HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DPrzed 100-leciem konsekracji – kolejna
nowenna miesięcy w naszej farze

20.03.2018r.


     20. października 2018 roku mikstacka wspólnota parafialna będzie obchodziła 100- lecie konsekracji fary. Patronuje jej Trójca Święta. Do ważnych wydarzeń trzeba się dobrze przygotować. Stąd z inicjatywy ks. proboszcza Krzysztofa Ordziniaka odprawiana jest Nowenna Miesięcy do Trójcy Świętej. Po raz pierwszy na nabożeństwie do Trójcy Świętej stanowiącym formę duchowego przygotowania do tego pięknego jubileuszu zgromadzili się wierni w lutym. Czas szybko mija i nadszedł 20. marca czas na kolejne nabożeństwo. Poprzedziła je Eucharystia sprawowana w duchu dziękczynienia za fundatorów, budowniczych i dobrodziejów naszej świątyni.
     W słowie skierowanym do zebranych ks. kanonik Krzysztof zwrócił uwagę na wielość decyzji, które człowiek musi podejmować w swoim życiu. Zwrócił uwagę, że przed podjęciem takiej ważnej decyzji stanął ks. kan. Franciszek Ruszczyński. To właśnie w czasie kiedy sprawował posługę proboszcza w mikstackiej parafii pobudowana została w niej piękna murowana świątynia. Ksiądz proboszcz podkreślił, że jego poprzednik, ks. Franciszek Ruszczyński napotykał na wiele przeszkód, w tym początkowo na brak poparcia ze strony parafian dla podjęcia dzieła budowy nowej świątyni. Podkreślił, że to dzięki determinacji ks. kan. Franciszka Ruszczyńskiego możemy modlić się obecnie w tej świątyni. Podkreślił ponadto troskę ówczesnego proboszcza o to, by prace w świątyni wykonywali znani artyści. Odnowiona niedawno płaskorzeźba Trójcy Świętej znajdująca się w ołtarzu głównym została wykonana przez znanego artystę Władysława Marcinkowskiego.
     Za tę trudną decyzję o budowie świątyni jesteśmy winni wdzięczność i modlitewną pamięć ks. Franciszkowi Ruszczyńskiemu i wszystkim tym, którzy go wspierali, podkreślił ks. kan. Krzysztof Ordziniak.
     Po zakończonej Mszy Świętej, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie zostało odprawione nabożeństwo ku czci Trójcy Świętej. Rozpoczęła je modlitwa nowennowa. To drugi miesiąc naszego trwania na Nowennie do Trójcy Świętej. Następnie odmówiona została Koronka. Ku niebu wraz z wonią kadzidła popłynęło wołanie: „Święty, Święty, Święty Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej” na uwielbienie Trójcy Świętej, Ojca, Syn, Ducha Świętego. Była także okazja do tego, by w ciszy swego serca wypowiedzieć dziękczynienie. Po Koronce do Trójcy Przenajświętszej odmówiliśmy litanię. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem zakończyło nabożeństwo. O zbliżających się obchodach przypomina nam baner umieszczony nad bramą wejściową do świątyni.
     A my, znów za miesiąc, 20 kwietnia zbierzemy się w naszej mikstackiej farze na kolejnej Nowennie Miesięcy do Trójcy Świętej przed 100- leciem konsekracji.Copyright (c) 2012 - 2018 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie