HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DXI edycji Szkoły Świętego Rocha za nami…

15.08.2022r.


„ Każdy może do Rochowej Szkoły przyjść,
Jeśli tylko chce …
Byli tacy co zechcieli, mimo wakacji”


     W 2012 roku ks. kan. Krzysztof Ordziniak zaproponował dzieciom w dniach poprzedzających odpust ku czci św. Rocha cykl spotkań, które by pomogły im przygotować się do tego parafialnego święta. Spotkania te zostały nazwane Szkołą Świętego Rocha. W naszym sanktuarium odpust połączony jest z obrzędem błogosławieństwa zwierząt. To piękna tradycja przekazana nam przez przodków, dlatego ważne jest by młodzi ją poznali, zrozumieli jej sens i znaczenia.
     Tegoroczne spotkania rozpoczęły się jak zwykle 7 sierpnia o godz. 10:00.Ponieważ była to niedziela Rochowa Szkoła uczestniczyła we Mszy św. sprawowanej przez ks. kustosza w ich intencji. Uczestnicy otrzymali przypinki będące ich znakiem rozpoznawczym.
     W Szkole św. Rocha każdy dzień rozpoczynał się modlitwą, była modlitwa nowennowa z odczytywanymi prośbami i podziękowaniami wypisanymi przez dzieci. Po nowennie była możliwość uczczenia relikwii św. Rocha poprzez nałożenie na nią dłoni i wykonanie znaku krzyża. Krzyż, jak dowiedzieli się młodzi był ważny w życiu patrona, gdyż urodził się ze znamieniem krzyża na piersiach, doświadczał różnych trudnych sytuacji, o których mówimy, że są krzyżami. Po znamieniu krzyża na piersiach został rozpoznany po śmierci w więzieniu.
     Każdego dnia na spotkaniach był czas na śpiew, zabawy, pochylanie się nad postacią niebieskiego patrona i odrobinę wiedzy o dziedzictwie. Zabawy i śpiew organizowała s. Beata Czop. Dzieci naprawdę świetnie się bawiły, bo tak wielu pomysłów jak siostra Beata nie ma chyba nikt na świecie. Nowością była znana w Południowej Francji w bule. Bule zorganizował i nauczył w nią grać dzieci ks. Krzysztof.
     W kolejnych dniach spotkań ks. Krzysztof przybliżał dzieciom etapy z życia św. Rocha, akcentując wartości, które były dla niego ważne. Jednocześnie wskazywał w jaki sposób możemy je realizować dziś. Szczególna uwagę zwrócił na potrzebę troski o chorych, cierpiących, posłuszeństwo rodzicom, umiejętność przebaczania, potrzebę niesienia pomocy bliźnim.
     W Rochowej Szkole dzieci poznały atrybuty św. Rocha. Jego postać często mylona jest ze św. Jakubem, ale uczestnicy spotkań wiedzą doskonale, jak odróżnić tych dwóch świętych.
     Podczas jednego ze spotkań udaliśmy się do „Chlebowej Chaty”. Dzieciom przybliżona została postać św. Izydora Oracza, patrona rolników. Jego obraz znajduje się w naszym sanktuarium. Postać tego świętego stała się okazją do rozmowy z dziećmi o udziale w niedzielnej Eucharystii i świętowaniu niedzieli. W „Chlebowej Chacie” dowiedziały się, jak kiedyś uprawiano ziemię. Wysłuchały ciekawej opowieści o tym jaką drogę musi przejść ziarno, by na naszych stołach pojawił się chleb, zobaczyły jak robiło się kiedyś masło i ser. Każde dziecko przygotowało z ciasta bułeczkę, którą po upieczeniu zabrało do domu. Napracowali się trochę w tym dniu uczestnicy Rochowej Szkoły, ale z pewnością będą bardziej szanowali trud pracy rolnika.
     Był jeszcze wyjazd do Ośrodka Mikstat Las. Tu weszliśmy na górę, a ksiądz Krzysztof zwrócił uwagę na piękno krajobrazu. Zaznaczył, że aby móc podziwiać tak uroczy widok trzeba było włożyć trochę wysiłku. Zwrócił uwagę, że taki wysiłek trzeba nieustannie podejmować, by osiągnąć świętość. Przebywając w Ośrodku Mikstat Las zapoznaliśmy młodych z legendą „Święty Roch i raj zwierząt”. Stała się okazją do rozmowy o przyjaźni, ale i trosce o zwierzęta.
     Szósty dzień spotkania przypadł w piątek. Na cmentarzu przy alei prowadzącej do sanktuarium jest ustawionych 14 krzyży. Tu ksiądz Krzysztof poprowadził Drogę krzyżową. Krzyż pomiędzy poszczególnymi stacjami niosły dzieci.
     Święty Roch był pielgrzymem, dlatego ks. kustosz Krzysztof zaproponował pieszą pielgrzymkę do sanktuarium maryjnego w Kotłowie. Po drodze zatrzymaliśmy się przy kapliczce św. Antoniego na ulicy Kaliskiej. Tu stał kiedyś krzyż wykonany przez Pawła Brylińskiego, który stoi obecnie przy kościele Świętej Trójcy. Tu grzebano zmarłych podczas epidemii cholery. Czas naszego pielgrzymowania wypełniliśmy śpiewem i modlitwą. W Kotłowie pokłoniliśmy się Pani Kotłoowskiej oraz powiedzieliśmy sobie kilka słów o czekającej nas już niebawem uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i związanej z nią tradycją poświęcenia kwiatów i ziół. W Kotłowskim sanktuarium odszukaliśmy obrazu Izydora Oracza. Okazało się jest tam także figura św. Rocha. Z jej rozpoznaniem młodzi nie mieli żadnych problemów, bo doskonale znają atrybuty św. Rocha.
     W 2015 roku uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha zostały wpisane na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W związku z tym w czasie spotkań omówiono pojęcia: dziedzictwo, dziedzictwo materialne i niematerialne. Dzieci doskonale radziły sobie ze wskazaniem jego przejawów. Omówione zostały przemiany, jakie zachodziły w obrzędzie błogosławieństwa zwierząt. Metoda „burzy mózgów” poszukiwaliśmy sposobów włączenia się młodych w przekaz tradycji odpustowych kolejnym pokoleniom. Zastanawialiśmy się co jest moim dziedzictwem, twoim i naszym.
     Zakończenie XI edycji Szkoły Świętego Rocha odbyło się 15 sierpnia. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i zakładki do książki, oczywiście z mikstackim świętym Rochem. Mamy nadzieję, że spotkania te pozostaną w pamięci ich uczestników.
     We wszystkich spotkaniach i wyjazdach towarzyszyła nam Mysza- maskotka Szkoły.
     Dobiegła końca XI edycja spotkań w Szkole św. Rocha. Mamy nadzieję, że przybliżyła ona jej uczestnikom postać niebieskiego Patrona, rozbudziła w nich zainteresowanie tradycjami oraz uświadomiła im, że to one są dziedzicami tego co pozostawili nam nasi przodkowi. Słowo dziedzic brzmi dumnie, ale jest także wyzwaniem i zobowiązaniem.


Dni II-IV w Szkole św. Rocha

Pielgrzymka do Kotłowa

Zakończenie XI edycji Szkoły św. Rocha 2022


Copyright (c) 2012 - 2022 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie