HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DŚwięto patronalne strażaków w naszej parafii

04.05.2024r.


Męczenniku, Święty Florianie, od wieków czczony na polskiej ziemi, bądź i dziś naszym patronem, orędownikiem i obrońcą przed Bogiem (modlitwa)

     4 maja Kościół katolicki wspomina Świętego Floriana męczennika. W tym dniu przypada także Międzynarodowy Dzień Strażaka. Florian jest patronem od pożaru, powodzi i sztormów, patronem straży pożarnej. Jest patronem osób zawodowo związanych z ogniem i wodą, a więc strażaków, hutników, piekarzy, garncarzy, kominiarzy, piwowarów, bednarzy, kowali. Święty Florian jest nie tylko patronem od pożaru, ale strzeże również przed klęską nieurodzaju, burzą, piorunami, powodzią, suszą i sztormem.
     W wielu miejscach w naszym kraju dostrzec można charakterystyczną sylwetkę św. Floriana. Spotykamy ją do dnia dzisiejszego na budynkach mieszkalnych, w kościołach, przydrożnych kapliczkach, przy strażnicach ochotniczej i państwowej straży pożarnej. Jego postać zobaczyć przy strażnicy OSP w Mikstacie oraz na fasadzie kościoła św. Trójcy w tym niewielkim miasteczku. Tu w święto swego Patrona przybyli w sobotni ranek 4 maja druhowie strażacy OSP z Mikstatu i Komorowa. W ich intencji ks. proboszcz Krzysztof Ordziniak sprawował mszę święta o błogosławieństwo i opiekę w ich pięknej, ale jakże często niebezpiecznej posłudze. W słowie skierowanym do zebranych w kościele ks. kan. Krzysztof Ordziniak podkreślił, że gaszenie pożarów zewnętrznych związane jest z niezwykłą odwagą, być osobą zdecydowaną, by spieszyć z pomocą innym często z narażeniem swojego życia. Podkreślił, że wszyscy jesteś powołani do gaszenia pożarów wewnętrznych, czyli namiętności, które sprawiają, że pojawiają się negatywne emocje. Kaznodzieja zachęcał, byśmy prosili św. Floriana, by pomagał nam rozsądnie patrzeć na rzeczywistość. Tego rozsądku i rozwagi wymaga posługa strażaków, którzy są obecni zawsze tam, gdzie trzeba nieść pomoc ludziom, zadbać o ich bezpieczeństwo, mienie. Ks. Kanonik podkreślił, że strażacy cieszą się wśród zawodów mundurowych największym zaufaniem. Zaznaczył, że u św. Floriana podkreśla się męstwo i hart ducha. Był człowiekiem, który służył prawdzie, nie ulegał presji innych, ale kierował się właściwie ukształtowanym sumieniem. Tego nieustannego kształtowania sumienia potrzebujemy wszyscy. Następnie ks. Kanonik skierował słowa podziękowania do druhów strażaków za ich posługę bo jak podkreślił widoczni są na prawie wszystkich uroczystościach . To oni zabezpieczają trasę Plenerowej Drogi Krzyżowej, kierują ruchem w czasie procesji Bożego Ciała. To oni podejmują całonocna straż przy Grobie Pańskim. Ich wielkie zaangażowanie widoczne jest w czasie uroczystości odpustowych: kierują ruchem, zabezpieczają trasę w czasie obrzędu błogosławieństwa zwierząt. W tym roku OSP w Mikstacie obchodzi 95 lat istnienia i w związku z tym druhowie strażacy wyszli w inicjatywą przygotowania ołtarza na procesje Bożego Ciała. Na druhów Strażaków można zawsze liczyć podkreślił kaznodzieja. Zakończył rozważanie słowami modlitwy za strażaków przez wstawiennictwo św. Floriana.
     Dzielni i odważni, zawsze gotowi nieść pomoc, potrzebują także wsparcia i pomocy z nieba. Może warto zatrzymać się na chwilę refleksji nad słowami modlitwy strażaka. Tak wiele nam ona mówi o strażackiej posłudze...

Modlitwa strażaków do św. Floriana

     Panie Jezu Chryste, to Ty powiedziałeś miłuj bliźniego swego. Te słowa do głębi poruszyły serce świętego Floriana, żołnierza rzymskiego zamęczonego za wiarę, patrona strażaków, który niósł pomoc bliźniemu. Przez naszego Patrona usłysz Jezu nasze modlitwy.
     Daj sprawność ciała i przytomność umysłu, abyśmy o każdej porze dnia i nocy biegli ludziom na pomoc.
     Spraw, aby nasze uszy słyszały krzyk zagrożonych, a oczy widziały człowieka w potrzebie.
     Wychowani w wierze naszych ojców wołamy: od powietrza, ognia i wojny zachowaj nas Panie, od powodzi, wypadków drogowych i innych klęsk wybaw nas Panie. Przez wstawiennictwo naszego patrona św. Floriana, prosimy wysłuchaj nas Panie. Amen.ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2024 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie