HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D











Jubileusz konsekracji fary coraz bliżej…
III.Miesiąc Nowenny
do Trójcy Przenajświętszej

20.04.2018r.


     „Ojcu, Synowi i Duchowi prawdy, Który miłości darem jest i dawcą Chwała niech będzie, cześć i uwielbienie Teraz i zawsze. Amen.”

     20. października parafia będzie przeżywała 100- lecie konsekracji kościoła pw. Świętej Trójcy. To ważne wydarzenie, więc trzeba się do niego odpowiednio przygotować, przede wszystkim duchowo. Bezpośrednie przygotowania duchowe rozpoczęły się 20. lutego, dokładnie dziewięć miesięcy przed Jubileuszem. W tym dniu rozpoczęliśmy odprawianie Nowenny Miesięcy do Trójcy Przenajświętszej.
     20. kwietnia przyszedł więc czas na rozważanie trzeciej części nowenny. Po porannej Mszy Świętej przewodniczył jej ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odczytał przypadające rozważanie, w którym w sposób szczególny dziękowaliśmy Trójcy Świętej za: „nieskończone miłosierdzie w łasce Chrztu Świętego, która usposabia nas na natchnienia Ducha Świętego i czyni Twoimi wybranymi dziećmi”, ale także prosiliśmy Boga Ojca „wybacz nam nasze grzechy i usposabiaj do miłości i miłosierdzia względem naszych bliźnich na wzór miłości Trójcy Świętej”. Po modlitwie nowennowej odmówiona została Litania do Trójcy Przenajświętszej. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem zakończyło poranne nabożeństwo ku czci Trójcy Przenajświętszej.
     Po wieczornej Mszy Świętej, podczas której ks. wikariusz Krzysztof Lipiński zwrócił uwagę, iż okres przygotowania do jubileuszu powinien być czasem dziękczynienie, ale także postawienia sobie pytania, na ile odnajdujemy się we wspólnocie Kościoła, a także jaka jest nasza relacja z Panem Bogiem została ponownie przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odprawiona nowenna. Na tę modlitwę zostali w sposób szczególny zaproszenie mieszkańcy Komorowa i Mikstatu Pustkowie.
     Odpowiedzi na postawione przez ks. wikariusza pytania powinien poszukać każdy z nas, jak zasugerował najlepiej uczynić to w kontekście Słowa Bożego.
     Czas szybko płynie. Dzień Jubileuszu coraz bliżej… Od nas zależy, jak wykorzystamy ten dany nam przez Pana czas…
     Z pewnością, znów za miesiąc, 20. maja zbierzemy się w naszej mikstackiej farze na kolejnej Nowennie Miesięcy do Trójcy Świętej przed 100- leciem konsekracji.



Copyright (c) 2012 - 2018 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie