HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DŚRODA POPIELCOWA
POCZĄTEK WIELKIEGO POSTU

14.02.2018r.


„Posypmy głowy popiołem, uderzmy przed Panem czołem;(...)
Pokutę czyńcie za grzechy, na stronę teraz uciechy"( pieśń)

     Środa Popielcowa rozpoczyna kolejny Wielki Post w naszym życiu, szczególny czasu przygotowania do owocnego przeżycia tajemnicy Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa. Ten trwający czterdzieści dni okres roku liturgicznego przypomina nam o czasie postu i odosobnienia Jezusa na pustyni przed rozpoczęciem publicznego nauczania.
     W tym dniu na znak pokuty i umartwienia w kościołach dokonywany jest obrzęd poświęcenia popiołu i posypywania nim głów wiernych. W naszej wspólnocie parafialnej Msze Święte połączone z obrzędem posypania głów popiołem będą sprawowane w kościele pw. Trójcy Świętej o godz. 10:00 i 16:30, zaś w Sanktuarium Świętego Rocha o godz. 19:00.
     Obrzęd posypania popiołem oznacza przemijanie życia ludzkiego, jego ulotność, marność, jest znakiem pokuty i żałoby.
     W czasie tego obrzędu kapłan wypowiada słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" lub „Pamiętaj, (człowiecze), że jesteś prochem i w proch się obrócisz”
     Słowa te uświadamiają nam istotę rozpoczynającego się czasu, czasu nawrócenia, pogłębienia wiary, przemiany naszego życia, otwarcia serc na Boga i potrzeby bliskich. Uświadamiają nam także nieuchronny fakt, przemijania ludzkiego życia. Wskazują także na cel naszego ziemskiego pielgrzymowania.
     Nasz udział w obrzędzie posypania głów popiołem jest publicznym wyznaniem przed Bogiem i ludźmi prawdy o nas samych: przemijamy, jesteśmy grzeszni, uznajemy swoją winę i chcemy siç nawrócić.
     Ewangelia, którą Kościół przygotował na Środę Popielcową wskazuje trzy podstawowe filary nawrócenia. Są nimi modlitwa, jałmużna i post. Jednocześnie wskazuje, że zarówno jałmużna, modlitwa, post, nasze uczynki miłosierdzia będą nam pomocne w podjętym trudzie przemiany życia, nawrócenia, gdy będą podejmowane z potrzeby serca oddanego Bogu.
     Jak przeżyjemy ten kolejny już w naszym życiu Wielki Post? Czy będzie to czas autentycznej przemiany naszego życia? Czy w tym okresie znajdziemy czas na nasze osobiste spotkanie z Bogiem?
     W tym roku nasza parafia przyłączyła się do Akcji ZDRAPKA WIELKOPOSTNA 2018. W niedzielę wielu parafian zabrało ze sobą karty – zdrapki. Znajdują się na nich na poszczególne dni tego wyjątkowego czasu zadania. Zapewne okażą sie one pomocne we właściwym przeżyciu Wielkiego Postu i przygotowaniu się do przeżycia poranku Zmartwychwstania.
      W głębszym i owocnym przeżywaniu czasu pokuty i nawrócenia pomocne są nabożeństwa pasyjne. Jeśli chcesz podjąć głębszą refleksję nad sensem cierpienia, krzyża, chcesz podążać śladami męki Jezusa, chcesz czuwać razem z Nim, to w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 16:30, 17:30 i 20:30 odprawiana jest w naszym kościele farnym Droga Krzyżowa. Ponadto, tak jak stało się to tradycją wyruszymy na Plenerowe Drogi Krzyżowe ulicami miasta i wiosek.
     Przyjdź, by rozmyślając poszczególne stacje Drogi Krzyżowej Jezusa prosić: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Tyś, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
     W niedziele Wielkiego Postu od ponad trzystu lat w kościołach w Polsce rozbrzmiewają słowa:
„ Gorzkie Żale przybywajcie,
Serca nasze przenikajcie,
Serca nasze przenikajcie”.
     W naszej wspólnocie parafialnej Gorzkie Żale odprawiane są o godz.15:00
     Może warto tu dodać, że Gorzkie Żale zostały napisane dla bractwa Miłosierdzia Świętego Rocha w 1707 roku przez Księdza Stanisława Wawrzyńca Benika. Przed nami niezwykły czas. Czy znajdziemy czas, by uczestniczyć w nabożeństwach pasyjnych? Czy Wielki Post A.D. 2018 będzie czasem naszego autentycznego nawrócenia, przemiany życia?
     Jak owocnie przeżyć czas Wielkiego Postu? W modlitwy brewiarzowej przypisanej na Popielec czytamy:

„Ten czas przeżyjmy w skupieniu.
Krótsze niech będą rozmowy.
Skromniejsze nasze posiłki.
Więcej czuwania nad sobą.
Oddalmy zło, które może
chwiejnych zagarnąć w niewolę,
i brońmy siebie przed wrogiem
pełnym podstępnej przemocy. AMEN”.Copyright (c) 2012 - 2018 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie