HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DNiedziela Palmowa Męki Pańskiej
w naszej parafii

25.03.2018r.


     „Nie bójcie się iść na ulice i do miejsc, gdzie gromadzą się ludzie, aby jak apostołowie głosić Chrystusa i Dobrą Nowinę zbawienia na placach miast, osiedli i wsi” Św. Jan Paweł II
     Nie bali się młodzi Mikstraczanie i w Niedzielę Palmową zebrali się na rynku, by głosić Chrystusa i dać świadectwo swojej wiary. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy, kiedy to tłumy rzucały pod Jego stopy gałązki wołając „ Hosanna Synowi Dawidowemu” do kościoła przynosi się do pobłogosławienia gałązki palmowe. Są one symbolem odradzającego się życia. W naszej wspólnocie obrzęd błogosławienia palm miał miejsce na wszystkich Mszach Świętych. Szczególnie uroczysty charakter miała Msza Święta o godz. 11:00, gdyż uczestniczyli w niej licznie młodzi parafianie, którzy w tym dniu obchodzą swoje święto.
     Od 1986 roku z woli Świętego Jana Pawła II w Niedzielę Palmową obchodzony jest Światowy Dzień Młodzieży. Myślą przewodnią tegorocznego Światowego Dnia Młodzieży są słowa: „Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30).
     Młodsi zebrali się o godz. 10:50 przy figurze Serca Jezusowego na Rynku. Tu ks. wikariusz Krzysztof odczytał fragment Ewangelii opisujący wjazd Jezusa do Jerozolimy, następnie odmówił modlitwę i pobłogosławił przyniesione przez wiernych, głównie dzieci palmy. Po pobłogosławieniu palm zebrani na rynku udali się procesjonalnie do kościoła, gdzie ks. wikariusz Krzysztof Lipiński wraz z ks. kan. Grzegorzem Klapą sprawowali Eucharystię. W słowie skierowanym do zebranych w mikstackim wieczerniku ks. wikariusz podkreślił znaczenia dla wierzących nadchodzących dni Triduum Paschalnego. Zachęcał do uczestnictwa w nim zarówno dorosłych, jak i dzieci. W słowach skierowanych do rodziców zwrócił uwagę, że to na nich spoczywa obowiązek wyjaśnienia dzieciom znaczenia Triduum Paschalnego. Podkreślił, że najlepiej można to uczynić biorąc wspólnie w nim udział. Trudno jest wyjaśnić, opowiedzieć – jak powiedział jego istotę.
     W godzinach popołudniowych młodzież z naszej parafii pielgrzymowała wraz z ks. wikariuszem Krzysztofem Lipińskim na Górę Krzyża Jubileuszowego, gdzie odbywały się pod przewodnictwem ks. bpa Łuksza Buzuna diecezjalne obchody Światowego Dnia Młodzieży.
     Młodzi byli nadzieją św. Jana Pawła II, byli i są nadal nadzieją Kościoła. Dobrze, że nasi młodzi parafianie dali dziś świadectwo swej wiary, przynależności do Kościoła. Potrzebuje tego świadectwa dzisiejszy świat, potrzebują ich rówieśnicy.ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2018 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie