HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DUczciliśmy Najświętsze Serce Jezusowe

07.06.2024r.


„Najświętsze Serce Jezusa mego,
Pod Twą opieką nic się nie trwożę.
Ty mnie ochraniasz ode złego,
Najświętsze Serce Boże.” ( z pieśni)


     7 czerwca przeżywaliśmy w Kościele uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jego ustanowienie związane jest z objawieniami jakich doznała św. Małgorzata Maria Alacoque, skromna zakonnica żyjąca w XVII wieku. W czasie pierwszego objawienia w grudniu 1673 roku Pan Jezus pokazał jej swoje serce przepełnione ogniem miłości do ludzi. ludzkich serc. Ostatnie objawienie miało miejsce 10 czerwca 1675 roku, w piątek po oktawie Bożego Ciała. W czasie tego objawienia Pan Jezus zażądał, aby obchodzono oddzielne święto ku czci Jego Serca jako wynagrodzenie przez Komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaje. Pan Jezus wskazał, że święto ma być obchodzone zawsze w piątek po oktawie Bożego Ciała.
     W tym dniu w naszym kościele sprawowana była o godz. 18.30 Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył ks. kan. Krzysztof Ordziniak, współcelebransem był ks. kan. Andrzej Grabański.
     W słowie skierowany do wiernych ks. Proboszcz zwrócił uwagę, że tegoroczna uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypadła w tym roku pierwszy piątek miesiąca, przeżywana jest w jubileusz 350 rocznicy objawienia Serca Jezusowego św. Małgorzacie Marii Alacoque. Święta Małgorzata na podstawie objawień narysowała obraz serca Jezusowego oplecionego koroną cierniową, zwieńczonego krzyżem otoczonym płomieniami. W ranie serca widnieje napis caritas, czyli miłość. Kaznodzieja zwrócił uwagę, wrócił uwagę, że uroczystość Najświętszego Serca Jezusa jest po to, byśmy przypomnieli sobie jak bardzo Jezus nas kocha mimo naszych grzechów. Przypomniał, że Serce Jezusa zostało zranione w piątek, kiedy umierał na krzyżu. Ksiądz Proboszcz zaakcentował, że Żydzi prosili Piłata, aby połamać ukrzyżowanym nogi, aby w ten sposób przyspieszyć ich śmierć. Zbliżała się bowiem Pascha i należało pochować zmarłych przed zachodem słońca. Celebrans zwracając uwagę na paradoks sytuacji powiedział: „Zabili Boga i poszli czcić Boga obchodząc Paschę”. Rzymianie mieli połamać nogi wszystkim skazańcom, nie uczynili jednak tego Jezusowi, gdyż już nie dawał oznak życia. Dla pewności przebili Mu bok. Kaznodzieja podkreślił, że znajdujemy tu analogię z Barankiem paschalny, jemu także nie wolno było złamać żadnej kości. Ksiądz Proboszcz podkreślił, że jest to wskazanie, że to Jezus jest prawdziwym barankiem paschalnym.
     W dalszej części celebrans pytał, dlaczego zraniono Serce Jezusa po śmierci? Odpowiadając wskazał, że być może dlatego, że rana zadana po śmierci nigdy się nie zagoi. Podkreślił, że Bóg w ten sposób chce nam pokazać, że to zranione Serce już na zawsze pozostanie dla nas otwarte. Kaznodzieja zaakcentował, że kontemplując Serca Jezusa dochodzimy do prawdy, że miłość Boża jest nieograniczona, jest tak jak ocean, którego początek widzimy, ale nie jesteśmy w stanie zobaczyć, gdzie się kończy. Ks. Proboszcz zachęcał zebranych do postawienia sobie pytania: dokąd zmierza moje serce, co jest skarbem, którego poszukuję? Kończąc celebrans powiedział: „ Bok Chrystusa i Jego przebite Serce , jest dla nas schronienie . W nim jest nasze ocalenie. Kochajmy więc i wynagradzajmy za grzechy, za brak miłości”.
     Po Mszy Świętej udaliśmy się w procesji z Najświętszym Sakramentem na Rynek pod figurę Najświętszego Serca Jezusowego. Tu nasi przodkowie w 1936 roku postawili figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa, którą poświęcił 12 lipca 1936 roku Ks. Bp Dymek, ówczesny Burmistrz miasta pan Franciszek Toboła odczytał akt poświęcenia się miasta Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
     Na rynku odmówiliśmy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tu gdzie przed osiemdziesięciu ośmiu laty miasto poświęciło się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa ks. Kan. wraz z zebranymi odmówił Litanię do Najświętszego Seca Jezusowego, a następnie odnowił Akt Zawierzenie. Ulicami naszego miasta niosło echo słowa: „Przychodzimy więc dzisiaj, by uznać całkowite panowanie Twoje nad miastem naszem. Chcemy odtąd Twojem życiem żyć, chcemy w sobie te cnoty pielęgnować, za które już tu na ziemi pokój obiecałeś(...). panuj też przez swą miłość nad sercami naszemi, które niech całkowicie nią zapłoną. Chcemy je w Twej żarliwej miłości utrzymać przez częste przyjmowanie Komunii św. Racz, Boskie Serce, przewodzić naszym zebraniom, błogosław nasze duchowne i doczesne przedsięwzięcia, rozpraszaj nasze troski, uświęcaj nasze pociechy i łagódź nasze cierpienia”.
     Następnie ks. Kan. udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata i procesja powróciła do kościoła.
     Liczny udział we Mszy Świętej oraz procesji na rynek jest świadectwem i publicznym wyznaniem naszej wiary. Jest także dowodem naszej wdzięczności i czci dla Serca Jezusa, które tak hojnie obdarza nas każdego dnia swoimi łaskami.
     Warto wsłuchać się w słowa aktu poświęcenia się miasta Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Te słowa są dla nas wyzwaniem i zobowiązaniem. Tak często bywamy na mikstackim rynku i warto czasami spojrzeć w kierunku znajdującej się na nim figury. Pan Jezus w geście wyciągniętej prawej ręki nieustannie nam błogosławi, a lewą wskazuje na swoje Serce pełne miłości.


Link do Aktu poświęcenia się miasta Najświętszemu Sercu Jezusa

https://drive.google.com/file/d/1JNV6QP9-wMay97FnG8AJ0gKwtGr9CgNs/view?usp=sharing


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2024 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie