HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

27.02.2022r.


„Kto buduje w sobie trzeźwość
w myśleniu i postępowaniu,
ten rzeczywiście dba o swoją wolność”
(bp T. Bronakowski)


      Już po raz 55. przeżywamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W tym roku przebiega on pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa, budujmy trzeźwą i wolną Polskę”. Rozpoczyna się tradycyjnie w ostatnią niedzielę karnawału i potrwa od 27 lutego do 5 marca.
     Celem Tygodnia jest włączenie wiernych w nurt przebłagania Boga za pijaństwo i inne grzechy, a także wyproszenie łaski przemiany dla tych, którzy poniżają swoją godność przez trwanie w nałogach. Jest to czas refleksji, modlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nadużywają napojów alkoholowych, ale także ich rodzin.
     Każdy dzień Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu ma przypisaną konkretną intencję modlitewną. Niedziela będzie dniem modlitwy o wyzwolenie naszego narodu z nałogu pijaństwa i innych uzależnień, poniedziałek zaś dniem modlitwy za środki masowego przekazu, aby służyły sprawie wolności Polaków opartej na fundamentach trzeźwości. W środę modlitwą objęci zostaną pracownicy nauki. Będziemy w tym dniu prosić o to, by ich praca przyczyniała się do kształtowania postaw trzeźwościowych naszego społeczeństwa. Środa popielcowa z kolei będzie dniem modlitwy o rozwój wspólnot i stowarzyszeń trzeźwościowych i abstynenckich w parafiach. Czwartek w Tygodniu Modlitw i Trzeźwość jest dniem, w którym polecani będą duszpasterze, szczególnie ich gorliwość w służbie trzeźwości ludu. W piątek modlitwą objęci zostaną młodzi, prosić będzie my dla nich o życie w trzeźwości i o ich odpowiedzialność za losy. W ostatnim dniu modlić się będziemy za abstynentów, by byli radosnymi świadkami Chrystusowej wolności.
     Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy słowach listu przewodniczącego zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych ks. bpa Tadeusza Bronakowskiego na niedzielę rozpoczynającą 55 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. . Czytamy w nim . m.in., że pijaństwo i uzależnienie od alkoholu to „prawdziwa pandemia i źródło dramatu kilku milionów polskich rodzin i kilkunastu milionów Polaków”.
     Czasami stawiamy sobie pytanie jakie działania możemy podjąć na rzecz trzeźwości naszego społeczeństwa. We wspomnianym liście hierarcha wskazuje: „Potrzebny jest nasz dobry przykład i nasza modlitwa. Potrzebny jest nasz dar abstynencji i dar abstynencji wielu innych ludzi. Potrzebne jest nasze zaangażowanie na rzecz solidnego wychowania samych siebie i naszych bliskich oraz tych, na których mamy jakiś wpływ”. Jednocześnie ks. bp Tadeusz Bronikowski zaznaczył, że „podstawą budowania trzeźwości poszczególnych ludzi i całego narodu jest trzeźwość każdego z nas”.
     W liście znajdujemy wyjaśnienie słowa wolność, które pojawia się w haśle 55 Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu „Wolność to coś innego niż robienie tego, co chcę. Ludzie uzależnieni są zniewoleni, czyli czynią to, czego już nie chcą i co ich niszczy właśnie dlatego, że wcześniej czynili to, co chcieli, zamiast czynić to, co dobre i mądre”
     Ponadto ks. biskup wyraził w liście zaniepokojenie faktem, że coraz więcej dzieci i młodzieży sięga po alkohol i inne używki. Zaznaczył, że w Polsce nie są przestrzegane przepisy dotyczące sprzedaży alkoholu dzieciom i młodzieży oraz osobom nietrzeźwym.
     Przed nami okres Wielkiego Postu, szczególny czas podejmowania różnych postanowień. Może pokażmy przykładem swego życia, że można zachować abstynencję, żyć w trzeźwości, po to by być naprawdę człowiekiem wolnym.

     Modlitwa do św. Jana Chrzciciela - Patrona Trzeźwości

     Święty Janie Chrzcicielu, który abstynencję praktykowałeś przez całe swoje życie, pomóż, abyśmy w naszej Ojczyźnie dożyli czasów, w których alkohol przestanie być symbolem nieszczęść, zmartwień i tragedii. Chroń nas przed grzechem upijania się. Bądź natchnieniem i pomocą dla wszystkich, którzy wyrzekają się napojów alkoholowych dla dobra swoich najbliższych i narodu.
     Patronie niepijących alkoholu, wzbudź w sercach moich rodaków pragnienie życia bez alkoholu, abyśmy poprzez ich abstynencję osiągnęli trzeźwość całego narodu. (Podano za: http://www.duszpasterstwotrzezwosci.pl)
Copyright (c) 2012 - 2022 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie