HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DZakończenie dni eucharystycznych
w naszym sanktuarium

06.06.2024r.


„Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie, na wieczne czasy niech nie ustanie!” (z pieśni)

     Jest już tradycją w mikstackiej wspólnocie parafialnej, że osiem dni po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej procesja kończąca dni eucharystyczne nazywane dawniej oktawą Bożego Ciała odbywa się w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha. W tym roku przeżywaliśmy ją 6. czerwca, a poprzedziła ją Msza św., której przewodniczył ks. kan. Krzysztof Ordziniak, współcelebransem był ks. kan. Andrzej Grabański.
     W słowie skierowanym do licznie zebranych n Cmentarnym Wzgórzu ks. Proboszcz zwrócił uwagę, że wielokrotnie stawiamy sobie pytanie: czego Bóg od nas pragnie. Wskazał,, że odpowiedź odnajdujemy w przykazaniu miłości: słuchaj Izraelu. Kaznodzieja podkreślił, że powinniśmy się wsłuchiwać w to, co Bóg chce nam powiedzieć. Celebrans zaakcentował, że Bóg jest Bogiem dialogu, dlatego zachęcał, byśmy wśród rozlicznych zajęć znaleźli czas na to, by posłuchać, co On nam chce powiedzieć. Zaznaczył, że Bóg nieustannie mówi do człowieka, bo go kocha. Kontynuując ks. Kanonik przytoczył świadectwo kobiety, która krótko po I komunii św. przestała chodzić do kościoła, w dorosłym życiu była zwolenniczką eutanazji i aborcji. Kobieta ta nieustannie poszukiwała miłości. Pewnego dnia za namową koleżanki udała się do kościoła na Mszę św. po której była adoracja. W czasie tej adoracji doświadczyła ciepła, które przeszyło jej ciało. Ten moment sprawił, że odmieniła swoje życia. Była wolontariuszką w ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych. Kobieta ta, jak zaznaczył celebrans przyznała, że przemiana w jej życiu nadal się dokonuje. W dalszej części rozważania ks. Proboszcz zaapelował do zebranych, by nawiedzali naszą farę i sanktuarium, bo są one otwarte przez cały dzień , by chociaż na chwile spotkać się z Jezusem, by w ciszy wsłuchiwać się, w to co On nam chce powiedzieć, byśmy na cichej adoracji koili nasze lęki i niepokoje, bo jak powiedział Pan Jezus: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. Kończąc kaznodzieja zachęcał, byśmy przez ten najbliższy rok do kolejnego Bożego Ciała znaleźli czas na chwilę adoracji. Zaakcentował, że Jezus na nas czeka, nic nie musimy mówić, wystarczy byśmy po prostu byli.
     W czasie tej Mszy Świętej wielu parafian skorzystało z daru, który pozostawił nam Pan, karmiąc się Jego Ciałem, pokarmem na drodze do wieczności.
     Po Eucharystii przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odmówiliśmy litanię do Najświętszego Serca Jezusowego i procesja wyruszyła do czterech ołtarzy, które usytuowane były na cmentarzu. W procesji niesione były chorągwie, feretrony, poduszki z elementami religijnymi. Tuż przed kapłanem niosącym w monstrancji Jezusa ukrytego pod postacią Chleba szły dziewczynki sypiące kwiatki. To wszystko dla Jezusa. Procesja przechodziła wśród grobów naszych przodków. To im zawdzięczmy naszą wiarę, ale także tradycje, które z tak wielką pieczołowitością pielęgnuje się w naszej wspólnocie i przekazuje kolejnym pokoleniom.
     Jedną takich tradycji jest poświęcenie wianków z kwiatów i ziół na zakończenie dni eucharystycznych, które odbyło się po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata.
     Tak wiele osób, w różnym wieku, przyniosło w tym roku wianki z kwiatów i ziół. To wyraz naszej wiary i zaufania Bogu, ale także wierności tradycji przodków. Przyniesione zostały pierwociny pól, łąk, ogrodów, by Bóg nam błogosławił, by nikomu nie zabrakło chleba powszedniego, bo możemy być pewni, że Chleba eucharystycznego, pokarmu na życie wieczne nigdy nam nie zabraknie.
     Trzeba podkreślić, że tradycja poświęcenia wianków jest niezwykle piękna i ma głęboką symbolikę.
     Warto zatroszczyć się o jej przekaz kolejnym pokoleniom. Od trzech lat wianki z kwiatów i ziół przygotowują uczestnicy spotkań w Szkole Świętego Rocha. To jedna z form troski o przekaz międzypokoleniowy. Ocalmy od zapomnienia tradycje przekazane nam przez przodków, bo kształtują one nasze poczucie tożsamości i są nośnikami wartości.
     Piękny duchowo był ten czwartkowy wieczór, piękne były poprzedzające go dni eucharystyczne z odbywająca się rano i wieczorem procesją z Najświętszym Sakramentem.

Link do krótkiego filmiku
https://drive.google.com/file/d/1HMlGf3PLFbld2NZNy4FlzKJFCzXfjOGx/view?usp=sharing


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2024 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie