HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DStanęliśmy pod Krzyżem …

14.09.2022r.


„Oto znak zwycięstwa błyszczy,
Krzyż się wznosi ponad światem;
Na nim Jezus wisiał w męce,
Aby zbawić grzesznych ludzi” ( z hymnu)


     14 września w Kościele obchodzone było święto Podwyższenia Krzyża. W tym dniu w mikstackiej parafii odbyły cztery spotkania modlitewne przy krzyżach. Przewodniczył im ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Ten dzień z inicjatywy Rady Konferencji Episkopatów Europy i został ogłoszony dniem modlitwy o pokój w Ukrainie. Odbywał się pod hasłem „Na kolanach przed Eucharystią wołając o pokój”. Pamiętaliśmy o tej intencji podczas wszystkimi czterech spotkań pod mikstackimi krzyżami, a przewodniczący modlitwie ks. proboszcz przypominał jak ważny jest pokój w naszych sercach i rodzinach. Każde spotkanie rozpoczynało się oddaniem pokłonu Krzyżowi, następnie ks. kan. Krzysztof odczytywał fragment nauczania św. Jana Pawła II o krzyżu. Odmawialiśmy litanię do Krzyża Świętego. Przy każdym krzyżu śpiewane były pieśni „W krzyżu cierpienie…” i „ Matko Najświętsza do serca Twego”.
     Pierwsze spotkanie odbyło się o godz. 9:00 przy krzyżu Pawła Brylińskiego. Przewodniczący modlitwie podkreślił, że gromadzimy się w tym dniu pod krzyżami znajdującymi się w różnych miejscach, by dać świadectwo o swej wierze, ale także pochylić się nad tajemnicą krzyża. Podkreślił jednocześnie, że wiele osób oddala się od krzyża i zachęcał, byśmy przybliżali się do niego i przyjmowali go bez narzekania i buntu. Wybrzmiały tu słowa modlitwy: „Niech się dzieje, niech się spełnia, niech będzie pochwalona i na wieki uwielbiona ponad wszystko najsprawiedliwsza, najukochańsza wola Boża we wszystkim! Amen”. Ks. kanonik nawiązując do stuły z bł. ks. Jerzym Popiełuszko przypomniał, że zachęcał on, by na Msze św. sprawowane w intencji ojczyzny przynosić krzyże. Na tych Mszach św. – jak podkreślił ks. proboszcz - śpiewana była pieśń „ Nie zdejmę krzyża”, a dziś wiele osób odrzuca, wyśmiewa krzyż. Kończąc pierwsze, jak i kolejne spotkania przy mikstackich krzyżach ksiądz proboszcz udzielał zebranym błogosławieństwa.
     Drugie spotkanie odbyło się przy krzyżu u zbiegu ulic Grabowskiej i Rolnej o godz. 12:00 kiedy z wieży mikstackiej rozległo się bicie dzwonów wzywające do modlitwy „Anioł Pański”. Przy tym krzyżu modliliśmy się za zmarłych, zwłaszcza tych, którzy przyczynili się, że stanął on w tym miejscu, ale także za tych, którzy o niego przez lata dbali. Ksiądz kanonik przypomniał, że krzyż od ponad tysiąca lat wpisuje się w historię polskiej ziemi.
     O godz. 15:00 stanęliśmy pod krzyżem na ulicy Wrocławskiej. Tu odmówiona została koronka do miłosierdzia Bożego, w której polecaliśmy wszystkich zmarłych, za poległych w obronie naszej Ojczyzny, a także za tych którzy zginęli w Ukrainie.
     Czwarte spotkanie modlitewne poprzedziło wieczorną Mszę św. i odbyło się przy krzyżu misyjnym przy kościele pw. Świętej Trójcy. Po oddaniu pokłonu krzyżowi ksiądz kanonik przypomniał daty misji, które przeżywane były w naszej parafii. Podkreślił, że krzyż jest naszym godłem, jest znakiem zwycięstwa. Następnie odmówiona została litania do krzyża świętego i uczestnicy modlitewnego spotkania udali się procesjonalnie do kościoła.
     Naszym spotkaniom pod mikstackimi krzyżami towarzyszył warkot przejeżdżających samochodów, czasami zdziwionych spojrzeń. Być może skłoniły niektórych do postawienia sobie pytania, dlaczego ci ludzie modlą się przy krzyżach? Dla nas były one okazją do dania świadectwa o naszej wierze i umiłowaniu krzyża, bo wiemy, że „ Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie. W boleści sercu zadanej”.


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2022 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie