HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DWrześniowe spotkanie
w Szkole Świętego Rocha

17.09.2022r.


Każdy może do Rochowej Szkoły przyjść. Są tacy co przyjść chcieli, przyjdź i Ty…

     Za dziećmi z naszej parafii wrześniowe spotkanie w Szkole Świętego Rocha. Odbyło się 17 września w salce kominkowej. Rozpoczęło się modlitwą, którą poprowadził ks. Kustosz Krzysztof. Po modlitwie wróciliśmy wspomnieniami do odpustowych dni. Ksiądz kanonik Krzysztof podziękował dzieciom za zaangażowanie w uroczystości odpustowe. Chyba wszyscy parafianie przyznają, że pięknie prezentowali się uczestnicy spotkań XI edycji Szkoły Świętego Rocha niosący relikwie naszego niebieskiego Patrona. Wśród dziewcząt sypiących kwitki także nie zabrakło uczestniczek spotkań w Rochowej Szkole.
     Ksiądz kustosz przedstawił plany na przyszłość. W styczniu Szkoła św. Rocha była na pielgrzymce w Warcie, gdzie obejrzała m.in. ruchomą szopkę w klasztorze o. Bernardynów. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni wyjazdu. Więc ksiądz Krzysztof zapowiedział, że podczas tegorocznych Rochowych Szesnastek, będzie wyjazd prawdopodobnie do kościoła pw. Św. Rocha. Gdzie konkretnie – czas pokaże. Ta zapowiedź spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem dzieci. Planowane jest przygotowanie kalendarza dla uczestników spotkań, oczywiście z ich pracami. Jego powstanie możliwe będzie dzięki zaangażowaniu dzieci, ale one niejednokrotnie przekonały nas, że na nie zawsze można liczyć.
     Podczas XI edycji Szkoły Świętego Rocha jej uczestnicy byli na pieszej pielgrzymce w sanktuarium w Kotłowie. Ksiądz kustosz opowiedział dzieciom historię kotłowskiego kościoła. Wyjaśnił dzieciom, że święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny nazywane jest świętem Matki Bożej Siewnej. Stało się to okazją do zapoznania dzieci z tradycjami związanymi z tym świętem. Dzieci zostały zapoznane z legendą związaną z Matką Bożą Siewną. Jest naprawdę piękna.
     Następnie ksiądz Krzysztof oprowadził dzieci po tzw. „organistówce” i opowiedział im o planach związanych z tym budynkiem. Sali kominkowej w okresie jesienno – zimowym odbywają się spotkania Rochowej Szkoły. Powoli powstaje archiwum Szkoły św. Rocha, gdzie gromadzone są prace dzieci, ale także teksty o niej ukazujące się na stronach internetowych oraz w prasie.
     W Szkole św. Jest czas nie tylko na naukę, ale i zabawę. . Potem był czas na chwilę zabawy. W ruch poszedł bilard i piłkarzyki. Po przerwie zabawowej ksiądz Krzysztof opowiedział dzieciom o narodzinach Rocha i znaku krzyża, z którym przyszedł na świat, a Nawiązując do daty spotkania o napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku. Przypomniał także, że 17 września w liturgii wspomina się św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Stało się to okazją do tego, by pomodlić się za Siostry posługujące w naszej parafii.
     Jak zawsze dzieci mają do wykonania pewne zadania. Tym razem mają wykonać ilustrację do legendy o Matce Bożej Siewnej. Podajemy jej treść. Może kogoś zainteresuje jej treść.
„Pewnego razu, gdy święta rodzina uciekała przed Herodem, na swojej drodze spotkali chłopa siejącego pszenicę. Matka Boska pobłogosławiła mężczyznę i zapewniła go, że dziś posieje, a jutro będzie zbierał zboże. Sama Maryja oddawszy na ręce Józefa małego Jezusa, zakasała rękawy i zaczęła siać, a gdzie tylko ziarno spadło od razu kłosy wybujałe się pojawiały. Gdy skończyła, z uśmiechem przekazała chłopu dobrą nowinę, że już dziś może żąć. Święta rodzina ruszyła w dalszą drogę, a mężczyzna ze zdziwienia oczy przeciera, czy to był sen czy jawa, lecz nagle upadł na kolana i wychwalał imię Boże. Jak mu Najświętsza Panienka obiecała wziął sierp i pszenicę zaczął ciąć. Nagle pojawili się wysłannicy Heroda i pytają chłopa czy szła tędy kobieta z dzieckiem i starszym mężczyzną, on odpowiada, że szła, kiedy siał to zboże. Żołnierz zobaczywszy, że chłop już zbiera zboże zrezygnowali z dalszego pościgu, dzięki czemu święta rodzina bezpiecznie przemierzyła dalszą drogę”.
     Kolejne zadanie to niespodzianka, więc napiszemy o nim po październikowym spotkaniu. Jest jeszcze jedno zadanie. Z nim związana jest nasza prośba do rodziców i dziadków. Uczestnicy spotkań w Szkole Świętego mają przyprowadzić na kolejne spotkanie koleżanki i kolegów, którzy nigdy w takim spotkaniu nie uczestniczyli. Zachęćcie swoje dzieci, wnuki umożliwcie im udział w kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 15 października.


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2022 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie