HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DOdpust ku czci Trójcy Przenajświętszej
w naszej parafii

27.05.2018r.


Ojcu, Synowi i Duchowi prawdy,
Który miłości darem jest i dawcą
Chwała niech będzie, cześć i uwielbienie
Teraz i zawsze. Amen.


     27-ego maja przeżywaliśmy w Kościele uroczystość Trójcy Przenajświętszej. To ważny dzień dla naszej wspólnoty parafialnej, gdyż to właśnie ona od stuleci patronuje kolejnym kościołom farnym. Był to więc dla nas dzień odpustu parafialnego. Przeżywaliśmy go w okresie przygotowań do obchodów 100-lecia konsekracji naszej fary.
     Czas świętowania rozpoczęliśmy uroczystymi nieszporami w sobotni wieczór.
     Suma odpustowa odprawiona została w niedzielę o godz. 11:00. Sprawował ją i homilię wygłosił ks. kan. Paweł Kubiak, kustosz sanktuarium Matki Bożej w Tursku.
     Ks. proboszcz Krzysztof Ordziniak i ks. kan. Zbigniew Mielcarek posługiwali wiernym w sakramencie pokuty i pojednania.
     Rozpoczynając homilię ks. kan. Paweł Kubiak przywołał słowa z Ewangelii: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Przypomniał, że po zakończeniu okresu Bożego Narodzenia przeżywaliśmy niedzielę chrztu Jezusa w Jordanie. Obraz tego wydarzenia przypomina nam i uświadamia- jak podkreślił – tajemnicę Trójcy Świętej. Gdy Jezus przyjmował chrzest Janowy odezwał się głos z nieba „ to jest mój Syn umiłowany”. Nad wodami unosiła się gołębica. Celebrans nawiązał do znajdującego się w ołtarzu głównym mikstackiej fary płaskorzeźby Trójcy Świętej, gdzie widzimy Boga Ojca i Syna Bożego oraz Ducha Świętego pod postacią gołębicy. Kaznodzieja zastrzegł, ze nie będzie w homilii podejmował kwestii jedności tych Osób, ale zgodnie z tym co przypomniała liturgia słowa na potędze Ich działania. Ks. kan. Paweł podkreślił, że Bóg stworzył niebo i ziemię, bo jest wszechmogący, ale jest także miłością i tę miłość chciał wlać na tych, których stworzył na swój obraz i podobieństwo. Zwrócił uwagę, że Bóg nigdy nie opuścił narodu wybranego i zachęcał do lektury księgi Starego Testamentu. Zwiastują one i opowiadają między innymi o tym jak Bóg otoczył opieką lud wybrany. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że Jezus uczy nas mówić do Boga Ojcze. Nasze usynowienie rozpoczęło się wraz z przyjęciem Chrztu Świętego, podczas którego spłynęła na nas łaska oczyszczenia z grzechu pierworodnego, staliśmy się dziećmi Bożymi. Kontynuując celebrans podkreślił, że Eucharystia jest pokarmem zapewniającym zbawienia. Akcentując kwestię powołania do głoszenia ks. kan. Paweł podkreślił znaczenia sakramentu bierzmowania, podczas którego, zostaliśmy obdarowani darami rady, rozumu, męstwa, mądrości, pobożności, bojaźni Bożej , umiejętności. Nawiązując do słów Ewangelii odpowiedział na pytanie: jakie jest nasze zadanie? Idźcie i nauczajcie wszystkie narodu, uczcie je zachowywać co wam przykazałem. W dalszej części homilii usłyszeliśmy słowa zapewnienia, że Bóg chce szczęścia każdego człowieka, chce naszej radości, ale jak podkreślił pokazał nam w Jezusie Chrystusie Synu Bożym, że nie tylko one są owocem zbawienia. Przypomniał, zebranym, że zbawienia przyszło przez krzyż i zachęcał byśmy zapytali siebie, czy potrafimy być wierni Bogu w cierpieniu, czy potrafimy, umiemy dźwigać swój krzyż. Kontynuując rozważanie ks. kan. Paweł zwrócił uwagę, że życie nie polega wyłącznie na braniu, ale także na miłości i trosce o drugiego człowieka. Słowa podziękowania za tajemnicę Trójcy Świętej, ale także za wielka troskę o każdego człowieka, bo jak podkreślił kaznodzieja Bóg Ojciec nie skąpi nam swoich darów popłynęły ku niebu. Celebrans zachęcał do starannego wykonywania znaku krzyża, gdyż w ten sposób czcimy Trójcę Świętą. Podkreślił konieczność wzrastania w pobożności. Kończąc homilię ks. kan. Paweł Kubiak powiedział: „ Jako dzieci Boże wielbimy Tego, który nas stworzył, zbawił i Tego, który nas uświęca, uświęca w prawdzie, miłości, wolności. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Bogu, który jest, który był i który przychodzi. Amen”. Ks. Kan. Paweł ubogacił zebranych w mikstackiej farze wiernych swoim słowem. Zwrócił naszą uwagę na potędze działania Trójcy Świętej w naszym życia. Nie zawsze o tym pamiętamy. Podczas sumy odpustowej zakończenie „ Białego Tygodnia” przeżywały dzieci, które w uroczystość Zesłania Ducha Świętego po raz pierwszy w sposób pełny uczestniczyły we Mszy Świętej. Przed wystawieniem Najświętszego Sakramentu odmówiona została modlitwa rodziców za dzieci do Trójcy Świętej. Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem wybrzmiały słowa Litanii do Trójcy Przenajświętszej. Następnie odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem wokoło kościoła. Zakończyło ją błogosławieństwo, po którym polecaliśmy Trójcy Świętej naszą Ojczyznę śpiewając „ Boże coś Polskę…”

Link do homilii ks. kan. Pawła Kubiaka

https://drive.google.com/file/d/1zxLJDNH55naVynKZF3vCW4vRBuunkDiQ/view?usp=sharingZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2018 Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie