HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DPod przewodnictwem ks. bpa
Edwarda Janiaka 100-lecie konsekracji
naszej fary…

20.10.2018r.


„Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie Cię wychwalają” (Ps 84,2-3.5).

     20-go października nasza wspólnota parafialna przeżywała jubileusz 100- lecia konsekracji kościoła pw. Świętej Trójcy. Zapewne na zawsze pozostanie w sercach i pamięci uczestników ta piękna uroczystość, której przewodniczył ks. bp Edward Janiak Ordynariusz Diecezji Kaliskiej. Uroczysta Eucharystia rozpoczęła się w tej konsekrowanej przez abpa Edmunda Dalbora dokładnie przed wiekiem świątyni o godz. 17:00. Bardzo piękną oprawę miał przyjazd ks. Bpa Ordynariusza do Mikstatu. Był on odtworzeniem wydarzenia sprzed stu lat. Na przybywającego Dostojnego Gościa przed torami kolejowymi w Antoninie oczekiwali motocykliści, którzy eskortowali jego samochód do granic Mikstatu. Na granicy Mikstat ks. biskup przesiadł się do karocy zaprzężonej w cztery konie, którą zajechał przed kościół. Taką karocą przybył przed stu laty na uroczystość konsekracji kościoła abp Edmund Dalbor.
     Po rozpoczęciu Eucharystii słowa powitania skierował do księdza biskupa gospodarz miejsca ks. proboszcz Krzysztof Ordziniak. Przypomniał także okoliczności budowy świątyni, przywołał opis konsekracji sprzed wieku, a także wspomniał kapłanów w niej posługujących. Ksiądz kanonik przywitał zaproszonych gości, przedstawicieli władz samorządowych oraz licznie zgromadzoną rzeszę parafian. W ostatnich trzech latach w świątyni trwały prace renowacyjne w prezbiterium. Zakończyły się kilka dni przed jubileuszowymi uroczystościami. Ksiądz proboszcz zwrócił się do ks. biskupa z prośbą o poświęcenie odnowionego prezbiterium, tablicy upamiętniającej obchody 100-lecia konsekracji kościoła oraz 25-rocznicy erygowania Diecezji Kaliskiej, a także krzyża misyjnego znajdującego się przy kościele.
     Przebywając w Mikstacie abp Edmund Dalbor udzielił sakramentu bierzmowania 650. osobom. Podczas sobotniej uroczystości przyjęło go z rąk ks. bpa Edwarda Janiak pięćdziesięciu młodych parafian. O jego udzielenie poprosili ks. biskupa przedstawicie rodziców kandydatów do bierzmowania.
     Po specjalnej modlitwie ks. Biskup poświęcił pięknie odnowione prezbiterium, tablice pamiątkowe i nowy, wykonany po sześćdziesięciu latach krzyż misyjny.
     Na początku homilii ks. biskup zaznaczył, że jest w mikstackiej parafii już po raz czwarty, chociaż jak przyznał są parafie, których nie był ani razu. Kontynuując powiedział: „Zawsze Mikstat kojarzył mi się z tradycją, że tutaj jest takie szczególne miejsce gdzie ludzie mają poczucie więzi, z miastem, z tym miejscem”. Powołując się na dokumenty historyczne wyjaśnił, dlaczego Mikstat nazywany jest czasami „małym Paryżem”. Podkreślił także, że już w dawnych dokumentach zapisano, że mieszkańcy troszczą się o swój kościół. Nawiązując do trwających w świątyni prac renowacyjnych celebrans powiedział: „Chciałbym bardzo serdecznie podziękować na ręce księdza proboszcza za troskę o świątynię. Tutaj jest wiele elementów, które się razem spotkały i szanse tego projektu unijnego i urzędu marszałkowskiego i ministra i właściwie wasz udział jest bardzo istotny. Nieraz nawet jak się coś w prezencie dostaje nie ceni się, ale jak jest w tym udział tzw. ten grosz wdowi to jest bardzo cenne”. Kontynuując homilię ks. biskup podziękował konserwatorom, mecenasom sztuki za troskę o to, by świątynia stawała się coraz piękniejsza. Podkreślił, że wygląd świątyni świadczy o parafianach, o ich wierze, wdzięczności wobec Pana Boga i ofiarności, ale dodał: „Pan Bóg chce od nas czegoś więcej, On chce mieszkać w naszych sercach. To my mamy być tym tabernakulum”.
     Druga część homilii skierowana była przede wszystkim do kandydatów do bierzmowania. Podkreślił, że sam moment bierzmowania trwa, krótko, jednak pozostawia trwały ślad w duszy człowieka. Celebrans dodał: „Choć ten sakrament przyjmuje się raz w życiu, On Duch Święty was już nigdy nie opuści. Głosem waszego sumienia będzie wam podpowiadał co należy czynić, jak należy postępować, ale Pan Bóg nie zniewala człowieka. Jeżeli ktoś chce ma wolną wolę do tego stopnia jest człowiek wolny, że może odwrócić się od Pana Boga, pogardzić Bogiem”
     Nawiązując do słów Ewangelii Biskup Ordynariusz przekonywał młodych, że jeśli przyznają się do Jezusa, Ten nigdy ich nie opuści.
     Pan Bóg potrzebuje ludzi. Jesteście potrzebni Kościołowi przekonywał młodych hierarcha, podkreślając, że świat potrzebuje świadków wiary. Podkreślił, że takimi świadkami był bł. ks. Jerzy Popiełuszko, ale i patron dnia św. Jan Kanty. Kontynuując ks. biskup podkreślił, że jest wiele dróg prowadzących do Boga. Zaznaczył jednak, że aby życie człowieka wydało dobre owoce potrzebni są świadkowie wiary , ale także jedność oddziaływań Kościoła, rodziny i szkoły.
     Sakramenty, objawienie przekazane na kartach Pisma Świętego to jak wskazywał celebrans pewna droga do Boga, dodając jednocześnie, „ale jest jeszcze trzecia droga sprawdzona, która prowadzi do Boga, to jest drugi człowiek”. Wskazywał młodym, że należy tak iść przez życie, żeby nikt przeze mnie nie płakał, żeby być otwartym, pomocnym, bez względu na światopogląd, różnice, język, bo każdy człowiek stworzony jest na obraz i podobieństwo Boże. I chciałbym, żebyście może inne rzeczy zapomnicie z tej uroczystości, ale tego nie zapominajcie, że nie ma przypadkowych spotkań, że każdy człowiek jest dla mnie wezwaniem”.
     Następnie ks. biskup zaapelował do rodziców, by byli świadkami wiary dla swoich dzieci. Podkreślił znaczenie dziadków w formowaniu religijności wnuków.
     Kończąc celebrans podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tak pięknej uroczystości.
     Po homilii miało miejsce wyznanie wiary. Młodzi odpowiadali na pytania Ks. Bpa o wiarę, były to te same pytania na które przed laty odpowiedzieli za nich rodzice.
     Następnie Ks. Bp wraz z kapłanami w geście wyciągniętych rąk modlił się o dary Ducha Świętego dla przyjmujących Sakrament Bierzmowania. Po zakończonej modlitwie miało miejsce namaszczenie czoła olejem Krzyżma Świętego, któremu towarzyszą słowa formuły sakramentalnej: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Nie zabrakło oczywiście podziękowań młodzieży skierowanych do ks. bpa Ordynariusza za udzielenie im sakramentu bierzmowania mającego umocnić ich na do mężnego wyznawania wiary. Były też słowa podziękowania dla kapłanów i rodziców.
     W procesji z darami bierzmowana młodzież wraz ze swoimi rodzicami złożyła ofiarę na renowację świątyni. Ponadto w procesji z darami przyniesiono m.in.: kwiaty, ornaty, świece, ofiarę na meble do zakrystii, patenę i bieliznę kielichową, chleb i wino.
     Podczas uroczystości ks. biskup odznaczył dwie osoby Srebrnym Pierścieniem Świętego Józefa.
     Przed końcowym błogosławieństwem ks. biskup podkreślił, że piękna jest mikstacka świątynia obecnością wiernych.
     Po zakończonej Eucharystii odbyło się wręczanie tytułu: Zasłużony dla Miasta i Gminy Mikstat- dr. Rafałowi Dutkiewiczowi. Laudacje wygłosił Burmistrz Miasta i Gminy pan Henryk Zieliński, zaś treść uchwały o nadaniu tytułu Zasłużonego dla Miasta i Gminy , przewodniczący Rady Miasta i Gminy Łukasz Dybul. Po wręczeniu dyplomu i repliki aktu urodzenia głos zabrał uhonorowany, dodajmy pochodzący z Mikstatu dr Rafał Dutkiewicz.
     Uroczystość w kościele zakończyła się odśpiewaniem Roty.
     Potem był czas dalszego radosnego spotkania przy kawie, słodkościach i dźwiękach orkiestry parafialnej.
     Dodajmy, że świątynia, której 100- lecie konsekracji obchodziliśmy została pobudowana w latach 1913-1914, kiedy proboszczem był ks. Franciszek Ruszczyński. Mikstaczanie zatem prawie cztery lata oczekiwali na jej konsekrację. Uroczystość ta stała się okazją do manifestacji patriotyzmu i polskości. Mikstat na prawie miesiąc przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości przystrojony był we flagi. Także w 100-lecie w mieście powiewały flagi narodowe i mikstackie.
     Przypomnijmy, że już w lutym rozpoczęliśmy przygotowania duchowe do wielkiego jubileuszu poprzez nowennę miesięcy do Trójcy Świętej. Ponadto w dniach bezpośrednio poprzedzających uroczystość odbyły się rekolekcje. Nauki rekolekcyjne głosił o. Andrzej Grzesiak.
     Ksiądz proboszcz osobiście przed uroczystościami udał się do wszystkich domów swoich wiernych, by przekazać im zaproszenie na uroczystość 100- lecia konsekracji kościoła farnego.
     W notatce prasowej zamieszczonej przez ks. Franciszka Ruszczyńskiego po uroczystościach konsekracji kościoła czytamy: „Przyjazd Arcypasterza i konsekracya kościoła to chwila historyczna dla miasta Mikstata, pozostawiająca głębokie wrażenie w sercach i umysłach, a w dziejach parafii złotemi i niezatartemi głoskami zapisana”.
     Możemy chyba dodać, podobnie jak obchody 100-lecia konsekracji kościoła.
     Piękny duchowo był ten czas świętowania, ale i przygotowania do uroczystości… Miejmy nadzieję, że wyda piękne duchowe owoce…


Więcej zdjęć z uroczystości można znaleźć tutaj:

https://drive.google.com/drive/folders/1NRmfxJRVlH8dLTl9zVJnRZcwt03jNfuq?usp=sharing
Słowa powitania ks. biskupa przez ks. proboszcza Krzysztofa Ordziniaka

https://drive.google.com/file/d/16iLAwsb-IdBdDeg8l6JBFVx07qvRijIZ/view?usp=sharing
Film: W 100- lecie konsekracji 1918-2018 https://youtu.be/6knHkxTZ12E
ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2018 Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie