HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DUczciliśmy św. Agatę

06.02.2022r.


„O święta Agato, dziewico i męczennico,
módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej”
( z modlitwy)


     W naszej parafii od stuleci czczona jest św. Agata. Jej obraz znajduje się w ołtarzu bocznym. Liturgiczne wspomnienie św. Agaty dziewicy i męczennicy obchodzone jest 5 lutego. Uroczystości odpustowe ku jej czci przeżywane są w najbliższą niedzielę po tym wspomnieniu. Jest już tradycją w naszej wspólnocie, że sumę sprawują kapłani seniorzy z Domu Księży Emerytów z Ostrowa Wielkopolskiego. Uroczystej sumie przewodniczył Dyrektor tego domu ks. Leszek Wojtasik. Wraz z nim przy ołtarzu stanęli ks. kan. Kazimierz Klósak, ks. kan. Jerzy Rychlewski ks. kan. Krzysztof Tomaszewski – kapłani z Domu Księży Emerytów, ks. kan. Andrzej Grabański senior na co dzień posługujący w naszej parafii i ks. proboszcz Krzysztof Ordziniak. Na początku słowa powitania do przybyłych kapłanów skierował ks. proboszcz.
     Rozpoczynając homilię celebrans zaznaczył, że przyszliśmy na Eucharystię, by podziękować Panu Bogu za dobro, którego doświadczyliśmy w mijających dniach, ale przynosimy i to co trudne w życiu osobistym, rodzinnym i wspólnotowym. Spotkanie to jest okazją, by prosić Boga o błogosławieństwo na to, co przed nami. Kaznodzieja zwrócił uwagę na słowa, które pojawiały się na slajdzie przed mszą św. „ Oto ja, poślij mnie”. Zaakcentował, że tymi słowami kończyło się I czytanie, zaś w drugim usłyszeliśmy, że w tym posłaniu powinniśmy być świadkami Zmartwychwstałego Pana. Podkreślił, że jesteśmy w kościele być zaświadczyć, że w naszym życiu jest obecny Bóg.
     Ksiądz Leszek podkreślił, że staje dziś przed nami świadek wiary, św. Agata, która wyznawała Boga nie tylko słowami, ale czynami. W dalszej części homilii kaznodzieja przywołał najważniejsze wydarzenia z jej życia, podkreślając, że przyszła na świat w bogatej rodzinie, była piękną dziewczyną, o której patrząc po ludzku można powiedzieć, że wszystko miała. Zaznaczył, że w pewnym momencie swego życia odkrywa Jezusa Chrystusa i przyjmuje chrzest. Zwrócił uwagę, że św. Agata może być patronką dla młodych, ale także dla każdego z nas. Złożyła ślub wierności Jezusowi i w chwili, gdy o jej rękę zabiegał prefekt Katanii odmawia mu. Wykorzystując swoją pozycję prefekt doprowadza do tego, że Agata staje przed sądem. Jak zaznaczył kaznodzieja zapytano Agatę, czy nie wstydzi się swojej wiary, ta odpowiedziała stanowczo: nie, zaznaczając jednocześnie, że pokora i służba chrześcijańska jest dla niej źródłem szczęścia, a nakazy i zakazy wynikające z wiary nie zniewalają człowieka. Kaznodzieja zachęcał zebranych, by w środowiskach swego życia świadczyli o tym, że wiara podpowiada jak żyć, byśmy nie tylko my byli szczęśliwi, ale także ludzie, których Pan Bóg stawia na drogach naszego życia. Celebrans zwrócił uwagę, na okrutne tortury jakim została poddana Agata. Podkreślił, że miała tyle okazji, by wyrzec się Chrystusa, ale ona pozostała mu wierna. Zaznaczył, że krótko przed śmiercią została uzdrowiona przez św. Piotr, który otworzył także bramy więzienia. Wielu chrześcijan ucieka, Agata pozostała w celi więziennej. Umarła w 251 roku w opinii świętości. Kaznodzieja zaznaczył, że kiedy rok później wybucha Etna mieszkańcy właśnie ją przyzywają na pomoc i zostają uratowani. Kontynuując celebrans podkreślił, że św. Agata uczy nas trwania w wierze, ale także umacniania w niej innych. Zaakcentował, że w momentach kryzysu wiary powinniśmy prosić Pana Boga, by umocnił nasza wiarę .Celebrans zachęcał, byśmy nie poprzestawali na słowach, ale podjęli działania umacniające naszą wiarę, byśmy trwali przy Bogu, tak jak św. Agata i wielu świętych. Zaznaczając, że źródłem siły jest modlitwa ks. Leszek przywołał przykład oddziaływania św. Jana Pawła II, który był świadkiem wiary. Ta postawa doprowadziła go do świętości. Zwrócił uwagę, że ważne jest byśmy także w trudnych chwilach zaufali Panu Bogu, bo my widzimy tylko to co jest obecnie, a Pan Bóg widzi całe nasze życie i chce byśmy osiągnęli niebo. „ Celem naszego życia jest wieczność, ale wieczność w niebie” kontynuował celebrans.
     Kończąc kaznodzieja przywołał słowa L. Zenetti: „Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej. Ci, co żyją miłością, widzą głębiej. Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle” i życzył zebranym, by zarówno w chwilach pięknych jak i trudnych patrzyli na te doświadczenia oczami wiary, gdyż wtedy będziemy wypełniali wolę Bożą i będziemy ludźmi szczęśliwymi.
     Wiele ważnych słów usłyszeliśmy podczas tej odpustowej homilii zachęcających nas do wierności Bogu, ale także troski swoją wiarę i wiarę tych, których Pan Bóg stawia na ścieżkach naszego życia.
     W procesji z darami młodzież przygotowująca się do przyjęcia bierzmowania przyniosła: zapaloną świecę, chleb, modlitewnik do św. Agaty, wodę i wino, hostie.
     Podczas Eucharystii wybrzmiało uroczyste Te Deum, bo jak nie wychwalać Pana Boga i nie dziękować za dar tak wielkiej patronki.
     Po mszy św. zgodnie z tradycją pobłogosławiony został chleb przyniesiony przez wiernych. Ma on chronić przed pożarami, podróżujących i kierowców przed nieszczęśliwymi wypadkami, podane zwierzętom mają chronić je przed chorobami. Kawałek chleba pobłogosławiony w dzień odpustu Świętej Agaty zabierany przez tych, którzy wyjeżdżają na dłużej ma ułatwić rozłąkę.
     Kult św. Agaty w naszej wspólnocie związany jest z pożarami, które kiedyś niszczyły nasze miasto. Przekazywany z pokolenia na pokolenie dotrwał do czasów współczesnych.

Link do homilii ks. Leszka Wojtasika
https://drive.google.com/file/d/1kT7AwjhvDisITzBCL7gp6UCf4ysJqxdJ/view?usp=sharing

Modlitwa przez wstawiennictwo świętej Agaty

Przez zasługi świętej Agaty, naszej patronki, błagamy Cię Boże, umacniaj nas, abyśmy nie zrażali się nigdy trudnościami i bólem, lecz by nasza miłość hartowana w cierpieniu jak w ogniu rozgrzewała serca innych i wiodła nas do Ciebie. Amen.ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2022 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie