HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DTornistry i przybory szkolne
pierwszoklasistów pobłogosławione

04.09.2022r.


„Pomóżmy dzieciom odkryć i doświadczyć
samego Boga” (św. Jan Paweł II)


     W niedzielę, 4 września we Mszy świętej o godz. 10:30 uczestniczyli m.in. pierwszoklasiści wraz ze swoimi rodzicami. Był to także dzień, w którym uczniowie klas III rozpoczęli czas przygotowania do pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy świętej.
     W czwartek, uczniowie klas I rozpoczęli nowy etap w swoim życiu, okres nauki szkolnej. Co prawda, w intencji o Boże błogosławieństwo dla uczniów i nauczycieli rozpoczynających nowy rok szkolny i katechetyczny sprawowana była Msza Święta pierwszego września, jednak dziś uczniowie klas I przybyli do kościoła z tornistrami i przyborami szkolnymi.
     Dzisiejszej Mszy św. przewodniczył ks. kan. Krzysztof, współcelebransem był ks. kan. Andrzej Grabański. W słowie skierowanym do wiernych zebranych w mikstackim wieczerniku ks. kan. Krzysztof zachęcał do poznawania i wczytywania się życiorysy świętych, gdyż pozwoli nam to dostrzec różnorodność dróg, które doprowadziły ich do świętości. Kaznodzieja podkreślił, że pośród nas chodzą święci. Są oni rodzicami, nauczycielami, kapłanami, siostrami zakonnymi, lekarzami. Są to ci, którzy wpatrzeni w Jezusa wsłuchują się w jego słowa.
     Nawiązując do słów Ewangelii (Łk 14, 25-33) kaznodzieja zwrócił uwagę, że Jezus chce nam pokazać, jak ważna jest hierarchia wartości. Przypomniał słowa św. Augustyna „Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu”. Kontynuując ks. kan. Krzysztof zwrócił uwagę, ze Jezusowi nie chodzi o to, byśmy mieli kogokolwiek w nienawiści, czy wyrzekli się wszystkiego co posiadamy, ale byśmy Jego obrali jako naszego Mistrza i Nauczyciela. Zaakcentował, że realizacja słów Jezusa w życiu i pełnienie woli Bożej daje człowiekowi poczucie szczęścia. Celebrans zachęcał do rozważenie słów usłyszanej podczas Eucharystii Ewangelii i postawienia sobie pytania o naszą hierarchię wartości.
     Po Mszy Świętej ks. kan. Krzysztof odmówił specjalną modlitwę i pobłogosławił przyniesione przez pierwszoklasistów tornistry z podręcznikami i przyborami.
     Przed pierwszoklasistami nowe obowiązki, nowe wyzwania. Życzymy im samych sukcesów w szkole. Niech zdobywanie wiedzy będzie dla nich fascynującą przygodą i pomaga im wzrastać w wierze, mądrości i miłości do Boga i ludzi.

Modlitwa na początek roku szkolnego

     Panie Jezu, proszę o Twoją pomoc na początku nowego roku szkolnego. Pozwól mi doświadczyć Twojej obecności w błogosławieństwach, które mi dajesz. Otwórz moje oczy na nowe wyzwania i możliwości, które przynosi nowy rok szkolny. Otwórz moje serce i umysł na nowych przyjaciół i nowych nauczycieli. Obdarz mnie obficie Twoim Duchem, niech On doda mi entuzjazmu w nauce i odwagi do przyjmowania nowych zadań. Pomóż mi być uważnym na moich nauczycieli i katechetów. Pozwól mi doświadczyć Twojej obecności w moich nowych przyjaciołach. Jezu, natchnij mnie, abym w tym roku dał z siebie wszystko! Amen.


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2022 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie