HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DPielgrzymi Pieszej Poznańskiej
Pielgrzymki w naszej parafii

10.07.2018r.


„Do Częstochowy przez znój i trud,
Przez skwarne słońce i przez chłód.
Do Częstochowy wiedzie nasz szlak,
By Ci Maryjo powiedzieć "Tak"( z pieśni)


     Ukochali Polacy Maryję i od pokoleń w lipcowe i sierpniowe dni z różnych zakątków naszego kraju wyruszają piesze pielgrzymki na Jasną Górę. Wśród nich także Poznańska Piesza Pielgrzymka. Odbywa się ona już osiemdziesiąty czwarty raz i przebiega pod hasłem „Poznań. Chrystus i my”. Trasa pielgrzymki wiedzie przez pola, łąki lasy. Pątnicy przechodzą przez większe i mniejsze miasta, wioski. Pielgrzymi szlak wielu grup Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki wiedzie przez naszą mikstacką parafię. Przyzwyczailiśmy się już do obecności pątników w dniu 10 lipca. Od wielu lat na stadionie przygotowywany jest posiłek dla kilku grup.
     Od wielu lat pielgrzymi grupy 8 i 9 pozostają w naszej parafii nieco dłużej. Zatrzymują się na nocleg- grupa 8 w Mikstacie, a grupa 9 w Komorowie.
     Zanim jednak pątnicy dotarli do naszej parafii przemierzyli wiele kilometrów modląc się w piątym już dniu pielgrzymowania o jedność chrześcijan. W tym dniu przeżywali także w Sanktuarium Matki Bożej Kotłowskiej Mszę Świętą, której przewodniczył ks. bp Damian Bryl. Wiele ważnych słów padło w homilii wygłoszonej do pątników. Ks. biskup zwrócił uwagę, że tegoroczna pielgrzymka odbywa się w roku jubileuszu 100- lecie odzyskanie niepodległości , a także w roku 1050 – lecie biskupstwa poznańskiego. Hierarcha podkreślił, że jubileusz powinien być czasem poznawania i powrotu do kart historii. Zwrócił uwagę na potrzebę dostrzeżenia tego, co w tej historii było piękne, dobre, ale i tego co trudne i bolesne. Taką bolesną kartą archidiecezji poznańskiej jest m.in. podział jaki dokonał się przed prawie pięćdziesięciu laty w parafii Kotłowskiej. Stąd podczas Eucharystii modlono się właśnie o jedność. Kontynuując rozważanie ks. biskup wyjaśnił istotę i znaczenie świętości Kościoła. Zwrócił uwagę na potrzebę przebaczenia, gdyż często ranimy się. Świadome przebaczenie jest natomiast warunkiem tego, by móc pójść dalej, by podejmować wspólnie nowe zadania. Ksiądz biskup Damian zaakcentował, że Kotłów jest miejscem wzywającym do przebaczenia.
     Wiele grup przeszło w ten lipcowy deszczowy dzień przez mikstacką parafię. Jak wspomniano, grupa 8 od lat przyjmowana jest na nocleg przez mieszkańców Mikstatu. Pątnicy z grupy 8 spotkali się o godz. 19:00 w kościele farnym pw. Świętej Trójcy na adoracji Najświętszego Sakramentu. Prowadzący je kapłan w słowach rozważania zwrócił uwagę na cztery etapy rozwoju wiary Piotra. Zachęcał jednocześnie zebranych w świątyni, by odpowiedzieli sobie na pytanie na jakim etapie jest ich wiara. Podczas adoracji była okazja do sakramentu pokuty i pojednania. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem zakończyło modlitewną część spotkania.
     Z kolei grupa 9 nocowała w Komorowie. Od pięciu lat po drodze nawiedzają Diecezjalne Sanktuarium Świętego Rocha. Tu zostali powitani przez kustosza miejsca ks. kan. Krzysztofa Ordziniaka, który przybliżył im postać św. Rocha, akcentując rolę i znaczenie krzyża w Jego życiu. Podkreślił, że został on wymodlony rodziców przez wstawiennictwo Matki Bożej. Ks. kustosz zachęcał pątników, by „zaprzyjaźnili się” z tym Świętym, gdyż jest on patronem pielgrzymów. Wymowne było to spotkanie pielgrzymów ze Świętym Rochem. Przecież On też był pielgrzymem, więc doskonale rozumie ich ból, cierpienie, zmęczenie, ale jednocześnie może być dla nich wzorem wzajemnej służby, pomocy, głoszenie miłości Boga do człowieka właśnie na pielgrzymim szlaku.
     Następnie przy wystawionym Najświętszym Sakramencie pielgrzymi odśpiewali Koronkę do Miłosierdzia Bożego i wyruszyli w dalszą drogę, na nocleg do Komorowa, by tam nieco odpocząć. Rano obie grupy wyruszyły na kolejny etap wędrówki… Taki jest pielgrzymi los. Jasna Góra coraz bliżej i już za pięć dni pątnicy staną przed tronem Matki i Królowej, by złożyć u Jej stóp swoje radości i troski, prośby i podziękowania.


https://drive.google.com/file/d/1k4DOCNKgrN8N4xJ7MsBoDrqbVqg5C-_n/view?usp=sharing
fragment adoracji Najświętszego SakramentuZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2018 Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie