HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DNowennowy czas…
Dzień trzeci czwarty

09_10.08.2018r.


Święty Roch, oręduj u Pana we wszystkich naszych potrzebach, które są zgodne z Jego wolą…

     Piękne duchowo są te przedodpustowe dni w naszym sanktuarium, wypełnione modlitwą, udziałem w Eucharystii, zasłuchaniem w słowo Boże i pochylaniem się nad głębią treści zawartej w błogosławieństwach wygłoszonych przez Jezusa na Górze.
     Trzeci dzień nowenny przypadł w czwartek. Eucharystię poprzedziła modlitwa różańcowa. Gromadzimy się na niej w każdy czwartek począwszy od 21. czerwca. To nasza nowenna tygodni przed odpustem. Po modlitwie różańcowej w sanktuarium wybrzmiały Godzinki o Świętym Rochu Wyznawcy. Po nich rozpoczęła się Msza św. Przy ołtarzu stanął ks. Aleksander Nawrocki, proboszcz parafii pw. Świętego Idziego w Przedborowie wraz z kustoszem miejsca ks. kan. Krzysztofem Ordziniakiem.
     Słowa rozważania skierował do zebranych ks. Aleksander. Kaznodzieja zaakcentował, że trwając na nowennie, trwamy na modlitwie, ale powinien to być także czas zasłuchania się w słowo Boże i otwierania się na wszystko to co nam daje. Przywołując słowa psalmu „ Stwórz o Boże, we mnie serce czyste” podkreślił, że pragniemy, by nasze serca były czyste na przyjęcie słowa Bożego. Dodał, że Bóg chce mówić do naszych serc, do historii naszego życia. Mikstackie sanktuarium położone jest na wzgórzu. Celebrans zwrócił uwagę, że jesteśmy w sytuacji podobnej do tej, w jakiej byli uczniowie Jezusa. Wyszedł, usiadł, przystąpili, otworzył swoje usta, to jak zaakcentował celebrans słowa określające, że na Górze wiele się działo. Jednocześnie zapytał, czy my przychodzimy na górę, by słuchać Bożego słowa. Nawiązując do słów Ewangelii zachęcał, by spoglądając na historię swego życia postawili sobie pytanie, do których panien jest nam bliżej. Kontynuując powiedział: Może w tym naszym zabieganiu, w pędzie dzisiejszego świata zastanawiamy się, a może słuchamy tej Ewangelii, z drżeniem, ze strachem, bo może w naszej codzienności brakuje tej oliwy dobrych uczynków, brakuje modlitwy, życia sakramentalnego. Może brakuje wsłuchiwania się w błogosławieństwa”. Ks. Aleksander podkreślił, że błogosławieni, czyli szczęśliwi są ci, którzy są blisko Pana Boga, a czas nowennowy jest zaproszeniem do tego , by blisko niego być. Warto znaleźć ten czas, by kiedyś nie usłyszeć od Jezusa słów „ Nie znam was” .
     Kończąc rozważanie kaznodzieja powiedział: „ Prośmy w tej Eucharystii dobrego Boga przez wstawiennictwo św. Rocha i patronki dzisiejszego dnia, by nigdy nie zabrakło w nas czuwania, słuchanie słowa Bożego , ale nade wszystko karmienia się Chrystusem, który ma moc, aby umacniać, aby przemieniać nasze życie, aby nasze serca były otwarte na Boże plany, na to wszystko co Pan Bóg chce nam dać. Błogosławieni, którzy łakną sprawiedliwości, albowiem będą nasyceni. Amen”.
     Kaznodzieja zachęcał do karmienia się Chrystusem. Podczas tej Mszy świętej Pan przygotował ucztę. Wielu wiernych skorzystało z zaproszenia na nią i przyjęło Jezusa do swego serca. ( galeria nr 1)
     W czwartym dniu nowenny z kustoszem miejsca, ks. kan. Krzysztofem Ordziniakiem przy ołtarzu stanął ks. Witold Dolny, wikariusz z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnymlesie. W słowie skierowanym do wiernych ks. Witold skoncentrował się na ostatnim, ósmy błogosławieństwie wygłoszonym przez Jezusa na Górze „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”.
     Rozpoczynając wyraził słowa uznania dla zaangażowania ks. kan. Krzysztofa Ordziniaka za zaangażowanie w rozwój kultu św. Rocha oraz ożywianie ducha wiary w parafii. Podkreślił, że postawa ta nawiązuje do słów Ewangelii- kapłan traci swoje życie, aby mieć życie wieczne. Następnie przyznał, że stajemy przed trudnym wyzwaniem polaczenia rozważania o dwóch świętych: św. Wawrzyńcu i św. Rochu. To co ich łączyło to dążenie do świętości, męczeństwo, niezłomna wiara i oddanie sprawom Bożym. Nawiązując do słów błogosławieństwa podkreślił, że tylko Bóg wie ile osób jest prześladowanych za wiarę, ile w jej obronie oddało życie, ile jest w stanie dla Niego poświęcić wszystko, by ukazać światu rzeczywistość wynikającą z życia wiarą. W dalszej części homilii ks. Witold przywołał statystyki ukazujące skalę zjawiska prześladowania za wiarę w czasach współczesnych. Nawiązując do postaci św. Wawrzyńca podkreślił, że decydując się na życie wiarą powinniśmy być przygotowani na cierpienia, wyszydzanie za gesty wiary, pobożności. Kontynuując kapłan powiedział: Prześladowany dla Kościoła, dla Chrystusa to ubogi dla świata, ale bogaty dla Stwórcy”. Zaakcentował, że tym którzy nie znają Boga, albo znają, ale nie chcą żyć zgodnie z jego nauką wydaje się, że bogactwa tego świata nigdy nie przeminą . Podkreślił, że tym czego człowiek nie powinien nigdy stracić jest wiara w Boga.
     Przywołując postacie św. Wawrzyńca i Rocha, podkreślił, że tym co ich łączyło był rozwój kultu już krótko po ich śmierci. Pobudowano ku ich czci wiele kościołów. Jeden z nich znajduje się właśnie w Mikstacie. Ten fakt powinien być dla nas powodem do radości, ale i czynnikiem motywującym do pogłębienia wiary i uświadomienia sobie, że nasze ziemskie życie jest przemijające.
     W dalszej części homilii ks. Witold zachęcał wiernych do poszukiwania takiego stylu życia i postępowania, który pomoże w osiągnięciu wyższego poziomu wiary. Podkreślił, że przeżywana wiara powinna być dla człowieka źródłem radości. Zaakcentował, ze świat nie poznał Boga i to my mamy swoim życiem świadczyć o jego miłości. Celebrans dodał, że w błogosławieństwach Chrystus zawarł sens całego świata, sens całego istnienia. Kończąc powiedział: Błogosławieństwa, które są nam dane niech będą naszą chlubą, niech będą radością, niech nie będą przeinaczane, niech nie będą wykrzywiane w zwierciadle tego świata, ale niech zawsze oznaczają to, do czego zapraszają, i to co przekazują.
     Wiele ważnych słów zostało wypowiedzianych w naszym sanktuarium w ten piątkowy wieczór. Słów zachęcających do przemiany życia, do refleksji, ale i słów nadziei. Przed nami zapewne wiele pracy, pracy najtrudniejszej, pracy nad przemianą naszego postępowania, życia. ( galeria nr 2)
     Po Mszy świętej, zarówno 9-go jak i 10-go sierpnia, ks. kan. Krzysztof Ordziniak poprowadził modlitwę nowennową. Tak wiele próśb podziękowań popłynęło ku niebu w ten czwartkowy wieczór. Po zakończonej nowennie wiele osób podchodziło, by uczcić relikwie naszego niebieskiego Patrona. Trwamy, czuwamy, modlimy się, słuchamy Bożego Słowa, karmimy się Ciałem Chrystusa. Uroczystości odpustowe coraz bliżej. Piękny jest ten nowennowy czas…


Link do homilii wygłoszonej przez ks. Aleksandra Nawrockiego

https://drive.google.com/file/d/1Qt4cOGdDQ2t_hKJOMCdxhbO_mzFKkahT/view?usp=sharing


Link do homilii wygłoszonej przez ks. Witolda Dolnego

https://drive.google.com/file/d/1Ga_ygL93_2xtwgweE3WMDByUfggrll-H/view?usp=sharing

Copyright (c) 2012 - 2018 Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie