HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DJuż po raz dziesiąty…
Plenerowa Mikstacka Droga Krzyżowa

23.03.2018r.


     „Jeżeli z Ewangelii Krzyża uczynisz program swojego życia, jeżeli pójdziesz za Chrystusem aż na Krzyż, w pełni odnajdziesz samego siebie!” Św. Jan Paweł II
     Czas szybko płynie… Przeżywamy kolejny Wielki Post w naszym życiu. Okres Wielkiego Postu to szczególny czas, czas nawracania się, refleksji, modlitewnej zadumy, spoglądania na krzyż, kroczenia za nim. Bierzemy udział w nabożeństwach pasyjnych, które mają nam pomóc w przygotowaniu się do przeżycia radości Wielkanocnego poranka.
     Jest tradycją w mikstackiej parafii, że w piątek przed Niedzielą Palmową odbywa się Droga Krzyżowa ulicami miasta. W tym roku 23. marca i poprzedza dzień sakramentu pokuty i pojednania w parafii. Stanowi więc okazję do rachunku sumienia z naszej miłości względem Boga i bliźnich. Jest czasem szczególnego wyciszenia. Wydaje się, że tak niedawno po raz pierwszy w okresie Wielkiego Postu wyruszyliśmy za krzyżem ulicami miasta… Okazuje się, że w tym roku uczynimy to po raz dziesiąty. Przeżywać więc będziemy mały jubileusz. Może stanie się on okazją do jeszcze liczniejszego udziału w naszej Mikstackiej Plenerowej Drodze Krzyżowej?
     Mikstacka Plenerowa Droga Krzyżowa rozpocznie się tradycyjnie o godz. 19:00 przy kapliczce św. Antoniego znajdującej się na ulicy Kaliskiej, zakończy przy Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha.
     Do tego, by wyruszyć za krzyżem Jezusa, jest wezwany każdy z nas. Obecny rok duszpasterski przeżywamy pod hasłem: "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym". Duch Święty oświeca nas, dodaje nam siły do dawania świadectwa wiary i odważnego jej wyznawania i głoszenia. Na każdym z nas spoczywa misja głoszenia Dobrej Nowiny. Udział w Drodze Krzyżowej ulicami miasta daje nam taką możliwość. Skorzystajmy z propozycji i zaproszenia, które kieruje do nas Jezus dźwigający na swych ramionach na Golgotę krzyż, by tam z miłości do każdego z nas, za nas oddać swoje życie. Wyruszmy za Jego krzyżem i włączmy się w rozważanie Jego Męki i Śmierci.
     Więc może już dziś warto pomyśleć i zarezerwować sobie czas, by pójść za krzyżem Chrystusa.Copyright (c) 2012 - 2018 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie