HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DSuma odpustowa
pod przewodnictwem
Ks. Bp. Radosława Orchowicza

16.08.2022r.


„Święty Rochu, nasz Patronie,
Oręduj za nami u Pana”

     16 sierpnia, w naszym sanktuarium odbyły się uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha, patrona drewnianego kościoła na Cmentarnym Wzgórzu, a od 2007 roku także niebieskiego Patrona miasta Mikstat.
     Uroczystej sumie odpustowej sprawowanej o godz. 11:00 przewodniczył ks. bp Radosław Orchowicz, który wcześniej, o godz.9:00 dokonał obrzędu błogosławieństwa zwierząt, stanowiącego nieodłączny element uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha w Mikstacie.
     Na początku Eucharystii słowa podziękowania za przybycie na mikstackie uroczystości odpustowe skierował do ks. biskupa Radosława Orchowicza kustosz miejsce ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Wyraził radość z obecności ks. biskupa wśród nas oraz przywitał kapłanów, przedstawicieli władz, pielgrzymów i parafian.
     Homilię podczas uroczystej sumy wygłosił ks. biskup Radosław Orchowicz. Rozpoczynając podkreślił, że przybywamy na odpust i po odpust do miejsca szczególnie uświęconego wiarą i modlitwą. Kaznodzieja podkreślił szczególne okoliczności czasu tych uroczystości: 15 rocznicę ustanowienia patronatu św. Rocha nad miastem, trzystuletnią tradycję oraz doświadczaną rzeczywistość ostatnich lat, która jak powiedział „ pokazała nam, że zaraza, epidemia to nie kwestia przeszłości, nie dotyczy tylko najbiedniejszych krajów świata, ale to rzeczywistość tu i teraz”. Następnie przywołał obraz papieża Franciszka z marca 2020 roku na pustym Placu św. Piotra i wypowiedziane wówczas przez niego słowa uświadamiające ludzkości, że czas pandemii jest czasem próby, czasem wyboru.
     Kontynuując ks. bp Radosław podkreślił, że życie stawia nas wobec nowej rzeczywistości. Zaakcentował, że jest to: „ Czas wyboru. Oddzielenia tego, co najważniejsze od spraw drugorzędnych. To przestawienia kursu życia – od tego co ziemskie ku temu co niebieskie”. Hierarcha zwrócił uwagę na potrzebę uświadomienia sobie aktualności postaci św. Rocha i dziękowali Bogu za tego patrona i przyzywali jego opieki i orędownictwa.
     Przywołując słowa Ojca Świętego Benedykta XVI „każdy człowiek powinien mieć jakiegoś świętego, z którym pozostawałby w bardzo zażyłej relacji, aby odczuwać jego bliskość przez modlitwę i wstawiennictwo, ale także, aby go naśladować” zachęcał do wejścia w tę relacje i bliskość ze św. Rochem. Jak podkreślił, jest on tym, który wskazuje nam drogę do świętości. Kaznodzieja zaznaczył, że każdy z nas jest wezwany do świętości. Wskazał, że świętość jest „Bożym marzeniem o nas. Bóg każdego z nas sobie wymarzył i naszym zadaniem jest to Boże marzenie o nas odkryć i zrealizować”. Zaznaczył, że do tego odkrycia Bożego marzenia o nim uzdolnił Bóg Rocha, ale uzdalnia także każdego z nas. Ksiądz bp Radosław zachęcał byśmy zaprzyjaźnili się ze św. Rochem i do niego zanosili prośby o opiekę nad nami, światem, gospodarzami i zwierzętami. Nawiązując do odbywającego się podczas odpustu obrzędu błogosławieństwa zwierząt zaznaczył, że jest on wyrazem wiary w to, że zarówno człowiek jak i cały świat jest w rękach Boga. Kontynuując powiedział: „W tym doświadczeniu chcemy wzrastać, nimi się dzielić z innymi i przekazywać tę prawdę młodemu pokoleniu, by wiarę przodków i te piękne tradycje przyjęli, przejęli i przekazali następnym pokoleniom”. Tu ks. biskup przywołał odbywające się od jedenastu lat spotkania w Szkole Świętego Rocha, podczas których dzieci i młodzież poznają postać patrona oraz tradycje odpustowe. Kontynuując celebrans podkreślił, że życie św. Rocha wskazuje, że powołaniem człowieka jest miłość Boga bliźnich. Jednocześnie zaznaczył, że jest wiele możliwości realizacji tego powołania i ważna sprawą jest jego odkrycie i wypełnianie. W dalszej części homilii hierarcha zwrócił uwagę, że Roch na pielgrzymim szlaku odczytując to do czego wzywał go Bóg pielęgnował chorych, zarażonych. Zachęcał, byśmy i my odczytując znaki potrafili każdego dnia kroczyć drogą, na którą zaprasza nas Bóg i w ten sposób realizują Boże marzenie o nas osiągnęli świętość. Kończąc homilię ks. Biskup zachęcał zgromadzonych na Mikstackim Wzgórzu, by zechcieli zawalczyć o swoją świętość. „Chcemy wyznać i zadeklarować. Panie pragniemy być świętymi, pragniemy o świętość walczyć i ją zdobywać. Św. Rochu - módl się za nami, byśmy nie ulegli ułudzie, że tylko ten świat i ten czas się liczy, że najważniejsze jest dobrze się urządzić na tym świecie, ale byśmy umacniali się w przekonaniu, że niebo jest naszym pierwszym i najważniejszym celem, że naszym zadaniem i pragnieniem. Teraz. Dziś. Nie kiedyś”.
     W procesji z darami dzieci uczestniczące w XI edycji Szkoły św. Rocha przyniosły kwiaty i prośby składane przez wiernych w czasie nowenny przygotowującej wiernych do uroczystości odpustowych, przedstawiciele władz miasta grafikę sanktuarium, sołtysi chleb, ministranci hostię i wino.
     Po mszy świętej ksiądz Biskup odczytał litanię do św. Rocha. Następnie procesja z Najświętszym Sakramentem przeszła cmentarnymi alejami wśród mogił tych, którzy kiedyś tak jak my przybywali na to Cmentarne Wzgórze, by oddać cześć świętemu Rochowi, ale także troszczyli się o to, by przekazać piękne tradycje odpustowe kolejnym pokoleniom. Czyni to należy podkreślić w sposób skuteczny. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem zakończyło uroczystą sumę odpustową. Śpiewem pieśni „Boże coś Polskę” prosiliśmy o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny.
     Uroczystość uświetnił chór prowadzony przez s. Beatę Czop. Nad bezpieczeństwem uczestników uroczystości czuwali strażacy, którzy kierowali ruchem i harcerze, którzy zorganizowali punkt sanitarny. Tradycyjnie na mikstacki odpust przybyły pielgrzymki z Chynowy, Kotłowa i Grabowa.
     Wiele cennych wskazań zostało zawartych w słowach skierowanych do wiernych uczestniczących w sumie odpustowej. W świat popłynęło przesłanie o tym, że .żyjemy w czasach wymagających od nas nieustannego dokonywania wyborów, tego co dla nas w życiu najważniejsze. Były słowa zachęcające do zaprzyjaźnienia się i naśladowania naszego Patrona w życiu codziennym. Odkrywajcie i realizujcie Boże marzenia o was, zawalczcie o świętość to przesłanie popłynęło w świat, z naszego niewielkiego rozmiarami, ale wielkiego duchem sanktuarium.


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2022 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie