HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DCzerwcowe nabożeństwo fatimskie
w naszej parafii

13.06.2018r.


„Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon…
Różaniec, pokuta i umartwienie,
Są naszym ratunkiem i ocaleniem”( z pieśni)


     13. czerwca 1917 roku miało miejsce drugie objawienie fatimskie. Dokładnie sto jeden lat po tym wydarzeniu zebraliśmy się w kościele farnym na nabożeństwo fatimskie. Czerwcowemu różańcowi fatimskiemu przewodniczył ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Na środku kościoła stała pięknie przyozdobiona figura Pani Fatimskiej. U jej stóp pojawili się pastuszkowie. W postaci te wcieliło się troje dzieci z naszej parafii, które po zakończeniu trzeciej tajemnicy różańca rozniosły zebranym w kościele światło odpalane od świecy stojącej przy figurze.
     W słowie wprowadzającym do czerwcowego nabożeństwa fatimskiego ksiądz proboszcz Krzysztof przypomniał nam okoliczności oraz treść drugiego objawienia. Podkreślił, że nie miało ono charakteru tak kameralnego jak pierwsze, gdyż wraz z dziećmi na miejscu objawienia było około 50-ciu obserwatorów, którzy potwierdzali nadzwyczajność znaków. Przewodniczący modlitwie podkreślił, że Maryja poprosiła dzieci, by codziennie odmawiały różaniec, a także nauczyły się czytać. Zaakcentował, że prośby te pokazują istotne cechy życia chrześcijańskiego. Kontynuując powiedział: „Połączenie tych dwóch próśb rodzi program- systematycznie się rozwijaj. Trzeba to robić zarówno w sensie duchowym jak i intelektualnym. Aby Bóg uczynił z nas dobre narzędzia trzeba być człowiekiem rozmodlonym i ciągle pragnącym rozwoju”. Ponadto ksiądz kanonik podkreślił wielość powołań w Kościele. Zachęcał zebranych do refleksji nad swoim życiem i postawienia sobie pytania: czy nie pozbawiamy się rozwoju w jakimś jego wymiarze? Czy nie wykonujemy pracy w sposób niedbały? czy nie rezygnujemy z oddawania chwały Bogu zaniedbując modlitwę? Nawiązując do słów Fatimskiej Pani, które skierowane zostały do pastuszków podczas drugiego objawienia ksiądz proboszcz przypomniał obietnice jakie związane są z odprawieniem nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca. Przed rozpoczęciem modlitwy różańcowej ks. kan. Krzysztof zachęcał wiernych, by w ciszy wypowiedzieli intencje, z którymi przybyli na modlitewne spotkanie. Rozważaliśmy tajemnice chwalebne różańca. Kontemplacja każdej tajemnicy zakończona była postanowieniem. W pierwszej tajemnicy rozważaliśmy Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Wybrzmiała w niej prośba, byśmy tak jak Maria, usłyszeli wezwanie po imieniu i na nie odpowiedzieli. Usłyszeliśmy słowa zachęty do ożywiania w sobie życia nadprzyrodzonego przez częste korzystanie z sakramentów świętych. W drugiej tajemnicy rozważaliśmy Wniebowstąpienie Jezusa. Ważne dla naszego duchowego rozwoju postanowienie wybrzmiało po rozważaniu drugiej tajemnicy chwalebnej. Zachęcało ono do unikania najmniejszego grzechu i zgadzania się zawsze z wolą Bożą. W kolejnej tajemnicy rozważaliśmy Zesłanie Ducha Świętego tej tajemnicy polecaliśmy osoby chore i cierpiące w naszej parafii, prosząc o wiarę dla nich, a także za lekarzy, aby towarzyszyło podejmowanym przez nich decyzjom światło Ducha Świętego. W sposób szczególny polecaliśmy kapelanów szpitali, aby Duch Święty wspierał ich odpowiedzialną i trudną posługę. Po czwartej tajemnicy wybrzmiały następujące słowa postanowienia: „ Dozwól Panno Święta, bym Cię godnie chwalił. Udziel mi mocy przeciw Twoim wrogom". Rozważając tę tajemnice ksiądz proboszcz zaakcentował, że Maryja chroni nas od szkód materialnych, które mają wpływ na naszą wieczność. Maryja, jak podkreślił, jest znakiem naszej wieczności. Rozważając piątą tajemnicę uczestniczący w nabożeństwie usłyszeli słowa zachęty do tego, by uczynili Maryję Królową swoich serc. Ponadto ksiądz kanonik podkreślił, że niebawem na Jasną Górę wyruszą pielgrzymki. W tej dziesiątce prosiliśmy o otwartość naszych serc i domostw na pielgrzymów. Pobyt pielgrzymów w naszej miejscowości jest okazją do tego, by dać świadectwo o swojej wierze. Po różańcu za krzyżem i figurą Matki Bożej ze śpiewem „ Z dalekiej Fatimy…”, z płonącymi lampionami wyruszyliśmy w procesji wokół kościoła. Podczas procesji rozległo się bicie dzwonów. To znak, że właśnie wybiła godzina 21:00 i czas na Apel Jasnogórski, który po powrocie procesji do kościoła zaśpiewaliśmy w łączności z Jasną Górą- duchową stolicą Polski. Ksiądz kan. Krzysztof Ordziniak udzielił wszystkim błogosławieństwa. Czas szybko płynie… Za miesiąc, 13. lipca , spotkamy się znowu w mikstackiej świątyni na kolejnym nabożeństwie fatimskim.


Link do słowa wprowadzającego w czerwcowe nabożeństwo fatimskie- ks. kan. Krzysztof Ordziniak

https://drive.google.com/file/d/19FZn_dVcO1LtI0WOXfPr2kh8rPlsuhA5/view?usp=sharingZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2018 Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie