HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre StronyŚwięto Świętej Rodziny
w naszej parafii

30.12.2018r.


     „Rodzino święta, proszę, Bądź w życiu nam przykładem, Niech za Twym idę śladem , Z rodziną całą mą” ( z pieśni)
     Już przed trzema tygodniami proboszcz mikstackiej parafii, ks. kan. Krzysztof Ordziniak skierował zaproszenie na wspólną Eucharystię do tych, którzy w mijającym roku obchodzili jubileusze 5, 10, 15 ... 60 -lecia zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego. Stało się już tradycją, że w Święto Świętej Rodziny o godz. 11:00 sprawowana jest msza święta w ich intencji. To cenna inicjatywa, gdyż tak wiele słyszy się o kryzysie małżeństwa i rodziny. Była to także okazja do spotkania pokoleń, ale i dawania świadectwa. Ołtarz otoczyli bowiem małżonkowie, którzy stosunkowo niedawno, bo pięć lat temu powiedzieli sobie wobec Pana Boga i ludzi: tak chcemy trwać w zdrowiu i chorobie, w radościach i troskach aż do śmierć, ale i ci którzy słowa te wypowiedzieli sześćdziesiąt lat temu. Zapewne takich chwil radości i trosk nie brakowało w życiu tych, którzy w niedzielę 30 grudnia w Święto Świętej Rodziny zgromadzili się w mikstackim wieczerniku na Eucharystii, by podziękować Bogu za wspólnie przeżyte lata. To piękne świadectwo wiary, ale i wierności.
     Na początku Eucharystii ks. kanonik Krzysztof podziękował małżonkom za pozytywną odpowiedź na jego zaproszenie. Podczas mszy świętej zamiast homilii został odczytany List pasterski Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka na święto Świętej Rodziny w związku z zakończeniem Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa Kaliskiego. Nasza diecezja przeżywała czas szczególnej łaski Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego. Chociaż, jak podkreśla w Liście bp ordynariusz, miał on wymiar ogólnopolski, a nawet międzynarodowy. W tym czasie do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu pielgrzymowali wierni z najodleglejszych zakątków nie tylko naszego kraju, ale i świata.
     W Liście znalazły się słowa zachęty skierowane do małżonków, by wpatrując się w Maryję i Józefa pielęgnowali miłość, którą przyrzekali sobie w dniu ślubu. Ponadto hierarcha zachęcał małżeństwa przeżywające kryzys do poszukiwania sposobów umacniania i odnawiania miłości małżeńskiej. Ksiądz biskup wyraził także pasterską troskę osoby, które żyją w związkach niesakramentalnych.
     Część Listu poświęcona została kwestii wychowania w rodzinie. Ksiądz Biskup Edward Janiak napisał m.in. „W życiu rodzinnym nie powinno nigdy zabraknąć czasu dla siebie. Jest on niezbędny, aby rodzina mogła przeżywać siebie jak wspólnotę osób. Rozmowa, rodzinna modlitwa i uczestnictwo we Mszy św., wspólne świętowanie, rodzinny posiłek i rekreacja są nieodzowne, aby między rodzicami, dziećmi, dziadkami i innymi członkami rodziny nawiązać i utrzymać serdeczne relacje. Bliskość w rodzinie to sprawa tworzenia autentycznych relacji”.
     W ostatniej części Listu biskup ordynariusz zwrócił uwagę na owoce Nadzwyczajnego Roku Jubileuszu Świętego Józefa Kaliskiego.
     Po wyznaniu wiary został odśpiewany „Hymn do Ducha Świętego”, a następnie małżonkowie odnowili złożone przed laty przyrzeczenia małżeńskie, by z Bożym błogosławieństwem dalej kroczyć wspólnie przez życie. Bo, prawdziwa miłość cierpliwa jest, nie pamięta złego... nigdy nie ustaje. Prawdziwa miłość wszystko przetrzyma, zwłaszcza, gdy u progu wspólnego życia zaprosi się do niego Jezusa, Maryję, Jezusa i Świętego Józefa. Ze Świętą Rodziną łatwiej wytrwać w miłości, wierności… do końca.
     Małżonkowie obchodzący rocznice zawarcia sakramentalnego związku otrzymali na pamiątkę książeczki „Modlitwy rodzinne” oraz obrazki przedstawiające Świętą Rodzinę.
     Rodzino z Nazaretu, broń rodzin naszej wspólnoty parafialnej i pomóż im trwać we wzajemnej miłości i szacunku, spraw by zawsze były Bogiem silne i trwały w wierze, nadziei.ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2018 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie