HOME
ARTYKUŁY - 2012
Boże Narodzenie - Anno ...
Wigilia Bożego Narodzenia
IV Niedziela Adwentu
III Niedziela Adwentu
Adwentowy Czas
Byliśmy W Przedborzu Poże...
Wspomnienie Wszystkich Wie...
Uroczystość Wszystkich Św...
XII Dzień Papieski
68 Tydzień Miłosierdzia
Październik Miesiącem Ró...
NA PIELGRZYMIM SZLAKU
Sympozjum Kustoszów w ...
Byliśmy na Ingresie Ks Bisk...
INGRES nowego BISKUPA ...
Na odpuście w Kotłowie ...
Uczestnicy Rajdu w Sanktuari...
Byliśmy na VII ogólnopolskiej ...
Pielgrzymka lekarzy weterynarzy
Uroczystości odpustowe w...
Spotkanie modlitewne chorych
W szkole Świętego Rocha
Wspólnie się modlić

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

01.11.2012r.


     Dnia 1 listopada przepełnieni wiarą w powołanie człowieka do świętości będziemy obchodzili Uroczystość Wszystkich Świętach. Uroczystość ta przypomina nam o licznych rzeszach świętych, którzy odpowiedzieli na wezwanie Jezusa i kroczyli wraz z Nim i za Nim w swoim życiu. Ilu ich jest? Nie wiemy dokładnie. Wiadomo, że byli tak jak my, zwykłymi ludźmi zmagającymi się często z trudnościami codziennego życia. Co ich cechowało, czym się odznaczali? Tym, że bardzo umiłowali Jezusa.
     W tym dniu w naszym kościele farnym pw. Trójcy Świętej będą sprawowane Msze Święte o godzinie 8:00 i 10:00. Natomiast o godz. 14:00 zostanie odprawiona Msza Święta na cmentarzu, a po niej odbędzie się procesja połączona z modlitwami za zmarłych.
     Uroczystość Wszystkich Świętych ma bogatą tradycję. Związana jest z oddawaniem czci męczennikom, którzy oddali swe życie za Chrystusa, a nie byli wymieni ani w martyrologiach miejscowych, ani w kanonie Mszy Świętej. W III wieku rozpowszechnił się zwyczaj przenoszenia całych relikwii świętych lub ich części na inne miejsca. W ten sposób chciano podkreślić, że święci są własnością całego Kościoła. W 610 papież Bonifacy IV otrzymał od cesarza starożytną świątynię Panteon, nakazał tam złożyć liczne relikwie. Budowla ta została poświecona na kościół pw. Matki Bożej Męczenników. W wieku VIII poszerzono ten tytuł na kościół Matki Bożej, męczenników i wszystkich sprawiedliwych. Wreszcie papież Jan XI w 835 roku ustanowił osobne święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaczając na dzień im poświęcony 1 listopada.
     Niech ten wyjątkowy dzień będzie czasem zadumy nad celem i sensem życia.
     Papież Benedykt XVI przed kilku laty podzielił się w tym niezwykłym dniu z wiernymi następującymi myślami:
     „Bóg jest mocniejszy niż śmierć i kto umiera w Chrystusie, umiera do życia. Dawniej ludzie chcieli być pochowani w pobliżu św. Piotra, w pobliżu męczenników, aby – w śmierci i przy zmartwychwstaniu – być w dobrym towarzystwie. W ten sposób wiązano się ze świętymi i ze zbawczą mocą samego Jezusa Chrystusa. Wspólnota świętych obejmuje życie i śmierć: człowiek trzyma się jej właśnie w chwili śmierci, aby nie spaść w pustkę; aby ta wspólnota wciągnęła go w prawdziwe życie; aby również w towarzystwie świętych stanąć przed Sędzią i dzięki ich obecności wytrwać w godzinie sądu. W ten sposób cmentarz – plac żałoby i przemijania – stał się miejscem nadziei. Kto tutaj jest pochowany, mówi: „Wierzę Ci, Chrystusie Zmartwychwstały. Trzymam się Ciebie. Nie sam przychodzę w śmiertelnej samotności tego, który nie potrafiłby kochać; przychodzę we wspólnocie świętych, którzy mnie i w śmierci nie opuszczą.” Tę przemianę miejsca żałoby w miejsce nadziei widać też w zewnętrznym wystroju tego cmentarza (zresztą, wszystkich cmentarzy chrześcijańskich w ogóle): zdobią go kwiaty i drzewa; zdobią go znaki miłości i przywiązania. Jest on jak ogród, taki mały raj pokoju w niespokojnym świecie, taki znak nowego życia. Cmentarz jako miejsce nadziei – to jest chrześcijańska wizja. (...) Cmentarz zaprasza nas, abyśmy tak żyli, żeby nie wypaść ze wspólnoty świętych. Zaprasza nas, abyśmy w życiu szukali tego i byli tym, co przetrwa i w śmierci, i w wieczności”.
     Kard. Joseph Ratzinger (medytacja na uroczystość Wszystkich Świętych) Podano za : http://kosciol.wiara.pl/doc/490497.Wszystkich-Swietych/2
     W Roku Wiary, kiedy częściej wołamy „Panie, przymnóż nam wiary”, prośmy Pana, aby pomógł nam zrozumieć i doświadczyć głębię treści Uroczystości Wszystkich Świętych. Panie, spraw byśmy potrafili przeżyć tę Uroczystość jako wielki ŚWIĘTO ŻYCIA, ŻYCIA, KTÓRE TRWA WIECZNIE!

Warto przeczytać:

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/wszystkich_swietych.html
http://liturgia.wiara.pl/doc/420332.Litania-blagalna-na-Wszystkich-Swietych
http://liturgia.wiara.pl/doc/419386.Uroczystosc-Wszystkich-Swietych
http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?s=opoka&id=40070Copyright (c) 2012 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie