HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DTrwamy na Nowennie do Świętego
Rocha …

13.08.2018r.


Święty Rochu, nasz niebieski Patronie,
wypraszaj nam u Pana czystość serc!


     To już siódmy dzień trwania na nowennie przed odpustem ku czci św. Rocha. Przed południem dzieci spotkały się w Szkole Świętego Rocha. One także codzienne włączają się w modlitwę nowennową przedstawiając za Panu za wstawiennictwem Świętego Patrona swoje dziecięce prośby i podziękowania. Po części modlitewnej udały się do Nadleśnictwa w Przedborowie. Tu pokonując trasę ścieżki edukacyjnej usytuowanej w lesie zdobyły wiele informacji, ale miały także okazję do podziwiania piękna świata stworzonego przez Boga.
     W godzinach wieczornych na mszę św. dp sanktuarium przybyli dorośli. Tak jak już powoli staje się tradycją poprzedził ją śpiew Godzinek o Świętym Rochu Wyznawcy.
     Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. kan. Przemysław Talaga proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Chynowej. Wspólcelebransami byli ks. kan. Jerzy Rasiak i ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Podczas tej Eucharystii w zrozumieniu sensu i znaczenia kolejnego błogosławieństwa pomógł nam ks. kan. Przemysław Talaga, kolejny kapłan dekanatu mikstackiego, który w tych przedodpustowych dniach posługiwał w naszym sanktuarium.
     Rozpoczynając homilię ks. kan. Przemysław podkreślił, że zebraliśmy się na Wzgórzu, by tak jak uczniowie Chrystusa słuchać Jego nauki. Podczas tegorocznego przygotowania do odpustu wsłuchujemy się w słowa błogosławieństw. Jak zauważył celebrans słyszymy w nich głos łagodny, ale jednocześnie przynaglający. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że błogosławieństwa przynaglają człowieka do wyboru między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. Podkreślił, że słowa błogosławieństw mogą wydawać nam się dziwne. Powiedział: „ dziwne jest, że nasz Pan uważa za błogosławionych tych, których świat uważa za słabych, za odrzucanych, ubogich. Jezus do nich mówi, błogosławieni jesteście wy, którzy zdajecie się przegrywać, bo w rzeczywistości zwyciężacie”. Zaakcentował, że słowa te zostały wypowiedziane przez Tego, który jest cichy i pokornego serca i który pragnie by i nasze serca takie były. Zwrócił uwagę, że dostrzegamy potrzebę przemiany w naszym życiu. Współczesny świat uważa za błogosławionych całkowicie innych ludzi niż Chrystus. Ks. kan. Przemysław skoncentrował się na szóstym błogosławieństwie, które zawarte zostało w słowach :„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Zaakcentował, że w tym błogosławieństwie jest mowa o sercu, które jest postrzegane jako ośrodek ludzkiego myślenia, odczuwania. Człowiek czystego serca, jak podkreślił celebrans, to człowiek pozbawiony przewrotności, człowiek, w którym nie ma fałszu, złości. Człowiek czystego serca jest szczery, autentyczny, poszukujący dobra i starający się być uczciwy wobec Boga i bliźnich, żyjący w zgodzie z tym co myślą. Kaznodzieja zaakcentował, że w taki sposób żyli święci. Ks. Przemysław zachęcał, byśmy wsłuchując się w słowa błogosławieństwa postawili sobie pytanie jakie jest nasze serce, ale także prosili: „Stwórz o Boże we mnie serce czyste…”.
     Celebrans podkreślił, że Pan Jezus obiecuje tym, którzy mają czyste serce oglądanie Go w niebie na wieki. Kontynuując celebrans pytał; czyż może być większe szczęście nad oglądanie Boga?
     Kończąc ks. Przemysław powiedział: „Panie dobrze nam tu być. Chcemy powtarzać dzisiaj i zawsze gdy wchodzimy do świątyni na spotkanie z naszym Panem w Eucharystii . Chcemy powtarzać jak Piotr oglądający Jezusa przemienionego na Górze Tabor.
     Święty Rochu, wypraszaj nam czystość serc, abyśmy wraz z Tobą i z naszymi zmarłymi braćmi i siostrami otaczającymi tę świątynię mogli oglądać Boga na wieki. Amen”.
     Po mszy św. ku niebu popłynęły słowa modlitwy siódmego dnia nowenny, a z nimi wiele próśb i podziękowań. Każdego dnia jest ich coraz więcej, bo sanktuarium nawiedza coraz więcej osób. Dla wielu z nich św. Roch jest skutecznym Świętym więc ufni jego wstawiennictwo wypisują swe prośby i podziękowania. Przewodniczący nowennowej modlitwie ks. kan. Krzysztof odczytuje je wszystkie. Po zakończonej modlitwie wielu podchodzi, by uczcić relikwie św. Rocha. Uroczystości odpustowe już naprawdę blisko…


Plik do homilii wygłoszonej przez ks. kan. Przemysława Talagę

https://drive.google.com/open?id=1hn_r2H675l0VOlsCOOYAsqVhZpfEMHep


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2018 Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie