HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DŚwięta Agata uczczona

05.02.2023r.


„Święta Agato, patronko nasza,
Módl się za nami”


     Od stuleci w naszej społeczności parafialnej czczona jest św. Agata nazywana czasami świętą od chleba, wody i soli. Dlaczego właśnie tak? Bo dawniej w wielu parafiach w jej liturgiczne wspomnienie błogosławiło się chleb, sól i wodę. Chociaż w wielu miejscach zwyczaj ten zanikł to w naszej wspólnocie zachował się. Wiele osób słyszało o odbywającym się w naszej parafii odpuście ku czci św. Rocha z obrzędem błogosławieństwa zwierząt, ale oprócz niego przeżywamy odpust ku czci Świętej Trójcy, bo pod takim wezwaniem jest fara oraz właśnie odpust ku czci św. Agaty czczonej w ołtarzu bocznym. Czcili św. Agatę nasi przodkowie i ten kult patronki przed pożarami przekazali kolejnym pokoleniom. Zapewne znane jest wielu przysłowie „ Chleb i sól św. Agaty chronią przed ogniem chaty”. Właśnie kult św. Agaty sięga w mikstackiej parafii czasów, kiedy drewniana zabudowa sprawiała, że pożary często niszczyły domostwa i dobytek ludzki.
     Zgodnie z tradycją w niedzielę 5 lutego odbyły się uroczystości ku czci św. Agaty. Stało się już tradycją, że sumę odpustową ku czci św. Agaty sprawują kapłani z Domu Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. Uroczystej koncelebrze przewodniczył w tym roku ks. kanonik Jerzy Rychlewski, który w tym dniu podczas wszystkich mszy świętych głosił homilie. Tak wielu kapłanów współcelebrujących sumę ku czci św. Agaty nie było dotychczas w naszej świątyni.
     Na początku homilii ks. kan. Jerzy Rychlewski zaznaczył, że przybywamy na tę Eucharystię, by spotkać się z Bogiem i drugim człowiekiem. Kaznodzieja podkreślił, że to spotkanie jest okazją, by powiedzieć Bogu proste, ale jakże ważne słowa dziękuję, przepraszam, proszę. Jak podkreślił ks. kan. zgromadziła nas w ten niedzielny dzień także św. Agata – młodziutka dziewica, męczennica za wiarę. Zaznaczył, że także dziś w wielu zakątkach świata, także w naszym kraju ludzie są prześladowani za wiarę.
     Celebrans wskazał, że święci są dla nas wspaniałymi wzorami, ale tym najwspanialszym jest Chrystus. Zachęcał, byśmy w różnych okolicznościach życia kiedy nie wiemy co mamy zrobić, w cichości serca pytali Boga o sposób rozwiązania danej sytuacji.
     W dalszej części homilii ks. kan. zwrócił uwagę na rolę świętych, akcentując, że wielu z nich spotykamy na drogach naszego życia. Celebrans dzieląc się ze zgromadzonymi w mikstackie świątyni świadectwem spotkania z bł. kard. Stefanem Wyszyńskim podkreślił, że odznaczał się niezwykłą skromnością i otwartością na drugiego człowieka. Kontynuując kaznodzieja pytał: Czy naśladujemy świętych? - dodał, że tak wielu ludzi we współczesnym świecie jest zagubionych, dlatego powinniśmy być dla nich świadkami Chrystusa. Celebrans podzielił się świadectwem ze swego życia, kiedy doświadczył głodu Boga. W czasach seminarium odbywał służbę wojskową i przez pół roku nie miał możliwości korzystania z sakramentu pokuty ani uczestniczenia w Eucharystii. Ks. kan. Jerzy zachęcał byśmy korzystali z możliwości przyjmowania Jezusa w Komunii św. i udziału we Mszy św., ale także spełniali dobre uczynki stając się świadkami Jezusa Chrystusa w swoich środowiskach. Kończąc homilię kaznodzieja podkreślił, że życie szybko przemija, a kiedy się zakończy nie będziemy już mieli szansy, by nadrobić utracone okazje do czynienia dobra i świadczenia o Jezusie Chrystusie.
     Po zakończonej Eucharystii główny celebrans wraz z ks. Leszkiem Wojtasikiem, ks. proboszczem udali się do ołtarza św. Agaty. Tu została odmówiona litania ku czci św. Agaty, modlitwa błogosławieństwa chleba i wody. Następnie ks. kan. pobłogosławił chleb i wodę. Wiele osób zabrało ze sobą pobłogosławiony kawałek chleba. Ma on chronić domy przed pożarami, zapewnić dostatek, ale także zabierany przez udających się w daleką podróż ma pomagać w przeżywaniu rozłąki z bliskimi.
     Trochę żal, że zanika wiele pięknych zwyczajów, także błogosławieństwo chleba, soli i wody we wspomnienie św. Agaty. W naszej parafii jest nadal kultywowany i trzeba mieć nadzieję, że zechcą go kontynuować także kolejne pokolenia. Uroczystość uświetnił chór prowadzony przez s. Beatę Czop.ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2021 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie