HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DMikstat pamięta o Ojczyźnie i tych co o
nią walczyli… Narodowe Święto Niepodległości

11.11.2022r.


(…) zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością” św. Jan Paweł II

     11 listopada obchodziliśmy 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę po lata niewoli. Z tej okazji odbyły się uroczystości o charakterze religijno- patriotycznym. Harcerze przypinali udającym się na uroczystości kotyliony w barwach narodowych.
     Jest tradycją w naszej wspólnocie parafialnej, że w Święto Niepodległości sprawowana jest w kościele farnym pw. Świętej Trójcy Msza Święta w intencji naszej Ojczyzny oraz za tych, którzy polegli w walcząc w jej obronie. Koncelebrze przewodniczył ks. kan. Krzysztof Ordziniak, współcelebransami byli: ks. kan. Andrzej Grabański, ks. kan. Grzegorz Ignor i ks. kan. Grzegorz Klapa. Przed rozpoczęciem Mszy Świętej wprowadzono do świątyni poczty sztandarowe i delegacje.
     Homilię wygłosił ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Rozpoczynając przywołał opisy atmosferę radości towarzyszącą zakończeniu I wojny światowej i odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach. W jednej z kronik zanotowano wtedy: „ Po 123 latach niewoli Polska wstała, by żyć… Wolna wśród wolnych, równa wśród równych! Niepodległa! Przyszła Polska w imię Pana”. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że jest to także dzień, w którym wspominamy tych, którzy przelali krew w walkach, które zaowocowały uzyskaniem niepodległości w 1918 roku. Kontynuując ks. kan. podkreślił, że cieszymy się wolnością, świętujemy rocznicę jej odzyskania, ale jednocześnie Narodowe Święto Niepodległości jest okazja do postawienia sobie pytania: Czy ja jestem wolnym człowiekiem? Kaznodzieja zaakcentował, że czasami łatwiej jest walczyć o wolność niż żyć jako wolny człowiek, jako wolny naród. Wskazał, że nowym zniewoleniem jest odrzucenie prawa Boga i dążenie do decydowania o tym co jest dobre a co złe. Ksiądz kanonik zachęcał do postawienia sobie w tym świątecznym dniu pytania, czy rzeczywiście kochamy naszą Ojczyznę. Przytaczając słowa Józefa Piłsudskiego „ Ten kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości” zwrócił uwagę, że jesteśmy winni wdzięczność nie tylko tym, którzy żyli i pracowali dla ojczyzny, ale przede wszystkim tym, który oddali za nią swoje życie.
     W dalszej części homilii celebrans pytał: jak my zagospodarowaliśmy tę wolność okupioną ofiarą krwi naszych przodków? Podkreślił, że Papież Jan Paweł II podczas kolejnych pielgrzymek do Ojczyzny nawoływał do mądrego zagospodarowania wolności i korzystania z niej zgodnie z przykazaniami Bożymi. Przypomniał, że Jan Paweł II wskazując na czym polega wolność podkreślał, że nie jest ona wolnością od, ale wolnością ku, wolnością do. Tak pojęta wolność, to nie tylko wolność od zniewoleń zewnętrznych, ale wszelkiego rodzaju zniewoleń wewnętrznych. Nie jest to wolność od przykazań i norm moralnych. Taka wolność jest wzajemną służbą, jest przestrzenią miłości i miłosierdzia.
     Następnie kaznodzieja przywołał słowa wypowiedziane przez św. już papieża Jana Pawła II na Błoniach w Krakowie 10 czerwca 1979 roku: „I dlatego – zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”. Kontynuując celebrans podkreślił, że miłość ojczyzny to pamięć o tych, którym zawdzięczamy naszą kulturę, tych którzy tworzyli jej dzieje, dla niej pracowali. Jednocześnie zaznaczył, że miłość Ojczyzny to troska o jej obecny i przyszły kształt. Przywołując słowa Cypriana Norwida „ Ojczyzna – to wielki, zbiorowy obowiązek”. Zaakcentował, że z odpowiedzialności za losy ojczyzny nikt nie może czuć się zwolniony. Kończąc ks. proboszcz powiedział: „ Każdy na swoim miejscu, zgodnie ze swoim powołaniem i możliwościami powinien troszczyć się o dobro, o siłę , szczególnie moralną, o sprawiedliwość w naszym ojczystym domu. Trzeba tę wolność, którą odzyskaliśmy, mądrze i odpowiedzialnie zagospodarować”.
     We Mszy Świętej w intencji Ojczyzny uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, poczty sztandarowe: szkoły podstawowej, harcerzy, strażaków i różnych organizacji oraz liczna rzesza parafian.
     Po końcowym błogosławieństwie poczty sztandarowe i delegacje ustawiły się w nawie głównej kościoła. Następnie wszyscy zebrani odśpiewali pieśń „ Boże coś Polskę”.
     Następnie poczty sztandarowe zostały wyprowadzone z kościoła i wszyscy zebrani w kościele udali się na rynek, gdzie znajduje się figura Najświętszego Serca Jezusowego. Jest to miejsce ważne dla naszej wspólnoty. To tu gromadzimy się przy okazji uroczystości religijnych i patriotycznych. Tu została wciągnięta na maszt przez harcerzy flaga narodowa. Po odśpiewaniu hymnu narodowego okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Miasta i Gminy Mikstat pan Henryk Zieliński.
     Po przemówieniu Pana Burmistrza delegacje władz, poszczególnych miejscowości, organizacji złożyli kwiaty pod pomnikiem Najświętszego Serca Jezusowego.
     Liczny udział parafian w modlitwie za naszą Ojczyznę jest z pewnością dowodem na to, że słowa Cypriana Norwida „Ojczyzna – to wielki zbiorowy obowiązek” są dla nas ważnym wyzwaniem.
     Wyprowadzenie pocztów sztandarowych z mikstackiego rynku zakończyło oficjalną część uroczystości. Potem nadszedł czas na radosne świętowanie przy rogalikach, kawie i herbacie.


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2022 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie