bożą. W kolejnej tajemnicy rozważaliśmy Zesłanie Ducha Świętego. Dla nas tajemnica ta ma szczególne znaczenie. Trwamy w Nowennie do Ducha Świętego przed uroczystością Jego zesłania. Po tej tajemnicy popłynęły do zebranych słowa zachęty do codziennej modlitwy do Ducha Świętego. Po czwartej tajemnicy wybrzmiały następujące słowa postanowienia: „ Dozwól Panno Święta, bym Cię godnie chwalił. Udziel mi mocy przeciw Twoim wrogom". Rozważając piątą tajemnicę uczestniczący w nabożeństwie usłyszeli słowa zachęty do tego, by uczynili Maryję Królowa swoich serc. Po zakończeniu modlitwy różańcowej za krzyżem i figurą Matki Bożej ze śpiewem „ Z dalekiej Fatimy…”, z płonącymi lampionami wyruszyliśmy w procesji wokół kościoła. Podczas procesji rozległo się bicie dzwonów. To znak, że właśnie wybiła godzina 21:00 i czas na Apel Jasnogórski, który po powrocie procesji do kościoła zaśpiewaliśmy w łączności z Jasną Górą- duchową stolicą Polski.
     Ksiądz kan. Krzysztof Ordziniak udzielił wszystkim błogosławieństwa. A za miesiąc, 13 czerwca, spotkamy się znowu w mikstackiej świątyni na kolejnym nabożeństwie fatimskim.


Wprowadzenie do nabożeństwa fatimskiego- ks. kan. Krzysztof Ordziniak

https://drive.google.com/file/d/1WKUe8BEVBFXckjNPU7wF8qabjU0yax1h/view?usp=sharingZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2018 Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie