HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D74 . TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA

08_140418.03.2018r.


     W II Niedzielę Wielkanocną, nazywaną Niedzielą Miłosierdzia Bożego rozpoczyna się w Kościele 74. Tydzień Miłosierdzia. Tegoroczny Tydzień Miłosierdzia przeżywać będziemy pod hasłem: „Mocni w Duchu Świętym”. Hasło to nawiązuje bezpośrednio do trwającego roku duszpasterskiego, którego myślą przewodnią są słowa: „ jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.
     Tydzień miłosierdzia stanowi okazję do refleksji nad możliwością podejmowania czynów miłosierdzia we współczesnym świecie.
     W liście pasterskim Konferencji Episkopatu Polski skierowanym do wiernych na Święto Miłosierdzia czytamy m.in. „Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia, chcemy pamiętać o słowach papieża Franciszka, który – komentując odczytany przed chwilą fragment ewangelii – wskazał, że pierwszym zadaniem Kościoła zleconym mu przy przekazaniu Ducha Świętego jest niesienie przebaczenia grzechów. „Miłosierdzie – naucza Franciszek – ma kluczowe znaczenie w życiu wiary i jest konkretną formą, poprzez którą ukazujemy zmartwychwstanie Jezusa” (23.04.2017 r.) Warto w tym miejscu przypomnieć, że do niedawna Tydzień Miłosierdzia obchodzony był w październiku. Święto Miłosierdzia Bożego uświadamia nam, że sami nieustannie potrzebujemy i doświadczamy Bożego miłosierdzia i przebaczenia, stąd powinniśmy otwierać się na potrzeby innych. W Liście znajdujemy wskazania dotyczące roli Ducha Świętego, jako tego, który, kiedyś „ przynaglił” św. Pawła do tego by udał się do Jerozolimy, mimo iż ta podróż wiązała się z ryzykiem uwięzienia za wiarę. Biskupi podkreślają, że zapewne takie przynaglenia są także naszym doświadczeniem i dotyczyć mogą podejmowania decyzji, potrzeby spotkań z drugim człowiekiem, niesienia pomocy, pociechy. Wskazując na rolę Ducha Świętego w podejmowaniu czynów miłosierdzia biskupi napisali: „Duch Święty – szanując naszą wolność – podpowiada takie czyny miłosierdzia, jakich sami nie bylibyśmy w stanie odkryć. Dzięki mocy Ducha Świętego możemy zatem przynosić konkretne owoce miłości. A „owocem Ducha jest: miłość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22-23). Te owoce służą dobru wspólnemu”.*
     Ponieważ Niedziela Miłosierdzia Bożego jest świętem patronalnym Caritas w Liście znalazły się słowa podziękowania dla pracowników i wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas oraz Szkolnych i Akademickich Kół Caritas.
     Warto dodać, że Tydzień Miłosierdzia jest obchodzony od 1945 roku. Jego celem było uwrażliwianie ludzi na potrzeby bliźnich. Od 2013 roku rozpoczyna się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
     Jak przeżyjemy ten Tydzień Miłosierdzia? Rozpoczynamy go w Święto Miłosierdzia, które uświadamia nam jak wielka miłością obdarzył nas Jezus? Czy potrafimy otworzyć serca na potrzeby bliźnich potrzebujących pomocy
     Co uczynimy w tym najbliższym tygodniu, dla tych którzy doświadczają cierpienia, potrzebują wsparcia materialnego ?
     Czy odnaleźliśmy już w naszym życiu przestrzeń świadczenia i doświadczania miłosierdzia? W jakich czynach wyraża się nasza wiara?Copyright (c) 2012 - 2018 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie