HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DO mikstackim odpuście …
Tym razem w Bytomiu

22_23.09.2022r.


     O naszych odpuście ku czci św. Rocha połączonym z obrzędem błogosławieństwa zwierząt sporo się sporo się pisze i mówi w lipcu i sierpniu w dniach poprzedzających czas świętowania, ale też podczas jego trwania. Przypomnę, że w 2015 roku nasze uroczystości odpustowe zostały wpisane na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. To z pewnością wyróżnienia, ale i zobowiązane do ciągłego poszukiwania ciekawych form przekazu naszych tradycji odpustowych kolejnym pokoleniom.
     Z pewnością pomocne są w tym kontakty nawiązywane z przedstawicielami świata nauki, zajmującymi się problematyką tradycji, dziedzictwa kulturowego, czy niematerialnego dziedzictwa kulturowego, ale także depozytariuszami innych wpisów. Taką okazję stwarza udział w konferencjach i sympozjach. Na ile obowiązki duszpasterskie mi na to pozwalają staram się w nich uczestniczyć.
     W dniach 22-23 września miałem okazję uczestniczyć w ogólnopolskiej konferencji naukowej w Bytomiu zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze i Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Konferencja odbywała się pod tytułem „Kultura tradycyjna jako doświadczenie i wyzwanie badawcze” . Uznałem, że stanowi ona dobra okazję do tego, by podzielić się z jej uczestnikami informacjami o naszych, liczących ponad trzysta lat tradycjach odpustowych.
     W pierwszym dni konferencji miałem okazję w godzinach przedpołudniowych wysłuchać referatów wygłoszonych w sesji plenarnej. Po południu uczestnicy mieli do wyboru trzy sesje. Uczestniczyłem w sesji: Treści i formy/problemy badawcze, podczas której, miałem okazję wygłosić referat pod tytułem Wartość i znaczenie tradycji odpustowych dla społeczności lokalnej (na przykładzie uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha z obrzędem błogosławieństwa zwierząt w Mikstacie).
     Zwróciłem w nim uwagę na ciągłość naszych tradycji odpustowych. Przedstawiłem genezę odbywających się u nas uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha z obrzędem błogosławieństwa zwierząt. Wskazałem rolę i znaczenie odpustu dla kształtowania poczucia tożsamości lokalnej mikstackiej społeczności. Podkreślając funkcję integracyjną uroczystości odpustowych zaznaczyłem, że integrują one rodziny i społeczność lokalną. Wskazałem, że na mikstackie uroczystości odpustowe przybywają nie tylko pielgrzymi, ale także turyści kulturowi. Zaznaczyłem, że w społeczności lokalnej dzień odpustu należy do najważniejszych dni w roku. Zwracając uwagę na przekaz tradycji w naszej społeczności podkreśliłem rolę i znaczenie Szkoły Świętego Rocha w tym zakresie.
     Zaakcentowałem, że uroczystości odpustowe są ważnym wydarzeniem nie tylko dla tych, którzy obecnie zamieszkują mikstacką ziemię, ale także dla tych którzy stąd pochodzą.
     Wystąpienie zakończyłem zaproszeniem do Mikstatu, bo o naszych mikstackich uroczystościach odpustowych opowiedzieć jest trudno. Je trzeba po prostu w Mikstacie przeżyć.
     W konferencji uczestniczyły osoby z różnych stron Polski. Myślę, że dzięki zaprezentowanemu referatowi usłyszały, że w Południowej Wielkopolsce jest takie niewielkie miasteczko Mikstat, gdzie w sposób szczególny czci się św. Rocha. Ponadto udział w warsztatach był okazją do nawiązania licznych kontaktów i wymiany doświadczeń.Copyright (c) 2012 - 2022 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie