HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DPosługa Ks. Biskupa Łukasza Buzuna w naszej parafii. Odpust ku czci Trójcy Przenajświętszej

26.05.2023r.


„Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu:
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
temu, który jest w Osobach trojaki,
w Bóstwie jednaki”(z pieśni)


     Niezwykle bogata w wydarzenia była w naszej wspólnocie parafialnej niedziela, 26 maja. W tym dniu w całym Kościele obchodzona była uroczystość Trójcy Przenajświętszej, która od wieków patronuje mikstackiej parafii. Więc przeżywaliśmy uroczystości odpustowe. Uroczystą sumę odpustowej odprawił o godz. 12:00 Ks. Bp Łukasz Buzun, który także wygłosił homilię i udzielił Sakramentu Bierzmowania 45 młodym naszym parafianom. Wraz z tym sakramentem młodzi otrzymali Dary Ducha Świętego, które mają pomagać im w mężnym wyznawaniu wiary, w dawaniu świadectwa o Chrystusie w codziennym życiu. W czasie sumy odpustowej zakończenie „ białego tygodnia” przeżywały dzieci, które w uroczystość Zesłania Ducha Świętego przystąpiły do I komunii św.
     Na początku Mszy Świętej przedstawiciele rodziców młodzieży skierowali do ks. Biskupa słowa powitania oraz prośbę o przewodniczenie uroczystej sumie odpustowej oraz o udzielenie Sakramentu Bierzmowania.
     W słowie skierowanym do zebranych w mikstackiej farze ks. Biskup zaznaczył, że Zesłanie Ducha Świętego we wieczerniku uważane jest za początek Kościoła. Podkreślił, że tajemnica Trójcy Świętej jest zasadniczą tajemnicą naszej wiary. Pochylając się nad tajemnica Trójjedynego Boga wyjaśniał relacje panują między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Zaakcentował, że Bóg jest Ojcem miłosiernym i jednocześnie podkreślił znaczenie ojca w życiu każdego człowieka Zaznaczył, że jest to rola niezwykle trudna, zwłaszcza w czasach współczesnych. Wskazał, że nie można jej właściwie wypełniać nie będąc w relacji z Bogiem.
     Drugą Osobą Boska w Trójcy Świętej jest Pan Jezus, który jak podkreślił ks. Biskup „relacją z Ojcem cały czas żył tutaj na ziemi. Mówił o sobie, że cokolwiek robi, to robi ze względu na Ojca, że tak Ojciec chce, żeby On tą drogą szedł”. Jak zaznaczył Hierarcha Pan Jezus nigdy, nawet w najtrudniejszych momentach, nie zrezygnował z realizacji drogi wyznaczonej Mu przez Ojca, dzięki temu każdy z nas może być zbawiony. Zwrócił uwagę, że Jezusa przybliża się do człowieka poprzez sakramenty święte, ale także naucza nas.
     Trzecia Osoba Boska, Duch Święty jest tym, który przychodzi do człowieka ze swoimi darami. Ksiądz Biskup skoncentrował swoją uwagę na darze umiejętności, który jest bardzo ważny w życiu człowieka, ponieważ umożliwia mu rozeznanie co jest dobre, co jest złe, co należy odrzucić. Ks. biskup Łukasz zwrócił uwagę na znaczenie właściwych, dobrych relacji w rodzinie, szkole, wśród koleżanek i kolegów. Jednocześnie, zaakcentował, że w naszym życiu są dobre relacje, ale są i takie, które wymagają zmiany, przebaczenia. Zaznaczył, że nieustannie potrzebujemy Bożego miłosierdzia, byśmy byli ludźmi pięknymi, otwartymi na wartości z nieba. Kontynuując ksiądz Biskup podkreślił, że Duch Święty jest tym, który nas niepokoi, wtedy gdy potrzebujemy nawrócenia. Hierarcha podkreślił znaczenie umiejętności panowania nad sobą, a także porządkowania swego życia. W dalszej części zwrócił uwagę na modlitwę. Zachęcał, by modlitwa stała się rytmem naszego życia już od młodości. Ksiądz Biskup zwrócił uwagę, że Duch Święty jest tym, który prowadzi nas w modlitwie, ale także naprawia nasze relacje. Kontynuując zwrócił uwagę na znaczenie przyjaźnie w życiu człowieka. Kończąc ks. Biskup powiedział: „Niech Pan też będzie naszym przyjacielem, Pan Jezus. Niech Duch Święty zaprasza nas do tego, byśmy Jezusa mieli za pierwszego i najważniejszego przyjaciele. Tego wam wszystkim życzę. Amen.
     Po wyznanie wiary i modlitwie Ks. Bpa i obecnych kapłanów o dary Ducha Świętego dla przyjmujących Sakrament Bierzmowania miało miejsce namaszczenie czoła olejem Krzyżma Świętego, któremu towarzyszą słowa formuły sakramentalnej: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.
     W procesji z darami przedstawiciele bierzmowanych przynieśli zapaloną świecę, kwiaty, chleb, wodę i wino oraz hostię.
     Podczas tej Mszy Świętej nie mogło zabraknąć podziękowań młodzieży dla Księdza Biskupa za udzielenie Sakramentu Bierzmowania. Młodzi podziękowali ks. Proboszczowi za trud przygotowania ich do przyjęcia tak ważnego dla każdego chrześcijanina sakramentu oraz złożyli życzenia z okazji 30. rocznicy święceń kapłańskich. Słowa podziękowania skierowali do Księdza Biskupa także przedstawiciele rodziców młodzieży, która otrzymała sakrament bierzmowania.
     W dniu odpustu posługujący od 19 lat w naszej parafii ks. kan. Krzysztof Ordziniak obchodził 30. rocznicę święceń kapłańskich. Większość swego kapłańskiego życia posługuje w Mikstacie. W duchu dziękczynienia podarował dla parafii sztandar dla Żywego Różańca. Został on poświęcony przez Ks. Biskupa Łukasza.
     Po poświęceniu sztandaru został wystawiony Najświętszy Sakrament i odmówiona Litania do Trójcy Przenajświętszej. Następie przy dźwiękach orkiestry parafialnej odbyła się procesja eucharystyczna. Po jej powrocie do kościoła ks. Biskup udzielił zgromadzonym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
     Księdzu Proboszczowi, sprawującemu także posługę kustosza w naszym Diecezjalnym Sanktuarium św. Rocha życzymy obfitości Bożych łask i opieki św. Rocha na kolejne lata kapłaństwa. Dziękujemy za 30 lat Twojego Kapłaństwa, za dziewiętnaście lat posługi wśród nas! Życzymy Szczęść Boże! na dalsze lata pasterskiej posługiZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2024 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie