HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DPożegnanie ks. wikariusza Krzysztofa

14.07.2018r.


     Są takie chwile w życiu, gdy warto poprzez wspólnotę modlitwy wyrazić swoje dziękczynienie Panu Bogu i ludziom. Takie chwile przeżywaliśmy niedawno w naszej parafii. W uroczystość Apostołów Piotra i Pawła wierni spotkali się na wieczornej Eucharystii, by podziękować za dwa lat posługi wśród nas księdzu wikariuszowi Krzysztofowi Lipińskiemu. Początek lipca to w naszej diecezji czas zmian miejsc posługi dla wielu kapłanów. Na mocy dekretu Ks. Biskupa także posługujący w naszej wspólnocie ks. wikariusz Krzysztof został zwolniony z tej funkcji i mianowany kapelanem Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp.
     Przy ołtarzu w tym dniu stanęli ks. kan. Krzysztof Ordziniak, ks. kan. Grzegorz Klapa i ks. Krzysztof Lipiński. Słowo do zebranych wiernych skierował ks. kan. Grzegorz Klapa. Zwrócił w nim uwagę na rolę i znaczenie posługi św. Apostołów Piotra i Pawła w kościele. Nawiązując do nowego, niezwykle ważnego i odpowiedzialnego wyzwania jakie stawia przed ks. wikariuszem Krzysztofem Pan Bóg kaznodzieja podzielił się swoim doświadczeniem posługi w jednym z poznańskich szpitali.
     Po Eucharystii przy wystawionym Najświętszym Sakramencie została odmówiona Litania do Najświętszego Serca Jezusowego.
     Potem nadszedł czas na słowa podziękowania, ale i życzenia owocnej dalszej posługi. Skierowali je do ks. wikariusza Krzysztofa m.in. przedstawiciele Liturgicznej Służby Ołtarza, Rady Ekonomicznej, Zespołu Charytatywnego, czcicieli Bożego Miłosierdzia, Wspólnoty Małżeństw, Wspólnoty Dorosłych, a także Zespołu Muzycznego. Podczas Eucharystii śpiewał Zespół Muzyczny, który prowadził właśnie ks. wikariusz Krzysztof.
     Dziękując za dwa lata posługi wśród nas zapewniamy o naszej modlitwie i życzymy ks. Krzysztofowi szczęść Boże, na nowe wyzwania i realizację planu Bożego względem Niego!.
ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2018 Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie