HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DZakończenie oktawy Najświętszego
Ciała i Krwi Pańskiej

23.06.2022r.


„Słodki Chlebie Anielski
Pokarmie prawdziwy,
W Najświętszym Sakramencie
Bóg i człowiek żywy” (pieśń)

     Jest już tradycją w naszej parafii, że osiem dni po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej procesja kończąca tzw. oktawę odbywa się w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha. W tym roku uroczystość tę przeżywaliśmy 23. czerwca.
     O godz. 18:30 sprawowana była Msza Święta koncelebrowana przy ołtarzu polowym przy sanktuarium, której przewodniczył ks. proboszcz Krzysztof Ordziniak. Wraz z nim przy ołtarzu stanął ks. kan. Andrzej Grabański. Ta Msza święta była dziękczynieniem za wszystkich podejmujących asystę w czasie oktawy Bożego Ciała oraz za dar sakramentu bierzmowania, który został udzielony młodzieży z naszej parafii 18 czerwca.
     Homilię do zgromadzonych na Cmentarnym Wzgórzu wygłosił ks. kan. Krzysztof. Nawiązując do obchodzonego wspomnienia narodzenia św. Jana Chrzciciela zaznaczył, że było ono cudem, ale i znakiem miłości Bożej. Podkreślił, że każde narodziny dziecka są wypełnieniem Bożej miłości. Każdy człowiek w Bożym zamiarze ma do wypełnienia w życiu niepowtarzalną misję. Pokazują nam to narodziny syna Elżbiety i Zachariasza oraz nadanie mu imienia Jan co znaczy, Bóg okazał zmiłowanie. Celebrans podkreślił, że są one wskazówką dla każdego z nas, że nasze życie nie jest przypadkiem. Ks. kan. Krzysztof zwrócił uwagę, że tegoroczne zakończenie oktawy zbiegło się ze wspomnieniem narodzin Jana Chrzciciela. Zaznaczył, że niesie nam ono pewne przesłanie. Podkreślił, że w tym roku kiedy hasłem roku duszpasterskiego są słowa „Posłani w pokoju Chrystusa” takim przesłaniem jest uświadomienie nam, że każdy z nas do spełnienia w życiu swoją misję. Kaznodzieja podkreślił, że powołaniem każdego jest świętość, a nasze zbawienie dokonuje się we wspólnocie Kościoła. „Ważną sprawą jest, aby każdy z nas był Bożym znakiem dla drugiego człowieka”- dodał. Zaznaczył, że możemy stać się świadkami Jezusa dla innych, możemy zachęcać ich do życia sakramentalnego. Kontynuując celebrans zwrócił uwagę, że narodzenie Jana Chrzciciela jest bliskie czcicielom św. Rocha. Rodzice Rocha, podobnie jak Elżbieta i Zachariasz długo nie mieli potomka. Po narodzinach Jana stawiano pytanie kim będzie to dziecię. To samo pytanie pojawiło się w momencie narodzin Rocha, który jak przypomniał kaznodzieja narodził się ze znakiem krzyża na piersiach. Mimo, że nie był kapłanem przyprowadził wielu ludzi do Boga, nakłonił do skorzystania z sakramentu pokuty. Podkreślił, że jest to dla nas wskazanie, iż mamy być dla innych znakiem wskazującym Jezusa. Kończąc ks. kanonik zachęcał, byśmy pomyśleli jakim znakiem byli dla nas ci, nad mogiłami, których dziś stajemy i jakim znakiem jestem ja dla innych.
     Po Eucharystii procesja wyruszyła do czterech ołtarzy, które usytuowane były na cmentarzu. Procesja przechodziła wśród grobów naszych przodków. To im zawdzięczmy naszą wiarę, ale także tradycje, które z tak wielką pieczołowitością pielęgnuje się w naszej wspólnocie i przekazuje kolejnym pokoleniom.Pięknie prezentowały się ołtarze, przygotowane przez przedstawicieli parafian, ale Jezus znalazł także miejsce w sercach tych, którzy tak licznie w czasie Mszy Świętej przystąpili do Stołu Pańskiego.
     Procesję zakończyło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. Przed udzieleniem błogosławieństwa ks. kan. zachęcał zebranych, by w ciszy serca powiedzieli Jezusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie pod postacią Chleba o tym wszystkim, co ich niepokoi, napawa lękiem.
     Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata odbyło się poświęcenie wianków z ziół i kwiatów. To wyraz naszej wiary i zaufania Bogu. Przyniesione zostały pierwociny pól i łąk, by Bóg nam błogosławił, by nikomu nie zabrakło chleba powszedniego, bo tego będącego pokarmem dającym życie wieczne. Warto podkreślić, że w tym roku znacznie więcej osób niż w ubiegłych latach uplotło wianki i przyniosło je, by kapłan je poświęcił. Wśród nich była liczna grupa dzieci. Możemy więc mieć nadzieję, że piękna tradycja o której już w wielu miejscach zapomniano, w naszej będzie trwała … W sanktuarium ks. kan. Krzysztof Ordziniak wręczył młodzieży, która 18 czerwca przyjęła sakrament bierzmowania pamiątki, które mają im przypominać o tym ważnym wydarzeniu.


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2022 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie